Užsakymų parametrai

Servisas -> Prognozavimas +DI -> Užsakymų parametrai

Formuojant užsakymus, skaičiavimui gali būti reikalingi įvairūs parametrai: prekių minimumas , maksimumas padaliniuose, minimalus užsakomų pakuočių kiekis, kiekis pakuotėje ir pan.

Užsakymų aprašyme nurodoma kokie parametrai tam užsakymui bus reikalingi. Tai skaitmeniniai laukai, kuriems stulpelyje "Par." pažymima "v" :

uz_par01

Prieš formuojant užsakymus, suvedamos arba suimportuojamos šių parametrų reikšmės.

Kuriama nauja užsakymo parametrų lentelė. Pasirenkamas "Užsakymo aprašymas".

Susikuria lentelės laukai, kurie atitinka užsakymo aprašymo raktinius laukus ir skaitmeninius laukus, kuriems uždėtas parametro požymis:

uz_par02

Užpildoma lentelė:

uz_par03

Kiekinių reikšmių įvedimui gali būti naudojamos formulės:

uz_par04

Vietoje "LXX" rašomas stulpelio kodas, Pvz., L05.

Įrašoma kaip bus paskaičiuojamos to stulpelio reikšmės ir paspaudžiamas mygtukas "Formulės vykdymas".

Pavyzdžiui:

uz_par05

Reikšmės gali būti pakoreguojamos arba suvedamos rankomis. Tokiu būdu suformuojamos visos skaičiavimui reikalingų parametrų reikšmės:

uz_par06