Ilgalaikis turtas, kurio apskaita pagal VAS skiriasi nuo mokestinės

Kaip aprašyti ilgalaikį turtą, kai jo apskaita pagal VAS skiriasi nuo mokestinės apskaitos?

Ilgalaikio turto apskaita pagal verslo apskaitos standartus (VAS) gali skirtis nuo mokestinės apskaitos. Rivilės programoje galima nurodyti skirtingas sąskaitas ir skirtingas nusidėvėjimo normas mokestinei apskaitai ir apskaitai pagal VAS. Tai aprašoma ilgalaikio turto grupėse.

IT_vas8

Jeigu ilgalaikio turto apskaita pagal VAS skiriasi nuo mokestinės apskaitos, tai jo kortelėje uždedamas požymis "Apskaita ir pagal VAS“.
Šio požymio vėliau nebus galima pakeisti.

IT_vas9

Paskaičiuotas nusidėvėjimas išsiskiria į dvi dalis: nusidėvėjimo sumą nuo mokestinės turto vertės ir atsiradęs skirtumas tarp nusidėvėjimo pagal VAS bei nusidėvėjimo nuo mokestinės vertės.

IT_vas10