BDAR

BDAR - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jame išdėstyti išsamūs įmonėms ir organizacijoms taikomi asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir valdymo reikalavimai.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta; toks asmuo dar vadinamas duomenų subjektu.

BDAR modulis apima :

  1. duomenų tvarkymo veiklos registrą:
  • duomenų tvarkymo tikslas (duomenų subjektas):
  • kokie asmens duomenys tvarkomi,
  • jų tvarkymo teisinis pagrindas,
  • kur jie saugomi (duomenų saugyklos),
  • kas turi prieigą prie jų;
  1. užklausų fiksavimą ir užklausai reikalingų duomenų atrinkimą;
  2. sutikimų naudoti ir saugoti asmens duomenimis fiksavimą;
  3. asmens duomenų saugumo pažeidimų fiksavimą.