Rivile MSCAN (atrinkimas ir pajamavimas)

MSCAN aplikacija gali būti paleidžiama bet kuriame įrenginyje, turinčiame internetinę naršyklę.

Minimalios internetinių naršyklių versijos, kurios reikalingos dirbant su MSCAN : Chrome: 84, Chrome Android: 111, Safari on iOS: 14.5, Edge: 84, Safari: 14.1, Firefox: 63, Opera: 70.
Visada rekomenduojama dirbti tik su naujausiomis naršyklių versijomis.

mscan_1c

Rivile MSCAN (prekių atrinkimas ir pajamavimas) skirtas vartotojams, norintiems spręsti prekių atrinkimo ir pajamavimo uždavinius:

 • prekių atrinkimui, įvedus pardavimo, pirkimų grąžinimo ar vidinio judėjimo operacijas,
 • prekių pajamavimui, įvedus pirkimo, pardavimų grąžinimo ar vidinio judėjimo operacijas,
 • gamybos operacijoje (surinkimo, išbarstymo) įvestų komponenčių atrinkimui,
 • atrinktų kiekių sutikrinimui su buhalterinėmis operacijomis,
 • kiekių buhalterinėse operacijose pakoregavimui pagal atrinktus kiekius,
 • kaupiklio operacijų formavimui,
 • prekių skaičiavimui inventorizacijos metu,
 • greitam informacijos apie prekę pasižiūrėjimui,
 • automatiniam ataskaitų atspausdinimui arba PDF failų suformavimui užbaigtoms rinkti operacijoms - pavyzdys aprašytas čia.

Atrinkimu laikoma:

 • Pardavimų modulio operacijos su tipu – Važtaraštis, Užsakymas, Rezervavimas, Pasiūlymas;
 • Pirkimų modulio operacijos su tipu – Grąžinimas;
 • Vidinės apskaitos operacijos su tipu - Važtaraštis, Užsakymas, Pasiūlymas, kai operacija dar nėra nei karto perkelta (pirmas perkėlimo požymis N arba K, antras neturi reikšmės) ;
 • Gamybos operacijos su tipu - Surinkimas, Surinkimo užsakymas, Išbarstymas, Išbarstymo užsakymas.

Atrinkimas gali būti atliekamas pagal Rivile GAMA programoje įvestas operacijas, arba atrinkimo operacijos gali būti kuriamos pačioje MSCAN aplikacijoje pirkimų, pardavimų, gamybos ir vidinio judėjimo moduliuose.

Pajamavimu laikoma:

 • Pirkimų modulio operacijos su tipu – Važtaraštis, Užsakymas, Pasiūlymas;
 • Pardavimų modulio operacijos su tipu – Grąžinimas;
 • Vidinės apskaitos operacijos su tipu - Važtaraštis, Užsakymas, Pasiūlymas, kai operacija yra vieną kartą perkelta (pirmas perkėlimo požymis P, antras neturi reikšmės).

Pajamavimas gali būti atliekamas pagal Rivile GAMA programoje įvestas operacijas, arba pajamavimo operacijos gali būti kuriamos pačioje MSCAN aplikacijoje pirkimų ir pardavimų moduliuose.

Prekių skenavimas gali būti atliekamas:

 • pačiu kaupikliu, jeigu aplikacija paleidžiama kaupiklyje,
 • atskiru, per "Bluetooth" pajungtu skeneriu, jeigu aplikacija paleidžiame mobiliajame telefone ar planšetėje (tinka, kai nedidelis prekių ir operacijų kiekis).

mscan_4