Darbuotojo priėmimas personale

Dirbantiems su Personalo versija v1 aprašymas pateiktas čia.

Visiems, dirbantiems su Personalo versija v1, rekomenduojama pereiti į Personalo versiją v2.
Kaip pereiti prie Personalo versijos v2 ?.

Aprašius personalo kortelę ir darbuotojo kortelę, įvedama priėmimo operacija.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

priemimasp5

PASTABA. Priėmimo operacijos dar gali būti vedamos, jeigu darbuotojas pradeda dirbti pagal kitą sutartį arba jeigu keičiamos sutarties sąlygos.

Kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas "Operacijos tipas" – "Priėmimas į etatą".

"Operacijos rūšis" gali būti "Prašymas" arba "Dokumentas". Prašymas yra tik informacijai skirta rūšis, jokios įtakos personalo apskaitai ji neturi.

Užpildomi laukai "Personalo kodas", "Operacijos data" (įsakymo data) ir "Dokumento Nr." (įsakymo numeris).

Priėmimo operacijoje nurodoma į kokį padalinį ir į kokį etatą darbuotojas priimamas, koks bus jo krūvis. Užpildomi laukai "Padalinys", "Etatas", "Etato dalis".

Priėmimo operacijos įvedimo metu etatų kiekis nekontroliuojamas. Kontrolė, ar pakanka laisvų etatų, atliekama perkeliant priėmimo operacijas.

Neparinkus algos klasifikatoriaus ir perkėlus priėmimo operaciją, algos dokumentas susikuria standartiškai, t.y. algos dokumento tipas bus "Priėmimas į darbą", o tabelio žymėjimas "P".
Norint pakeisti standartinius nustatymus, priėmimo operacijoje reikia parinkti algos klasifikatorių.

Nurodoma pagal kokį kalendorių darbuotojui bus skaičiuojamos atostogos. Reikšmė parenkama iš kalendorių sąrašo.

Jeigu darbuotojas naujai priimamas į darbą arba pradeda dirbti pagal naują sutartį, laukui "Sutarties tipas" parenkama reikšmė "Pagrindinė". Jeigu keičiasi sutarties sąlygos – šiam laukui parenkama reikšmė "Papildoma".

Lauke "Priėmimo data" nurodoma data, kada darbuotojas faktiškai pradeda dirbti. Ji yra atskaitos taškas, nuo kada darbuotojui pradedamos skaičiuoti atostogos.

Įvedamas sutarties numeris ir sutarties pradžia. Darbo sutarties sudarymo ir darbo pradžios datos gali skirtis. Jei sutartis laikina (terminuota), jos pabaiga įvedama laukelyje "Sutarties pabaiga“.

Lauke "Atostogų lentelė" parenkama atostogų lentelė, kurioje aprašyta kaip darbuotojui bus skaičiuojamos kasmetinės atostogos.

Laukas "Periodas iki" pažymimas ir įvedama data, jeigu norima nusirodyti datą, iki kurios bus galima naudoti šią priėmimo (perkėlimo) operaciją vedant kitas operacijas: atostogas, pavadavimus, kursus ir pan.

Pasibaigus periodui, su priėmimo (perkėlimo) operacija nebegalima atlikti jokių operacijų.
Norint atlikti veiksmus su tokia priėmimo(perkėlimo) operacija, reikia ne vėlesne nei lauke "Periodas iki" nurodyta data įvesti naują priėmimo papildymo arba perkėlimo operaciją, arba pakoreguoti (išvalyti) paties lauko reikšmę.

Koregavimas arba lauko išvalymas atliekamas paspaudus mygtuką "Periodo koregavimas":

priemimasp7

Įvedama nauja data arba nuimamas požymis "v". Pakeitimai išsaugomi paspaudus formoje esantį išsaugojimo mygtuką. Paties dokumento papildomai išsaugoti nereikia.

Aprašomi kiti sutarties sudarymui reikalingi laukai.

Skirtuke "Pastabos " užpildomas laukas "Logistikos kodas 4 " - jis skirtas Lietuvos profesijų klasifikatoriui nurodyti. Klasifikatoriai koduojami kodo pradžioje priskiriant 3 raides LPK, o po to - patį kodą (pvz., LPK1234). Lauko reikšmė reikalinga formai 1-SD.

priemimasp4

Priėmimo operacijoje personalo klasifikatorių laukeliai yra paryškinti. Šis požymis nurodo, jog norint užpildyti laukelį, nebūtina įeiti į pilną klasifikatorių sąrašą – užtenka laukelyje paspausti dešinį "pelės" mygtuką ir bus parodyta atfiltruota sąrašo forma (tik su reikiamomis reikšmėmis).

Norint sąrašą papildyti, reikia jį atsidaryti pilnai. Tada spaudžiamas mygtukas "Sąrašas" arba dukart paspaudžiamas "pelės" mygtukas stovint laukelio viduje. Patekus į klasifikatorių sąrašą, sukuriamas trūkstamas klasifikatorius.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.

Suformuojama Forma 1-SD (Pranešimas apie priėmimą į darbą). Formavimui nuskaitomos naujos priėmimo operacijos, paspaudžiamas spausdinimo mygtukas ir iš ataskaitų sąrašo pasirenkama atitinkama ataskaita.

Personalo modulyje perkėlus priėmimo operaciją, susiformuoja įrašas "Algos dokumentuose".