MGAMA - priėmimo į darbą procesas

Priėmimo į darbą procesas:
 • Rivile GAMA programoje įveda priėmimo operacija, pagal šabloną sugeneruojama WORD priėmimo sutartis, kurią personalo darbuotojas, priklausomai nuo specifikos, dar gali pakoreguoti.
 • Word dokumentas konvertuojamas į PDF ir atiduodamas Mark Sign elektroniniam pasirašymui. Pasirašymo nuorodą vadovas gauna per MGAMA, darbuotojas - tiesiai iš Mark Sign.
 • Po vadovo ir darbuotojo pasirašymo dokumentas automatiškai atsisiunčiamas su visais parašais ir prisegamas prie priėmimo operacijos.
 • Jeigu dokumentas nebuvo siunčiamas pasirašymui elektroniniu parašu, tai nuskenuotą ranka pasirašytą dokumentą personalo darbuotojas prisega prie operacijos.
 • Siunčiama informacija IT administratoriui, kad sukurtų leidimus prie reikiamų sistemų ir darbinį el. pašto adresą.
 • Darbuotojas aprašomas kaip MGAMA vartotojas, personalo kortelėje atliekamas vartotojo priskyrimas.
 • Per MGAMA aplikaciją darbuotojas gauna susipažinimui skirtus dokumentus.
Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Naujas dokumentas - patvirtinama iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai. Paprastai visi vartotojai, kurie tvirtina iš Rivile GAMA pusės, yra su Rivile GAMA personalo moduliu dirbantys darbuotojai.
 2. Sugeneruota sutartis - tvirtinama iš Rivile GAMA programos, vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai. Būsenos patvirtinimo metu atsiranda paklausimas "Ar sutartis bus pasirašoma el. parašu?" Atsakius "Ne" ir, jeigu sutartis jau pasirašyta paprastu parašu bei galutinis pdf failas prisegtas prie operacijos, toliau informacija siunčiama IT administratoriui.
 3. Pasirašo vadovas - tvirtinimui paruoštą dokumentą vadovas gauna ir patvirtina per MGAMA. Iš MGAMA jis tiesiogiai jungiasi į Mark Sign pasirašymui el. parašu. Jeigu vadovas dokumentą atmeta, procesas toliau nebetęsiamas. Vadovas nurodomas paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 4. Pasirašo darbuotojas - darbuotojas elektroniniu paštu informuojamas apie Mark Sign sistemoje pasirašymui skirtą dokumentą. Gavus informaciją, kad darbuotojas pasirašė dokumentą, būsena patvirtinama per Rivile GAMA. Vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 5. Informacija IT administratoriui - tvirtinama per MGAMA. IT administratorius nurodomas paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 6. Sukuriamas MGAMA vartotojas - tvirtinama iš Rivile GAMA programos, vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 7. Dokumentai susipažinimui - tvirtinama iš Rivile GAMA programos, vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Aprašymas

mgamapri_15

Priėmimo operacijos įvedimas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Įvedama nauja priėmimo operacija. Plačiau apie priėmimo operacijas aprašyta Darbuotojo priėmimas personale.

mgamapri_01

Darbuotojo personalo kortelėje turi būti nurodytas jo asmeninis el. pašto adresas, kuriuo jam bus išsiunčiamas pranešimas pasirašyti darbo sutartį.

mgamapri_16

Operacija išsaugoma, pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja darbo sutarties WORD dokumentas, kurį galima atsidaryti, peržiūrėti ir, esant reikalui, pakoreguoti.

mgamapri_02

Sugeneruota sutartis

Jeigu darbo sutarties WORD dokumentas pilnai sutvarkytas, patvirtinama būsena "Sugeneruota sutartis".

Jeigu tai daroma pirmą kartą, automatiškai susikuria parametras "Mark Sign API raktas" (MARKSIGN_API) ir atsiranda pranešimas "Neužpildytas MARKSIGN_API" parametras.

Servisas-> Administravimas ->Parametrai

Surandamas parametras MARKSIGN_API ir jame įvedamas Mark Sign API raktas.

mgamapri_03

Būsenos patvirtinimo metu atsiranda paklausimas "Ar sutartis bus pasirašoma el. parašu?"

mgamapri_17

Atsakius "Taip", vadovas ir darbuotojas gauna pranešimus apie galimybę pasirašyti sutartį elektroniniu parašu.

Atsakius "Ne", klausiama "Ar sutartis jau pasirašyta?"

mgamapri_18

Jeigu dokumentas nebuvo siunčiamas pasirašymui elektroniniu parašu, tai nuskenuotą ranka pasirašytą dokumentą personalo darbuotojas prisega prie operacijos. Jei toks dokumentas prisegtas, atsakoma "Taip" , ir susikuria būsena "Informacija IT administratoriui".

Pasirašo vadovas

Vadovas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Vadovas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato pasirašymui el. parašu pateiktą darbo sutartį

mgamapri_04

Jeigu vadovas dokumentą atmeta, spaudžia mygtuką "Atmesti" ir nurodo atmetimo priežastį. Jeigu dokumentas buvo atmestas, toliau jokios operacijos nebesiformuoja.

Jeigu dokumentą tvirtina, tai pirmiausia jį pasirašo el. parašu.

Paspaudus "Pasirašyti el. parašu", atsidaro prisijungimo prie Mark Sign langas. Pasirinkus prisijungimo būdą atliekama pasirašymo el. parašu procedūra:

mgamapri_05

Dokumentą pasirašius el. parašu, paspaudžiamas mygtukas "Pasirašyta".

Personalo operacijos būsena pasikeičia į "Pasirašo darbuotojas".

mgamapri_07

Pasirašo darbuotojas

Darbuotojas personalo kortelėje nurodytu elektroniniu paštu informuojamas apie pasirašymui atsiųstą naują dokumentą.

mgamapri_06

Darbuotojas paspaudžia "Pasirašyti" ir, prisijungęs į Mark Sign, pasirašo dokumentą.

Įmonės el. paštu gaunama informacija apie pasirašytą dokumentą. Gavus šią informaciją, priėmimo operacija pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas". Tai atlieka personalo darbuotojas, kuriam suteikta teisė tvirtinti būseną "Pasirašo darbuotojas".

Prie operacijos automatiškai prisisega el. parašais pasirašytas PDF dokumentas.

Informacija IT administratoriui

IT administratorius elektroniniu paštu informuojamas apie jam atsiųstą naują dokumentą.

IT administratorius savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato pranešimą apie priimamą naują darbuotoją.

Lauke "Pastaba" parašyta kokius veiksmus turi atlikti IT administratorius, pvz., "Komentare nurodyti sukurto el. pašto adresą".

Norint IT administratoriui perduoti kitokį pranešimą, koreguojama būsenos aprašyme nurodyta programa.

mgamapri_08

IT administratorius naujam darbuotojui sukuria el. pašto adresą ir atlieka kitus veiksmus, reikalingus priimant naują darbuotoją.

IT administratorius komentaro lauke įrašo darbuotojui sukurto el. pašto adresą ir paspaudžia mygtuką "Atlikta".

mgamapri_09

Personalo kortelėje įvestas asmenis el. pašto adresas automatiškai pasikeičia į IT administratoriaus sukurtą el. pašto adresą.

mgamapri_10

Galima aprašyti būsenos parametrus taip, kad toks automatinis pasikeitimas neįvyktų , o IT administratoriaus sukurtas el. pašto adresas atsirastų pastabų ar kuriame nors kitame lauke.

Sukuriamas MGAMA vartotojas

Personalo kortelėje priskiriamas MGAMA vartotojas: MGAMA vartotojų kūrimas ir patvirtinama būsena. Tai atlieka tokias teises turintis personalo darbuotojas.

Dokumentai susipažinimui

DVS operacijų sąraše iš anksto aprašomi ir išsaugomi dokumentai, kurie bus siunčiami susipažinimui visiems naujiems darbuotojams.

Personalo darbuotojas patvirtina būseną "Dokumentai susipažinimui", ir darbuotojas elektroniniu paštu informuojamas apie susipažinimui atsiųstus dokumentus.

Darbuotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir tvirtinimų sąraše randa susipažinimui paruoštus dokumentus:

mgamapri_19

juos atidaro, perskaito ir patvirtina apie tai, paspausdamas mygtuką "Susipažinau":

mgamapri_20