I.VAZ XML formavimas iš pardavimo operacijų sąrašo

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

i.VAZ XML formavimo iš pardavimo operacijų sąrašo pagrindiniai žingsniai:

  • Pardavimo operacijų sąraše atsifiltruojama ir nusiskaitoma reikalinga informacija.
  • Operacijoms, kurioms bus formuojamas XML failas, uždedamas požymis "v".
  • Paspaudžiamas mygtukas "Spausdinti". Pasirenkama ataskaita "i.VAZ XML formavimas " (SYSTEM001072).

VAZ1

Pardavimo dokumente tam tikruose laukuose suvesta informacija atitinka VMI tam tikrus laukų pavadinimus ir yra traukiama į ataskaitą:

VAZ2

VMI Rivilėje
Vidinis numeris Dokumento numeris
Išrašymo data Operacijos data
Išgabenimo data Operacijos data ir laikas
Numatoma pristatymo data ir laikas Po paros nuo išgabenimo datos
Pakrovimo vieta Padalinio aprašymas
Iškrovimo vieta Alternatyvus adresas (jei nėra – pagrindinis adresas)
Išrašymo vieta Iš parametrų SS_INF_ADR1 ir SS_INF_ADR2

VAZ3

VAZ3

Informacija apie siuntėją, gavėją, vežėją**

VAZ5

Siuntėjo duomenys imami iš parametrų:

  • SS_INF_REG (Įmonės registracinis ir PVM Nr. );
  • SS_INF_PAV (Įmonės pavadinimas );
  • SS_INF_ADR1 ir SS_INF_ADR2 (Įmonės adresas 1 ir Įmonės adresas 2 ).

Vežėjo duomenys parenkami tokiu principu: jeigu automobilio aprašyme nurodytas klientas, tai imami to kliento pavadinimas, įmonės kodas ir adresas, jei nenurodytas – informacija iš tų pačių parametrų kaip ir siuntėjo.

VAZ6

Gavėjo duomenys : kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas iš pardavimo operacijos.

VAZ7

Informacija apie krovinį

VAZ8

Krovinys: prekės kodas, pavadinimas, kiekis, mato vienetas iš pardavimo detalių eilučių.

Informacija apie transporto priemonę

VAZ9

Transporto priemonės: automobilio, nurodyto pardavimo operacijoje, valstybinis numeris (jei nėra – kodas) ir pavadinimas.

VAZ10

Tam, kad būtų galima tiesiai perduoti i.SAF ir i.VAZ duomenis į VMI, reikia susiinstaliuoti VMI sertifikatą.
Aprašymas kaip tai atlikti, pateiktas VMI sertifikato instaliavimas