DUK

  1. Kaip įvesti pradinius ilgalaikio turto likučius?

Ilgalaikio turto pradiniai likučiai vedami ilgalaikio turto modulyje – ilgalaikio turto operacijų sąraše.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos

Įrašoma ilgalaikio turto likučių vedimo operacijos data (paprastai tai yra mėnesio paskutinė diena). Dokumentui suteikiamas numeris. Pasirenkamas tipas "Kitos“.

Iš ilgalaikio turto kortelių sąrašo pasirenkamas ilgalaikis turtas. Nurodomas padalinys, atsakingas asmuo, kiekis, kaina, jei reikia - objektas. Jeigu ilgalaikiam turtui jau buvo skaičiuotas nusidėvėjimas, įvedama sukaupto nusidėvėjimo suma. Koresponduojančios sąskaitos laukelyje, kaip ir vedant kitus likučius, nurodoma užbalansinė "D“ sąskaita.

IT_likuciai1

  2. Kaip pakeisti ilgalaikio turto atsakingą asmenį?

Ilgalaikio turto perdavimas kitam atsakingam asmeniui atliekamas ilgalaikio turto vidinio judėjimo operacijoje. Padalinys lieka nepasikeitęs, o keičiasi tik atsakingas asmuo.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos

IT_pirkimas1

Ilgalaikio turto vidinis judėjimas

  3. Kaip pakeisti ilgalaikio turto grupę?

Jei reikia pakeisti Ilgalaikio turto grupę, atliekami šie veiksmai:

  1. ilgalaikio turto operacijose jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas nurašomas į tarpinę sąskaitą;

  2. Ilgalaikio turto kortelėje pakeičiamas grupės kodas;

  3. ilgalaikio turto operacijose vėl užpajamuojamas ilgalaikis turtas, jo įsigijimo vertę ir sukauptą nusidėvėjimą įkeliant iš tarpinės sąskaitos.

Ilgalaikio turto grupės keitimą galima daryti ne ankstesne data, nei atlikta paskutinė operacija su tuo ilgalaikiu turtu.

  4. Kaip aprašyti ilgalaikį turtą, kai jo apskaita pagal VAS skiriasi nuo mokestinės apskaitos?

Ilgalaikio turto apskaita pagal verslo apskaitos standartus (VAS) gali skirtis nuo mokestinės apskaitos. Rivilės programoje galima nurodyti skirtingas sąskaitas ir skirtingas nusidėvėjimo normas mokestinei apskaitai ir apskaitai pagal VAS. Tai aprašoma ilgalaikio turto grupėse.

IT_pirkimas1

Jeigu ilgalaikio turto apskaita pagal VAS skiriasi nuo mokestinės apskaitos, tai jo kortelėje uždedamas požymis "Apskaita ir pagal VAS“. Šio požymio vėliau nebus galima pakeisti.

IT_pirkimas1

Paskaičiuotas nusidėvėjimas išsiskiria į dvi dalis: nusidėvėjimo sumą nuo mokestinės turto vertės ir atsiradęs skirtumas tarp nusidėvėjimo pagal VAS bei nusidėvėjimo nuo mokestinės vertės.

IT_pirkimas1