3 Pamoka. Atsargos. Prekių vidinė apskaita

Sužinosite :

 • kam naudojamos vidinio judėjimo operacijos,
 • kaip aprašomi dokumentų numerių skaitliukai,
 • kaip gali būti formuojamos prekių nurašymo operacijos,
 • kam gali būti panaudotas parametras "Sąskaitos kodas pagal nutylėjimą".

Išmoksite:

 • atsifiltruoti reikalingas prekes,
 • nusiskaityti einamuosius prekių likučius,
 • atsispausdinti atsargų likučius bet kuriai datai,
 • susiformuoti prekių apyvartos per periodą ataskaitas,
 • prekes perduoti iš vieno padalinio į kitą,
 • prekėms priskirti serijas,
 • apsirašyti dokumentų numerių skaitliukus,
 • suformuoti prekių nurašymą,
 • atsispausdinti atsargų nurašymo aktą.

Įgusite:

 • įvairiais būdais pasižiūrėti prekių likučius,
 • vesti prekių vidinio judėjimo ir nurašymo operacijas.