Atlyginimų skaičiavimas ir perkėlimas

Darbuotojų atlyginimo skaičiavimas atliekamas darbuotojų sąraše.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Atliekant skaičiavimus visada reikia atkreipti dėmesį, kokia data įrašyta datos lauke "Kuriame”. Čia įrašytame mėnesyje bus atlikti skaičiavimai, t.y. bus imami to mėnesio tabeliai, kintamųjų reikšmės, algos dokumentai ir kt. Tai data, kuria bus suformuoti įrašai Didžiojoje knygoje.

Dažniausiai lauke "Kuriame" nurodoma paskutinė mėnesio diena.

skaiciavimas2

Prieš atliekant skaičiavimą reikia įsitikinti, ar pilnai suvesta to mėnesio informacija, t.y.

 • užpildytos visų darbuotojų kortelės,
 • patikslintos kintamųjų reikšmės,
 • užpildyti tabeliai,
 • suvesti algos dokumentai,
 • suvestos gamybos operacijos (jei bus skaičiuojamos paskyros).

Darbuotojams, kuriems bus atliekami skaičiavimai, turi būti perkelta informacija už visus kitus mėnesius.

Uždedamas požymis "Dirba" ir nusiskaitomi tam tikra dalis arba visi darbuotojai. Sąrašo dešinėje pusėje yra langeliai:

 • "SP” - skaičiuoti priskaitymus,
 • "SPP” - skaičiuoti priskaitymų pasiūlymus,
 • "SA” - skaičiuoti atskaitymus,
 • "SPA” - skaičiuoti atskaitymų pasiūlymus,
 • "SS” - skaičiuoti Sodrą iš įmonės lėšų,
 • "PŽ” - perkelti informaciją.

Darbuotojams, kuriems bus atliekami atitinkami skaičiavimai, uždedami požymiai "v".

Jeigu bus skaičiuojama visiems sąraše esantiems darbuotojams, tai atsistojama atitinkamai ant raidžių "SP”, "SPP”, "SA”, "SPA”, "SS” ir dukart paspaudžiamas kairys "pelės” klavišas – taip pasižymi visas vertikalus stulpelis. Pakartojus operaciją dar kartą, pažymėjimo neliks.

Skaičiavimas atliekamas paspaudus mygtuką "Skaičiuoti/Perkelti". Paskaičiuota informacija matoma darbuotojo kortelėje, skirtukuose "Prisk./Atsk." ir "Sodra" arba atsispausdinus ataskaitas.

skaiciavimas3

Jeigu po skaičiavimo buvo atlikti kokie nors papildymai, tabelio, kintamųjų reikšmių koregavimai – reikia dar kartą atlikti skaičiavimą. Vėl atžymimi darbuotojai ir kartojama skaičiavimo operacija.

Jeigu koregavimai arba papildymai buvo atlikti tiesiogiai darbuotojo kortelėje skirtukuose "Prisk./ Atsk." arba "Sodra", tai dar kartą atlikus skaičiavimą, ši informacija pradings. Todėl nereikėtų daryti tokių koregavimų, arba, jeigu jau buvo atlikti, po to nevykdyti perskaičiavimo operacijų.

Jeigu buvo koreguoti priskaitymai, nepamiršti perskaičiuoti atskaitymus ir Sodrą iš įmonės lėšų.

Užbaigus to mėnesio skaičiavimus, informacija perkeliama. Tai daroma atžymėjus stulpelį ""– perkėlimo požymis ir paspaudus mygtuką "Skaičiuoti/Perkelti". Perkelti galima tiek visų, tiek tam tikros darbuotojų grupės informaciją.

skaiciavimas4

Tik atlikus perkėlimą, vykdomas kito mėnesio skaičiavimas.

Programa neriboja galimybių pereiti iš vieno mėnesio į kitą: tiek pirmyn, tiek atgal. Vienintelis reikalavimas, kad perėjimo metu būtų perkelta visa prieš tai buvusio mėnesio paskaičiavimo informacija.

Skaičiavimų perkėlimo metu informacija įrašoma į DK atlyginimo priskaičiavimo žurnalą "SS_ALGA_PRIS" . Sąskaitų korespondencija matoma paspaudus mygtuką "Analitinė operacija ".