Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius moka pats darbuotojas

Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius moka pats darbuotojas.

Pagrindiniai žingsniai :

  • Sukuriamas detalus objektas "ZMOGAUS".
  • Sukuriamas žmogaus padalinyje kintamasis "Pajamos natūra". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.
  • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra", aprašoma formulė. Nuo jo bus skaičiuojami mokesčiai.
  • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra (-) ", aprašoma formulė. Nuo jo mokesčiai nebus skaičiuojami.
  • Darbuotojo kortelėje prie padalinių priskiriami abu nauji priskaitymai, o kintamųjų reikšmėse įvedama pajamų natūra suma.

Servisas -> Kortelės -> Objektai

Sukuriamas detalus objektas "ZMOGAUS":

pnatura_10

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Sukuriamas naujas kintamasis "Pajamos natūra (ZMOGAUS)". Kintamojo tipas "Žmogaus padalinyje". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Kuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra".

Priskaitymui pažymima, kad bus traukiamas į GPM312 formą.

Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė, pažymimas laukas "Skaičiuoti sodrą". Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis.

Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi FZMSO(910). Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.

Priskaitymas išsaugomas. Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė" ir pažymimi atskaitymai, kurie bus atskaičiuojami nuo pajamų natūra.

Viskas išsaugoma.

Tam, kad aprašytas priskaitymas nedidintų darbuotojo pajamų (bet nuo jo reikia paskaičiuoti mokesčius), reikia apsirašyti ir priskaitymą su minuso ženklu.

Analogiškai sukuriamas naujas priskaitymas, kuris nebus traukiamas į GPM312 formą ir nuo kurio nebus atskaičiuojami jokie atskaitymai. Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis, tik prieš jį įvedamas minuso ženklas.

Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi -FZMSO(910).

Viskas išsaugoma.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelėje skirtuke "Padaliniai" spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)" ir priskiriami abu pajamų natūra priskaitymai.

Paspaudus mygtuką "Kintamieji", priskiriama gautų pajamų natūra suma (reikšmė).

Priskaitymui priskiriamas objektas. Tada, paskaičiavus darbuotojo darbo užmokestį, nuo pajamų natūra paskaičiuoti mokesčiai bus rodomi atskiromis eilutėmis.

Įrašas išsaugomas.

Paskaičiuojamas darbuotojo darbo užmokestis. Pajamų natūra priskaitymai darbuotojo pajamų nedidina, o išmokamą atlyginimą mažina nuo pajamų natūra apskaičiuoti mokesčiai.

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.