MGAMA diegimas

Reikalavimai MGAMA aplikacijos diegimui

  • Klientas kreipiasi į UAB "Rivilė" ar jos atstovus paslaugos užsakymui, sutarties sudarymui ir vartotojo, turinčio kliento administratoriaus (Client Admin) teises, sukūrimui.
  • Klientas privalo turėti versijų prieigos sutartį (VPS).
  • Turi būti dirbama su ne žemesne nei 120.0000+DI Rivile GAMA programos versija.
  • Norint MGAMA naudoti personalo modulyje (atostogų prašymų teikimui ir pan.), reikalinga personalo v2 versija.
  • Turi būti sudiegtas Manorivile-Gateway. Reikalinga ne žemesnė nei 1.3.0 Gateway versija. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta internetiniai_moduliai/api_rest/manorivile-gateway.
  • Rivile GAMA parametrų sąraše aprašomas MGAMA administratoriaus prisijungimas.
  • Rivile GAMA sistemoje aprašomi MGAMA aplikacijai reikalingi parametrai ir dokumentų skaitliukai.
  • Sukuriami MGAMA vartotojai: MGAMA-vartotojai.
  • Rivile GAMA sistemoje aprašomos MGAMA aplikacijai reikalingos būsenos: MGAMA-būsenos .

MGAMA administratoriaus prisijungimo aprašymas

Klientas pateikia užklausą UAB "Rivilė" arba atstovams. Atsakingas UAB "Rivilė" ar jos atstovų darbuotojas pagal kliento pateiktą užklausą Manorivile Admin portale https://admin.manorivile.lt/login sukuria vartotoją, turintį kliento administratoriaus (Client Admin) teises. Kaip tai atlikti aprašyta: Rivile ADMIN atstovo gidas. Klientui perduodami kliento administratoriaus (Client Admin) prisijungimo vardas ir slaptažodis.

Kliento administratoriaus galimybės ir funkcijos aprašytos: Rivile ADMIN kliento administratoriaus gidas.

Kliento administratoriaus prisijungimai suvedami Rivile GAMA programos parametrų sąraše esančiame parametre "MGAMA administratoriaus prisijungimai" (SS_MGAMA_VAR).

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Nuskaitomas parametrų sąrašas, surandamas parametras "MGAMA administratoriaus prisijungimai" (SS_MGAMA_VAR) ir užpildomos jo reikšmės.

mgama_01