Alga ir personalas

Algos modulis skirtas :

  • darbo laiko apskaitos vedimui,
  • darbo užmokesčio skaičiavimui ir išmokėjimui,
  • mokesčių iš DU paskaičiavimui ir pervedimui,
  • valstybės nutarimais patvirtintų deklaracijų bei kitų formų parengimui,
  • įvairių įmonei reikalingų analitinių ataskaitų formavimui.

Personalo modulis skirtas :

  • personalo informacijos valdymui,
  • personalo skyriaus įsakymų bei kitų ataskaitų spausdinimui bei pateikimui,
  • valstybės nutarimais patvirtintų formų (1-SD, 9_SD, 12-SD ir kitų) rengimui,
  • etatų apskaitai,
  • atostogų likučio sekimui.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.