Atsiskaitymai. Išmokos

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Išmokos. Atsiskaitymai pagal dokumentus.
Tiekėjui atlikto mokėjimo pagal PVM sąskaitą faktūrą įvedimas
2 užduotis Skolos pagal sąskaitas. Kliento, kuriam mokama pagal sąskaitas, kortelės sukūrimas
3 užduotis Atsiskaitymai pagal sąskaitas. Išmokos pagal sąskaitas įvedimas
4 užduotis Mokėjimo pavedimai. Mokėjimo failo, skirto eksportui į bankus, suformavimas
5 užduotis Banko komisinių įvedimas išmokų operacijose

1 užduotis

Išmokose vedami dviejų tipų mokėjimai: kai apmokami konkretūs skolos dokumentai ir kai mokėjimas vyksta sąskaitų lygyje.

Išmokų operacijos paprastai daromos dviem būdais:
1. Rivile GAMA programoje suvedamos išmokų operacijos, ir suformuojamas eksportui į banką skirtas mokėjimo failas;
arba
2. visos išmokos suvedamos banko programoje, suformuojamas mokėjimo išrašas, kuris suimportuojamas į Rivile GAMA programą.

Kaip importuoti mokėjimo išrašus galima pasiskaityti Mokėjimo išrašų importas.

Apie atsiskaitymus pagal dokumentus paskaitykite Atsiskaitymai pagal dokumentus.

Tiekėjui atlikto mokėjimo pagal PVM sąskaitą faktūrą įvedimas
Iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos sumokėta klientui UAB "Koralija".
Mokėjimas atliktas pagal iš kliento gautą PVM sąskaitą faktūrą KOR4554500.
Mokėjimo pavedimo numeris - 2020/0001.
Įveskite išmokų operaciją, žinodami, kad įmonės atsiskaitomoji sąskaita apskaitoma buhalterinėje sąskaitoje 271.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Atsiskaitymai->Išmokos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Išmokų operacija" užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąrašo pasirinkite buhalterinę sąskaita, iš kurios mokami pinigai, šiuo atveju tai bus sąskaita 271.

Sąskaitoms, kurios naudojamos išmokų operacijose, sąskaitų plane būtinai turi būti uždėtas požymis "Pinigų sąskaita" ir nurodytas valiutos kodas.

"Dokumento Nr." - įrašykite mokėjimo dokumento numerį. Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą dokumento numerio vesti ranka, apsirašykite įplaukų operacijų dokumentų skaitliuką.

Kaip aprašomi dokumentų skaitliukai, paskaitykite Dokumentų skaitliukų aprašymas.

"Oper.data" - įrašykite mokėjimo atlikimo datą.
"Rūšis" - pasirinkite "Dokumentai", nes apmokėsite iš kliento gautą pirkimo dokumentą.
"Tipas" - pasirinkite "Mokėjimas".

ismok1.1

 1. Skirtuke "Informacija" iš klientų sąrašo pasirinkite tiekėją UAB "Koralija".
 2. Paspauskite skirtuką "Pagal dokumentus".
 3. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

ismok1.2

 1. Nusiskaito visi klientui neapmokėti dokumentai. Pelės žymeklį pastatykite ant apmokamo dokumento ir paspauskite mygtuką serv1"Mokėti".
  Užsipildo apmokėjimo sumos stulpeliuose: "Mokėta val." ir "Mokėta EUR".
  Lango viršuje, dešiniajame kampe matosi bendra mokėjimo suma.

Jeigu apmokėjote ne tą dokumentą, paspauskite mygtuką DELETE_b "Išmesti". Išsivalys tik apmokėjimo sumos iš stulpelių "Mokėta val." ir "Mokėta EUR" - pats dokumentas liks operacijoje.

ismok1.3

 1. Išsaugokite išmokų operaciją.
 2. Skola sumažėja net ir neperkėlus išmokų operacijos.

Perkelti siūlome tik tas išmokų operacijas, kurioms jau gautas banko išrašas, - tam, kad būtų galima nesunkiai pakoreguoti arba išmesti banke nepatvirtintas išmokas.

Jeigu tektų koreguoti perkelto dokumento datą, pasinaudokite operacijos viduje esančiu mygtuku serv3 "Datos koregavimas".

2 užduotis

Mokėjimai sąskaitų lygyje būna, kai pinigų sumos pervedamos iš vienos bankinės sąskaitos į kitą, iš kasos į banką, kai vyksta valiutos pirkimas, mokami banko mokesčiai, pervedami mokesčiai Sodrai, VMI ir pan.

Kliento, kuriam mokama pagal sąskaitas, kortelės sukūrimas
Klientų sąraše sukurkite VMI kortelę.
Įmonės pavadinimas: Valstybinė Mokesčių Inspekcija
Adresas: Kaštonų 28, Vilnius.
Įmonės kodas: 100000001
Kliento bankas: AB SEB bankas, atsiskaitomoji sąskaita: LT070440000000000001.
Skola klientui apskaitoma DK sąskaitų lygyje.
Žiūrėti video

Kaip aprašomi klientai galite prisiminti sugrįžę į pirmą pamoką Kliento kortelė .

Darbo eiga :

 1. Kortelės-> Klientai.
 2. Lange "Klientų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. "Rūšis" – pasirinkite rūšį "Įmonė"
 4. Užpildykite laukus: kodas, pavadinimas, įmonės kodas, adresas.
 5. Paspauskite skirtuką "Pirkėjų/Tiekėjų inf." Laukeliuose "Atsiskaitoma" parinkite "DK sąskaitos".

ismok2.1

 1. Paspauskite skirtuką "Grupavimas". Parinkite "Klientų sąskaitų ryšis".
 2. Paspauskite skirtuką "Alternatyvūs adr." ir suveskite kliento bankinius rekvizitus.

ismok2.2

 1. Viską išsaugokite.

3 užduotis

Skolas pagal sąskaitas galima pasižiūrėti Didžiosios knygos modulyje, pasirinkus įvairių rūšių ataskaitas:
Servisas->Didžioji knyga-> Informacija apie sąskaitą;
Servisas->Didžioji knyga->Sąskaitos judėjimo ataskaita.

Pavyzdžiui, pasirinkus ataskaitą "Sąskaitos aktyvumo ataskaita su aprašymu", matosi, kad 4494 sąskaitoje yra likusi neapmokėta bauda:

ismok2.5

Plačiau apie ataskaitų spausdinimą galite pasiskaityti Ataskaitų spausdinimas .

Išmokos pagal sąskaitas įvedimas
Įmonei buvo priskaičiuota 50.00 Eur bauda, kuri užfiksuota 4494 sąskaitoje.
Baudą reikia sumokėti Mokesčių inspekcijai.
Įveskite išmokų operaciją.
Mokėjimą atlikite iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinė sąskaita 271).
Žiūrėti video

Apie atsiskaitymus pagal sąskaitas paskaitykite Atsiskaitymai pagal sąskaitas .

Darbo eiga:

 1. Servisas->Atsiskaitymai->Išmokos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Išmokų operacija" užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąrašo pasirinkite buhalterinę sąskaita, iš kurios mokami pinigai, šiuo atveju tai bus sąskaita 271.
  "Dokumento Nr." - įrašykite mokėjimo dokumento numerį.
  "Oper.data" - įrašykite mokėjimo atlikimo datą.
  "Tipas" - pasirinkite "Mokėjimas".
  "Rūšis" - pasirinkite "Sąskaitos" , nes bus apmokama skola, kuris sukaupta DK sąskaitoje.

ismok2.3

 1. Skirtuke "Informacija" iš klientų sąrašo pasirinkite klientą VMI.
 2. Paspauskite skirtuką "Pagal sąskaitas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite sąskaitą 4494 "Kitos mokėtinos sumos". Į šią buhalterinę sąskaitą buvo priskaičiuota bauda.
  "Suma EUR" - įrašykite mokamą sumą 50.00 Eur.

ismok2.4

 1. Išsaugokite išmokų operaciją.

ismok2.6

4 užduotis

Būtina sąlyga, kad galėtumėte formuoti mokėjimo pavedimus, klientų kortelėje turi būti įvesti bankiniai rekvizitai.

is_schema

Apie atsiskaitymo dokumentų formavimą paskaitykite Atsiskaitymo dokumentų formavimas .

Mokėjimo pavedimai. Mokėjimo failo, skirto eksportui į bankus, suformavimas
Klientams UAB "Koralija" ir VMI suvestos išmokų operacijos.
Suformuoti mokestinius pavedimus.
Suformuoti mokėjimo pavedimų failą, skirtą eksportui į bankus.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Atsiskaitymai->Išmokos
 2. Nuskaitykite išmokų operacijas.
 3. Pažymėkite išmokų operacijas, kurioms formuosite mokėjimo pavedimus : ant laukelio "PŽ" uždėkite požymį "v".
 4. Dešiniu pelės klavišu paspauskite mygtuką pervezimo_operacija "Eksportas į atsiskaitymo dokumentus".

ismok3.1

 1. Pasirinkite "Pavedimas".

Paspaudus mygtuką pervezimo_operacija "Eksportas į atsiskaitymo dokumentus" kairiu pelės klavišu, pasirinkimas "Pavedimas" įvyksta automatiškai.

 1. Atsiskaitymo dokumentų sąraše susiformavo mokėjimo pavedimai.
  Jeigu norite pasižiūrėti tik vieną konkretų mokėjimo pavedimą, žymeklį pastatykite ant išmokų operacijos ir dešiniu pelės klavišu paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija". Pasirinkite "Atsiskaitymo dokumentai".

ismok3.2

 1. Jeigu norite pamatyti visus šios dienos pavedimus, eikite į :
  Servisas->Atsiskaitymai->Atsiskaitymo dokumentai
 2. Atsifiltruokite šios dienos mokėjimo pavedimus:
  - užpildykite datos lauką,
  - pažymėkite laukelį "Tipas" ir pasirinkite "Pavedimas".
 3. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

paved1

Pavedimuose reikia užpildyti įmokų kodus, kurie skirti Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Mokesčių administravimo įstatymą administruojamiems mokesčiams, rinkliavoms ir kitos įmokoms sumokėti.

 1. Susiraskite reikalingą mokėjimo pavedimą ir paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti" .
 2. Laukelyje "Mokėjimo paskirtis" iš sąrašo pasirinkite sukurtą mokėjimo paskirties lentelę. Jei tokios lentelės nėra, ją susikurkite.

ismok3.3

 1. Išsaugokite pakoreguotą atsiskaitymo dokumentą.
 2. Pažymėkite dokumentus, kuriuos norėsite įtraukti į bankui ruošiamą mokėjimo failą: stulpelyje "" uždėkite požymį "v".
  Tai galima atlikti tiesiog laukelyje uždedant požymį arba su pele dukart paspaudus stulpelio pavadinimą "PŽ" .

ismok3.4

 1. Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti" kol atsidarys langas "Pasirinkite ataskaitą".
 2. Pasirinkite ataskaitą "SEPA mokestinis pavedimas". Paspauskite mygtuką PRINT "Spausdinti"

ismok3.5

 1. Failą išsaugokite pasirinktoje byloje arba darbalaukyje.
 2. Prisijunkite prie banko programos ir suimportuokite suformuotą failą.

5 užduotis

Banko komisinių įvedimas išmokų operacijose
Už atliktas operacijas paskaičiuoti ir banko išraše pateikti banko komisiniai.
Įveskite išmokų operaciją.
Banko komisiniai mokami iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinė sąskaita 271)
Banko komisiniai, kaip įmonės administracinės sąnaudos, fiksuojami buhalterinėje sąskaitoje 6213 "Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos".
Pasinaudodami kopijavimo mygtuku sukurkite dar vieną banko komisinių išmokėjimo operaciją.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Atsiskaitymai->Išmokos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Išmokų operacija" užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąrašo pasirinkite buhalterinę sąskaita, iš kurios mokami pinigai, šiuo atveju tai bus sąskaita 271.
  "Dokumento Nr." - įrašykite mokėjimo dokumento numerį.
  "Oper.data" - įrašykite mokėjimo atlikimo datą.
  "Tipas" - pasirinkite "Mokėjimas".
  "Rūšis" - pasirinkite "Sąskaitos".
  "Pavadinimas" - įrašykite trumpą komentarą apie atliekamą operaciją.
 4. Paspauskite skirtuką "Pagal sąskaitas".
 5. Užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite sąskaitą 6312 "Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos".
  "Suma EUR" - įrašykite komisinių sumą 5.00 Eur.

ismok4.1

 1. Išsaugokite ir perkelkite išmokų operaciją.

Jeigu panašios išmokų operacijos kartojasi, jas galima kurti, kopijuojant nuo anksčiau sukurtos operacijos. Kopijavimo metu galima pakeisti datą, dokumento numerį ir bendrą operacijos sumą.

 1. Pastatykite pelės žymeklį ant ką tik sukurtos operacijos ir paspauskite mygtuką kopijuoti "Kopijuoti".

ismok4.2

 1. Pakeiskite lentelėje rodomas reikšmes ir paspauskite išsaugojimo mygtuką. Susikurs dar viena komisinių sumokėjimo operacija.

Kartojimo klausimai:

 1. Ar mokėsite apmokėti iš kliento gautas sąskaitas faktūras?
 2. Ar supratote kuo skiriasi išmokų rūšys "Dokumentai" ir "Sąskaitos"?
 3. Ar aišku, kuo ypatingas kliento, kurio skola apskaitoma DK sąskaitoje, kortelės aprašymas?
 4. Ar gebėsite atlikti mokėjimą VMI arba Sodrai?
 5. Ar mokėsite suformuoti mokėjimo pavedimų failą eksportui į banką?