Prekių pardavimas

1. Pardavimų modulyje įvedama pardavimo operacija.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

pardavimai_svs1

2. Paspaudus užprogramuotą klavišą suformuojama sandėlio vidinio atrinkimo operacija ir lokacijos operacijos.

Servisas -> Sandėlio valdymas -> Sandėlio operacijos (-> Lokacijos operacijos)

pardavimai_svs2

3. SVS modulyje su delninuku vykdomas atrinkimas:

pardavimai_svs3

Pasirenkamas "Atrinkimas".

Įvedamas arba nuskenuojamas sandėlio operacijos, pagal kurią bus atliekamas atrinkimas, numeris. (Nuskenavimui jis turėtų būti atspausdintas iš RIV_GAMA programos ant atskiro lapo.)

pardavimai_svs4

Spaudžiamas "Atrinkti":

pardavimai_svs5

Delninuke rodoma informacija, iš kur ir kokias prekes reikia atrinkti:

pardavimai_svs6

Pradedamas atrinkimas: skenuojama lokacija, prekės bar kodas, jei reikia – įvedama kiekis (neįvedus bus 1).

Tolesnė darbų eiga tokia pati kaip ir vedant pajamavimą.

Žr. SVS prekių pirkimas

Prekės nusirašys iš tų lokacijų, iš kur jos bus paimtos.