Personalo modulio kortelės

Pirmas žingsnis pradedant dirbti su personalo moduliu – darbui reikalingos normatyvinės informacijos sutikrinimas ir papildymas.

Kortelių sąrašas skirtas pagrindinei normatyvinei informacijai susivesti.

Be visoje sistemoje naudojamų kortelių, personalo modulyje reikalingos specialios, tik šiame modulyje naudojamos kortelės. Tai yra įvairūs klasifikatoriai ir etatai. Jos susijusios su procesais, kurie atliekami šiame modulyje.

Klasifikatorių sąrašas (atostogų tipai, pilietybių, tautybių kodai, atleidimo priežastys ir t.t.) paprastai yra papildomas darbo eigoje, kai atsiranda poreikis įvesti vienokią ar kitokią reikšmę.

Etatų sąrašas ir patvirtinti etatų kiekiai kiekviename padalinyje aprašomi iš anksto.

Kodai turi būti unikalūs. Visoje sistemoje kodai gali būti ne ilgesni nei 12 simbolių, nerekomenduojama kode naudoti specifinių lietuviškų raidžių ą,č,ę,ė... ir specialių simbolių, tokių kaip !?*...

Visoje programoje paieška galima tiek pagal kodus, tiek pagal kitus laukus bei pagal kontekstą.

Informacijos filtravimas galimas pagal visus laukus bei jų junginius (ir, arba).

Bet kurio elemento iš sąrašo negalima išmesti, jeigu jis dalyvauja kokiose nors operacijose.