Normatyvinė informacija

Servisas -> DVS -> DVS Rūšys

Visi DVS modulyje saugomi dokumentai skirstomi pagal tipus ir rūšis.

Dokumentų tipai

Pradėjus dirbti su sistema, joje bus aprašyti 8 dokumentų tipai:

dvs_n1

Esant reikalui, galima apsirašyti naujus dokumentų tipus. Kaip tai atlikti, detaliau aprašyta čia.

Dokumentai gali būti automatiškai numeruojami. Kiekvienam dokumentų tipui aprašomas atskiras dokumentų numerių skaitliukas.

dvs_n2

Dokumentų rūšys

Kiekvienas tipas skaidomas į rūšis.

Tam tikros sisteminės dokumentų rūšys yra pateikiamos automatiškai, kitas - vartotojas apsirašo pagal savo poreikius.

dvs_n4

Vartotojų administravimas

Kiekvienai dokumentų rūšiai suadministruojama, kas galės dirbti su tos rūšies dokumentais.

Labai svarbu teisingai suskirstyti dokumentus pagal rūšis, kad neatsirastų problemų vartotojui prieiti prie jam reikalingų dokumentų ir, tuo pačiu, kad vartotojas nematytų tų dokumentų, su kuriais jam nepriklauso dirbti.

Kiekvienas vartotojas mato :
tos rūšies dokumentus, su kuriais jam galima dirbti (yra administratorius) ,
dokumentus, kuriuos jis sukūrė pats,
dokumentus, kuriuos sukūrė kiti, bet nurodė, kad jie skirti šiam vartotojui.

Kiekviena dokumentų rūšis administruojama atskirai. Stovint ant rūšies aprašymo, spaudžiamas mygtukas "Vartotojų leidimai", ir pažymimi visi vartotojai, kurie bus tos rūšies dokumentų administratoriai.

dvs_n5

Pažymėtiems vartotojams (administratoriams) yra prieinami visi tos rūšies dokumentai.

Naujų dokumentų rūšių kūrimas (koregavimas)

Galima pasikoreguoti sistemoje sukurtas dokumentų rūšis arba apsirašyti naujas.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir sukuriama nauja dokumento rūšis.

dvs_n6

Priklausomai nuo to, kokia dokumentų rūšis aprašoma, tai rūšiai galima :

  • priskirti padalinį, klientą, menedžerį, tabelinį numerį, personalo kodą ar objekto kodą,
  • nurodyti kiek mėnesių tokios rūšies dokumentai galioja,
  • aprašyti formulę (programą), kuri suveiktų patvirtinant (perkeliant) DVS operaciją.

Formulėje gali būti užprogramuotos įvairios funkcijos, kurios automatiškai atliekamos tvirtinant tam tikros rūšies dokumentus. Pvz., patvirtinant atostogų prašymo dokumentą, sugeneruoti personalo operaciją arba patvirtinant pažymą, išsiųsti laišką pažymos pateikėjui apie jos patvirtinimą.

Formulės aprašomos pagal poreikius ir DVS modelį.

Norint apsirašyti ir naudoti formules, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus ar atstovus.

Logistikos kodai, aprašymo ir pastabų laukai skirti papildomai informacijai suvesti.

Šios reikšmės pagal nutylėjimą įkrenta į naujai vedamas DVS operacijas - esant reikalui, operacijoje jas galima pakoreguoti.

Aprašius DVS rūšį, paspaudžiamas mygtukas "Vartotojų leidimai", ir pažymimi visi vartotojai, kurie bus tos rūšies dokumentų administratoriai.