Darbas su sistema

Informacijos sinchronizavimas

Informacijos sinchronizavimui paleidžiamas Raso_export.exe su atitinkamais parametrais. Tai gali būti atliekama paleidžiant .bat failą paleidimas.bat

Atsidaro langas, kuriame užpildoma informacija:

raso_3

Pilnos sinchronizacijos startavimo laikas - įrašomas laikas, kada turi būti atliekama pilna sinchronizacija.

Vykdyti duomenų koregavimus - uždedamas požymis "v", jeigu dienos bėgyje bus norima pakeitimus, atsiradusius RIV_GAMA, užsiųsti į Raso Retail kasas.

Pradžia, Pabaiga, Periodiškumas - jei bus vykdomas duomenų koregavimas, tada nustatoma kokiame paros intervale jis bus atliekamas ir kokiu dažnumu (kas kiek minučių).

Perkainavimo siuntimo metu bus atnaujinama visa su perkainavimo operacijoje esančiomis prekėmis susijusi informacija.
Vykdant periodinį duomenų atnaujinimą, informacija bus atnaujinama nepriklausomai nuo perkainavimų.
Atnaujinant atsižvelgiama į paskutinio koregavimo datą R_DATA.

Langas minimizuojamas ir paliekamas.

Perkainavimas. Prekių informacijos nusiuntimas

Servisas -> Perkainavimas -> Perkainavimo operacijos

Įvedama ir perkeliama perkainavimo operacija.

raso_1

Servisas -> Kasos -> Kasų operacijos

Perkėlus perkainavimo operaciją, susiformuoja siuntimo į kasas operacija:

raso_2

raso_4

Siuntimui paspaudžiamas mygtukas "Siuntimas"

raso_5

Į Raso Retail kasą bus nusiųsta visa su prekėmis, esančiomis perkainavimo operacijos skirtuke "Pardavimo kaina", susijusi informacija: padalinio kainos, kainynų kainos, akcijos, grupės.

Apie į kasas siunčiamą informaciją aprašyta čia .

Prekių Z ataskaita. Pardavimo operacijos

Servisas -> Kasos -> Kasų operacijos

Sukuriama nauja operacija: raso_6

Lauko "Operacijos tipas" reikšmė apsirenkama Z ataskaita Prekių.

Spaudžiamas mygtukas "Siuntimas po Z".

raso_7

Įvykdžius siuntimą po Z susiformuoja pardavimo operacijos.

Apie iš kasų gaunamą informaciją aprašyta čia .