Laiškų generavimas ir siuntimas gavėjams, kurių elektroniniai adresai surašyti excel faile.

Laiškų generavimas ir siuntimas gavėjams, kurių elektroniniai adresai surašyti excel faile.
Siuntimui naudojamas MS Outlook.
Laiško tekstas gali būti dinaminis (aprašomas formulėmis) arba visiems adresatams pastovus.
Kartu su laišku galima išsiųsti prie laiško prisegtus failus.

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Laiško šablono susikūrimas.
 2. Excel failo su užpildytais elektroniniais adresais ir kita gavėjų informacija sukūrimas.
 3. CRM operacijos su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)" sukūrimas:
  • įrašomas exel failo, kuriame yra gavėjų informacija, adresas;
  • "Dokumentas" - prisegamas laiško šablonas;
  • "Dokumentai" - prisegami failai arba nuorodos, kurie bus siunčiami kartu su laišku.
 4. CRM operacijos su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)" perkėlimas - kiekvienam gavėjui susiformuoja operacija "Laiško siuntimas" .
 5. Operacijų "Laiško siuntimas" perkėlimas - visiems gavėjams išsiunčiami laiškai.

1. Laiško šablono susikūrimas.

Atsidaromas MS Outlook, susikuriamas ir išsisaugojamas laiško šablonas.

Failo PVZ_Laiskas.msg pavyzdys :

crm_10

2. Excel failo su užpildytais elektroniniais adresais ir kita gavėjų informacija sukūrimas.

Sukuriamas XLSX failas, kuriame surašomi gavėjų elektroniniai adresai ir kita informacija.

Failo adresai.xlsx pavyzdys

crm_11

3. CRM operacijos su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)" sukūrimas

CRM operacijų sąraše sukuriama operacija su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)".

crm_12

Užpildomi du aprašymo laukai:

 • jeigu laiško tekstas dinaminis, ties pirmu aprašymo lauko įvedamas skaičius 1, jei visiems gavėjams vienodas - nulis,
 • antrame aprašymo lauke nurodomas excel failo, kuriame aprašyti visi gavėjai, adresas.

  crm_13

Paspaudžiamas mygtukas "Dokumentas" , surandamas ir prie operacijos prisegamas laiško šablonas:

crm_14

Jei kartu su laišku bus siunčiami prie jo prisegti failai, spaudžiamas mygtukas "Dokumentai" , ir prie operacijos prisegami patys failai arba nuorodos į failus.

crm_15

Nepriklausomai nuo to, ar prie CRM operacijos bus prisegtas failas ar nuoroda į failą, bus išsiunčiami patys failai.
Jie bus išsiunčiami visiems laiškų gavėjams vienodi.

4. CRM operacijos su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)" perkėlimas - kiekvienam gavėjui susiformuoja operacija "Laiško siuntimas".

Pažymima "v" ir perkeliama CRM operacija su užduotimi "Laiškų generavimas (iš Excel)".

crm_16

Perkėlus operaciją, kiekvienam gavėjui susiformuoja atskira CRM operacija su laiško siuntimo užduotimi.

crm_17

Atidarius bet kurią laiško siuntimo operaciją ir apspaudus mygtuką "Dokumentas", matosi konkrečiam gavėjui skirtas laiško tekstas, o paspaudus mygtuką "Dokumentai" matosi failai, kurie bus prisegti prie laiško.

crm_19

5. Operacijų "Laiško siuntimas" perkėlimas - visiems gavėjams išsiunčiami laiškai.

Visos CRM operacijos su užduotimi "Laiško siuntimas" pažymimos "v" ir perkeliamos.

crm_20

Visiems klientams operacijose nurodytais elektroninio pašto adresais išsisiunčia laiškai su jiems skirtu laiško tekstu ir prisegtais failais.

Konsultantams ir atstovams: