Kaip pakeisti ilgalaikio turto grupę?

Kaip pakeisti ilgalaikio turto grupę?

Jei reikia pakeisti Ilgalaikio turto grupę, atliekami šie veiksmai:

  1. ilgalaikio turto operacijose jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas nurašomas į tarpinę sąskaitą;

  2. Ilgalaikio turto kortelėje pakeičiamas grupės kodas;

  3. ilgalaikio turto operacijose vėl užpajamuojamas ilgalaikis turtas, jo įsigijimo vertę ir sukauptą nusidėvėjimą įkeliant iš tarpinės sąskaitos.

Ilgalaikio turto grupės keitimą galima daryti ne ankstesne data, nei atlikta paskutinė operacija su tuo ilgalaikiu turtu.