Kaip pereiti prie Personalo versijos v2 ?

Kaip pereiti prie Personalo versijos v2?

Rivile GAMA programos versija turi būti ne žemesnė nei 120.0000+DI.

SQL serverio reikalavimai:

  • arba Sybase SQL versija ne mažesnė nei 11.0
  • arba SQL Server ne mažesnė nei SQL2008.

Atsinaujinus Rivile GAMA programos versiją, personalo modulio versija lieka nepakitusi. Personalo versiją galima pasitikrinti parametrų sąraše ("Servisas" -> "Administravimas" -> "Parametrai") nusiskaičius parametrą "Personalo versija" (SS_PER_VERS ).

  1. Prieš atliekant perėjimą prie personalo v2 versijos:
  • užbaigiamos ir perkeliamos visos su atostogų likučiais susijusios personalo operacijos (priėmimo, perkėlimo, atleidimo, atostogų, atostogų atšaukimo, atostogų pratęsimo),
  • padaroma duomenų bazės kopija.
  1. Atliekamas perėjimas prie Personalo v2 versijos.

Servisas -> Administravimas -> Registracija/Darbas su sistema

Paspaudžiamas mygtukas "Perėjimas prie Personalo v2".

vers_001

vers_002

vers_003

Atsakius "Taip", sistema patikrina ar perkeltos visos anksčiau minėtų tipų personalo operacijos. Jei ne, pranešama apie tai:

vers_004

Sėkmingai perėjus, gaunamas pranešimas:

vers_005

ir programos langas automatiškai užsidaro.

Pakartotino personalo versijos atnaujinimo metu atliekami identiški veiksmai kaip ir pirmojo, t.y. sukuriamos atostogų lentelės ir versijos naujinimo operacijos. Versijos naujinimo operacijas leidžiama išmesti, todėl pakartotinis perėjimas gali būti naudojamas jų perkūrimui.

3. Versijos atnaujinimo operacijų perkėlimas.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Perėjimo prie Personalo v2 versijos metu kiekvienai pagrindinei personalo priėmimo operacijai automatiškai susikuria versijos atnaujinimo operacija.

Versijos atnaujinimo operacijas reikia perkelti, tokiu principu užbaigiant versijos keitimo procesą. Kol versijos atnaujinimo operacija nebus perkelta, su šia konkrečia priėmimo operacija dirbti nebus galima (įvesti ar perkelti naujų operacijų).

Atsifiltruojamos operacijos, kurių tipas "Versijos atnaujinimas", pažymimos ir perkeliamos.

vers_006

Versijos atnaujinimo operacijas galima perkelti dalimis. Tai gali būti aktualu, jeigu operacijų yra labai daug.
Naujas operacijas galima vesti tiems darbuotojams, kuriems versijos atnaujinimo operacija perkelta.

Versijos atnaujinimo operacijos perkėlimo metu susikuria likučio koregavimo operacijos visiems įrašams, kurie buvo suvesti tiesiogiai lange "Atostogų likučiai".

Norint antrą kartą perkelti versijos atnaujinimo operaciją, ji pakoreguojama, išsaugoma ir vėl paspaudžiamas informacijos perkėlimo mygtukas. Jokių ankstesnio perkėlimo metu susikūrusių operacijų išmesti nereikia.

Jeigu buvo programuoti papildomi funkcionalumai (klavišai, INIT, Close), importai, darytos papildomos ataskaitos ir pan. - viskas turi būti peržiūrima ir pakoreguojama, kad veiktų su Personalo v2 versija.

Personalo operacijų sąraše yra ataskaita "(v2) Einamieji atostogų likučiai stž. metais (vers. nauj." (SYSTEM001241), kurioje palyginami atostogų likučiai pagal versijos v1 ir v2 skaičiavimo būdus.
Ataskaita gali būti naudojama kol dar nepradėtos vesti naujos operacijos.
Jeigu ataskaitoje rodomi neatitikimai, tai perspėjimas, kad kiekvieną situaciją reikėtų išanalizuoti.

Esant neaiškumams ar turint klausimų, siūlome kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus. Visi darbai atliekami ir apmokami pagal aptarnavimo sutarties sąlygas.