Atostogų lentelės

Atostogų lentelėse aprašoma kiek priklauso kasmetinių atostogų dienų už kiekvienus stažo metus.

Servisas -> Personalas -> Atostogų lentelės

Sukuriama tiek skirtingų atostogų lentelių, kiek yra darbuotojų grupių, kuriems skirtingai skaičiuojamas priklausomų atostogų dienų skaičius.

Įvedamas lentelės kodas, pavadinimas.

Detalizuojama nuo kelintų stažo metų kiek priklauso atostogų dienų. Nurodomi tik tie stažo metai, kada atostogų dienų skaičius keičiasi.

Laukelyje "Priklauso atostogų dienų" įvedamas konkretus dienų skaičius.

Stažo metai yra laikotarpis, už kurį priklauso lentelėje nurodytas kasmetinių atostogų dienų skaičius.
Jeigu atsiranda laikotarpis, už kurį neskaičiuojamos kasmetinės atostogos, pvz., vaiko auginimo atostogos, pravaikštos, ilgesnės nei nustatyta įstatymuose stažuotės ar nemokamos atostogos ir pan., tai šis laikotarpis prailgina stažo metus, todėl bendru atveju darbuotojo stažo metai gali būti ilgesni nei darbo metai arba apimti net kelis darbo metus.

Atostogų lentelėje nurodytas dienų skaičius tiesiogiai neapibrėžia kaip tos dienos skaičiuojamos, t.y. ar tai darbo dienos, ar kalendorinės dienos.
Dienų tipas priklauso nuo darbuotojui priskirto kalendoriaus (jis priskiriamas priėmimo arba perkėlimo operacijoje) ir parametro reikšmių (parametras SS_PER_KALS).

Atostogų lentelė ir kalendorius priskiriami kiekvienoje personalo priėmimo ir perkėlimo operacijoje.

Pvz.: jeigu atostogų dienų skaičius priklauso nuo darbo stažo ir atostogos skaičiuojamos darbo dienomis, tai dirbantiems 5 darbo dienų savaitę lentelė turėtų atrodyti taip:

lentel_01

Šiuo atveju, už kiekvienus pirmus 10 stažo metų priklausys po 20 dienų, sukaupus 10 stažo metų, papildomai pridedamos 3 dienos, ir toliau kas 5 metai pridedama po 1 dieną.

Dirbantiems 6 darbo dienų savaitę lentelė turėtų būti:

lentel_02

Jeigu atostogos skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, tai lentelė turėtų būti:

lentel_03

Jeigu darbuotojams, nepriklausomai nuo darbo stažo, visada priklauso vienodas atostogų dienų skaičius, pvz., 25 darbo dienos, tai lentelė turėtų būti:

lentel_04