Atsargos

Atsargų modulis skirtas operacijoms su prekių likučiais. Čia fiksuojami prekių kiekių ir (ar) sumų pasikeitimai, nesusiję su išoriniais klientais :

  • suvedami prekių likučiai pradedant dirbti su programa,
  • užpajamuojamuojamos ir nurašomos prekės dėl persirūšiavimo,
  • nurašomos prekės, sunaudotos savo reikmėms arba dėl kitų priežasčių,
  • nurašomos prekės į nebaigtos gamybos sąskaitas,
  • užpajamuojamos prekės iš nebaigtos gamybos sąskaitos,
  • vedamos gamybos (prekių komplektavimo) operacijos, kai nėra kalkuliacinių kortelių,
  • suvedami prekinių atsargų inventorizacijos rezultatai.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.