Kodai

Servisas -> Kortelės -> Kodai

Rivile GAMA programoje naudojamas specifinis normatyvas "Kodai". Jie pagal prasmę atitinka paslaugą, tik, skirtingai nuo paslaugų, kurios irgi yra naudojamos, iškart skirstomi į tipus ir turi mažiau detalios informacijos.

Tipo parinkimas apsprendžia kokiose operacijose (pirkimų, pardavimų, gamybos ir kt.) bus galima kodą naudoti. Kodui nevykdoma kiekinė apskaita. Jam priskirta suma perkėlimo metu bus padėta į kodo aprašyme nurodytą buhalterinę sąskaitą.

Kodą ypač patogu naudoti pirkimo operacijose, kada iš tiekėjų perkamos įvairios paslaugos, kurių aprašymui nereikia daug įvairios informacijos, svarbu tik nurodyti teisingą buhalterinę sąskaitą.

kod_3

Kaip ir prekės bei paslaugos, kodas gali būti PVM apmokestinamas arba ne, jam gali būti priskirtos skirtingos mokesčių grupės.

Kodo aprašyme nurodžius kainą, pagal nutylėjimą ji įkrenta į su tuo kodu atliekamą operaciją.

Kodus su aprašytais nuolaidos procentais galima naudoti nuolaidos (antkainio) sumos paskaičiavimui ir įvedimui. Skaičiavimas atliekamas nuo visos dokumento sumos. Kodo aprašyme nurodžius procentą su minuso ("-") ženklu, paskaičiuojama nurodyto procento nuolaidos suma. Jei procentas be minuso ženklo, tai suvestam dokumentui pridedama nurodyto procento suma.

Jeigu pirkimo kodo suma perkama į ateinančių laikų sąnaudas, ir per tam tikrą laikotarpį turi būti nurašyta į kode nurodytą sąskaitą, tai būtinai užpildomas laukas "Sąskaitų ryšys". Plačiau apie tai aprašyta Prekių(paslaugų) sąskaitų ryšio lentelė.

Pardavimo operacijose kodas naudojamas rečiau, nes kodui negalima aprašyti tokio plataus kainų parinkimo mechanizmo kaip paslaugoms.

Gamyboje kodas naudojamas tuo atveju, kai į gaminio savikainą reikia įtraukti papildomą pinigų sumą arba kai į gaminio savikainą įskaičiuojamas darbuotojams paskaičiuotas atlyginimas, vidiniam judėjime – kai tam tikra suma turi būti perduodama iš vieno padalinio į kitą, transporto modulyje – kai reikia fiksuoti įvairius vairuotojo atsiskaitymus kelionės metu arba kai kuro sunaudojimas priklauso nuo atlikto darbo.