MGAMA - dokumentai

Naudojant MGAMA aplikaciją, galima teikti įvairių formų dokumentus: prašymą išmokėti avansą, atleisti iš pareigų, prašymą dėl nuotolinio darbo ir kt.

Dokumentų tvirtinimas gali būti atliekamas per MGAMA aplikaciją arba Rivile GAMA programoje.

Dokumentai kaupiami Rivile GAMA DVS operacijų sąraše. Esant poreikiui, būsenų tvirtinimo metu galima sugeneruoti personalo operacijas, pvz., personalo atleidimo operacijas.

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Naujas dokumentas - pasirinktą dokumento formą darbuotojas užpildo per MGAMA.
 2. Tvirtina - tvirtinama per MGAMA, tvirtina visi vartotojai, kurie nurodyti būsenų sąraše paspaudusleidimaiVartotojų leidimai arba kurie parenkami pagal SQL procedūroje nurodytus parametrus.

Aprašymas

 • DVS operacijų sąraše aprašomos būsenos su dokumentų tvirtinimo seka DVS operacijų, skirtų pateiktų formų patvirtinimui (tipas "Personalas") būsenų aprašymas.
 • Aprašomos reikalingos DVS rūšys:

  Formos Id Pavadinimas Tipas Pastabų ir aprašymo laukų pildymas
  MGAMA_SS_F01 Prašymas išmokėti avansą Personalas** Pastabos - neprivalomas. Užpildžius lauką, informacija bus matoma vartotojui pildant pasirinktą formą.
  MGAMA_SS_F02 Prašymas dėl nuotolinio darbo Personalas** Pastabos - neprivalomas. Užpildžius lauką, informacija bus matoma vartotojui pildant pasirinktą formą.
  Aprašymas1, Aprašymas2, Aprašymas3, Aprašymas4 - neprivalomi.
  Juose galima nurodyti darbo vietos tipą: pavyzdžiui, darbas iš namų, darbas kitame mieste, darbas būnant užsienyje ir kt.
  Nurodžius, atsiranda pasirinkimo galimybė, kuri yra privaloma.
  MGAMA_SS_F03 Prašymas atleisti iš pareigų Personalas** Pastabos - neprivalomas. Užpildžius lauką, informacija bus matoma vartotojui pildant pasirinktą formą.
  MGAMA_SS_F04 Darbuotojo anketa Personalas** Formoje pateikiama pagrindinė informacija iš darbuotojo kortelės personalo aprašyme.
  Darbuotojas turi galimybę pakeisti ar patikslinti savo asmeninę informaciją. Patikslinimas pateikiamas tvirtinimui.
  Po patvirtinimo yra galimybė automatiškai pakoreguoti personalo kortelę (tik pasikeitimus).
  Darbuotojo anketa nepriklauso nuo jo pareigų (aktyvių priėmimo operacijų), todėl negali būti pateikiama tvirtinti tiesioginiam vadovui ar kitam priklausomai nuo priėmimo operacijose esančios informacijos parenkamam asmeniui.

  ** DVS rūšies tipas parenkamas pagal poreikį. Gali būti sukuriami papildomi DVS rūšies tipai - kaip tai atlikti aprašyta čia.

DVS operacijų sąraše būsenos aprašomos pagal tipą.

MGAMA meniu punktas "Dokumentai" bus matomas tik tada, kai bent vienai DVS rūšiai bus aprašyta dokumentų forma - sisteminė arba papildoma.

Servisas -> DVS -> DVS rūšys

dokumentai_001

Lauke "Pastabos" įrašytas tekstas rodomas dokumento prašymo formoje. Šis tekstas matomas (bet nekoreguojamas) ir prašymo pateikėjui, ir tvirtinančiajam.

Dokumento formos pildymas

Norėdamas tvirtinimui pateikti vieną iš aprašytų dokumentų formų, vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir pasirenka modulį "Dokumentai":

dokumentai_002

Dokumentų modulyje yra matomi vartotojo anksčiau pateikti dokumentai ir jų būsenos. Galima atlikti kontekstinę paiešką arba filtruoti informaciją paieškos lauke paspaudus filtravimo ikoną filtras

dokumentai_003

Dokumento formos pildymui spaudžiamas mygtukas "Naujas", iš sąrašo pasirenkama dokumento forma.

dokumentai_004

Užpildomi reikalingi formos laukai ir spaudžiamas mygtukas "Pateikti"

dokumentai_005

Ar tvirtinimui pateiktą dokumento formą galima atšaukti, iš kokios būsenos galimas atšaukimas, priklauso nuo būsenų aprašymo: DVS operacijų, skirtų pateiktų formų patvirtinimui (tipas "Personalas") būsenų aprašymas.
Pagal nutylėjimą, pateiktų dokumentų formų atšaukti negalima.

Jeigu galimybė atšaukti dokumento formą yra, tai darbuotojas, atidaręs dokumentą, mato mygtuką "Atšaukti dokumentą" ir gali juo pasinaudoti.

dokumentai_006

Pateikus užpildytą dokumento formą, automatiškai susikuria DVS operacija su pildytos formos DVS rūšimi. Jos būsena "Tvirtina" . Ant būsenos dukart paspaudus pelyte galima pamatyti sugeneruotas būsenos tvirtinimo operacijas.

dokumentai_007

Būsenos operacija su vartotojo kodu # ir pavadinimu "Vartotojas pats gali atšaukti operaciją" sugeneruojama tik tuo atveju, jeigu būsenos aprašyme suteiktas leidimas darbuotojui atšaukti dokumento formos prašymą.

Automatiškai suformuojama patvirtinta būsenos operacija vartotojui, kuris pateikė prašymą. Ji reikalinga tam, kad vartotojas MGAMA tvirtinimų istorijoje matytų visus tvirtinimui pateiktus dokumentus, nepriklausomai ar jie buvo patvirtinti, atšaukti, ar visai išmesti.

dokumentai_008

Tvirtina

Vartotojai elektroniniu paštu informuojami apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Kokie vartotojai turi tvirtinti pateiktą prašymą galima nurodyti ne tik prie būsenų aprašyme esančių "Vartotojų leidimų", bet ir būsenų aprašyme parenkant atitinakmus parametrus SQL procedūrai.

Kiekvienas vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

dokumentai_009

Atidarius operaciją, pasimato pateikto prašymo turinys:

dokumentai_010

Prašymas patvirtinamas arba atmetamas.

DVS operacijos būsena pasikeičia į "Patvirtinta". Jeigu aprašant būsenas buvo nurodyta, kad reikia informuoti vartotoją apie būsenos pasikeitimą, vartotojui išsiunčiamas laiškas.

dokumentai_011

Pateiktų prašymų peržiūra

Prisijungęs į MGAMA portalą, vartotojas visada gali pasižiūrėti pateiktų prašymų būseną ir tvirtinimo istoriją:

dokumentai_012

dokumentai_013

Tvirtinimai -> Tvirtinimų istorija parodomi visi tvirtinimui teikti prašymai ir jų tvirtinimo eiga :

 • "Patvirtinta" pažymėti visi tvirtinimui pateikti, tvirtinami arba jau patvirtinti prašymai, išskyrus tuos, kuriuos atšaukė pats vartotojas. Kokia dokumento būsena, ar prašymas patvirtintas, ar atmestas, matosi atsidarius įrašą.
 • "Atmesta" pažymėti prašymai, kuriuos atšaukė pats vartotojas.

Tvirtinimų istorijoje parodomi visi pateikti prašymai, tame tarpe ir tie, kurie buvo pateikti, bet dėl tam tikrų priežasčių išmesti Rivile GAMA programoje.