Metinės gyventojams išmokėtų išmokų formos (GPM312) pildymas

Servisas->Alga -> Algos formos

Atidaromas algos formų langas ir paliekamas atidarytas.

gpm1

Į formą GPM312 traukiama informacija :

 • Ligos pašalpa.

  • Imami priskaitymai, nuo kurių skaičiuojamas 19102 pajamų mokesčio kodas ,
  • arba imami išmokėjimai su objektu "LIGA"- šis variantas detaliau aprašytas čia.
  • Išmokos rūšies kodas 03
 • Pajamos natūra.

 • Atlyginimo išmokėjimai. Imamos visi kiti išmokėjimai. Išmokos rūšies kodas 01.

 • Neapmokestinamos išmokos. Imamos žmogaus kintamųjų nuo 57300 iki 57399 reikšmės. Išmokos rūšies kodas - paskutiniai du kintamojo kodo simboliai.

  Detalus aprašymas kaip aprašomos neapmokestinamos išmokos, kurias reikia deklaruoti, pateiktas A klasės neapmokestinamos išmokos .

Eksportas į algos formas.

Servisas->Alga -> Algos išmokėjimo analizė

Pirmiausia atsifiltruojama informacija.

Lauke "Operacijos data" nurodomas laikotarpis, už kurį bus formuojama GPM312 forma. Paprastai nurodomas laikotarpis už visus metus, t.y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Jei reikia, uždedami kiti filtrai.

gpm7

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama ataskaita "Formos GPM312 formavimas (NUO 2019)".

gpm11

Jeigu ligos pašalpa buvo skaičiuojama ir išmokama su objektu "LIGA" (šis variantas detaliau aprašytas čia), tai pasirenkama ataskaita "Formos GPM312 formavimas (kai mokant išskiriama ligos pašalpa)".

Ekrane pasirodo pranešimas, kad informacija eksportuota į algos formas.

PASTABA. Jeigu 2019-tais metais buvo išmokėtas 2018 metais paskaičiuotas atlyginimas (kai GPM buvo skaičiuojamas 15 %), tai ši suma turi būti deklaruojama atskira eilute su išmokos rūšies kodu 04.

Šiuo atveju informacija į algos formas eksportuojama dviem etapais:

 1. Atfiltruojamas 2019-tais metais išmokėtas 2018 metais paskaičiuotas atlyginimas (kai GPM buvo skaičiuojamas 15 %). Filtruojama standartiškai, nusirodant reikalingas datas: operacijos data, data kuriame, data už kurį. Informacijos eksportui į algos formas pasirenkama ataskaita "Formos GPM312 formavimas (NUO 2019 už 2018)".
 2. Atfiltruojami visi likę algos išmokėjimai. Filtruojama standartiškai, nusirodant reikalingas datas: operacijos data, data kuriame, data už kurį. Dabar informacijos eksportui į algos formas pasirenkama ataskaita "Formos GPM312 formavimas (NUO 2019)".

GPM312 formos XML failo formavimas.

Servisas->Alga -> Algos formos

Formavimui reikalingi įrašai pažymimi "v". Jų gali būti vienas arba keli. Iš visų pažymėtų įrašų bus suformuotas vienas failas, skirtas eksportui į VMI.

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama ataskaita "Formos GPM312 XML - formavimas".

gpm13

Suformuojamas failas, kurį geriausia išsaugoti kokiame nors atskirame kataloge. Tame pačiame kataloge siūloma saugoti ir iš VMI atsisiųstus šablonus.

Suformuotas failas atidaromas su pranešimų formų pildymo programa ABBYY eFormFiller, patikrinamas ir išsaugomas. Tik po to failas perduodamas VMI.

GPM312 formoje kartu galima deklaruoti ir B klasės išmokas.

Kaip suformuoti B klasės išmokų duomenis aprašyta Kaip GPM312 formoje deklaruoti B klasės išmokas.

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.