Atostogų vedimas personale

Dirbantiems su Personalo versija v1 aprašymas pateiktas čia.

Visiems, dirbantiems su Personalo versija v1, rekomenduojama pereiti į Personalo versiją v2.
Kaip pereiti prie Personalo versijos v2 ?.

Atostogų operacijos skirtos kasmetinių, nemokamų, motinystės bei kitų rūšių atostogų informacijai suvesti.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

atostop_04

Kuriama nauja operacija.

Užpildomi laukai "Operacijos data " (įsakymo data), "Dokumento numeris" (įsakymo numeris). Dokumento numerio parinkimui gali būti aprašytas dokumentų skaitliukas.

Pasirenkamas "Operacijos tipas" - "Atostogos".

Lauke "Operacijos rūšis" pasirinkus reikšmę "Prašymas", fiksuojamas tik atostogų prašymas. Prašymą patvirtinus, operacijos rūšis turi būti pakeičiama į "Dokumentas". Atostogų prašymų nevedant, iškart parenkama reikšmė "Dokumentas".

Iš atitinkamų sąrašų parenkamos laukų "Personalo kodas" ir "Priėmimo operacija" reikšmės. Pasirinkus personalo kodą, priėmimo operacijos pasirinkimui visada siūlomos tik aktyvios priėmimo ar perkėlimo operacijos.
Jeigu darbuotojas dirba pagal vieną priėmimo operaciją, šis laukas užsipildo automatiškai. Jeigu dirba pagal kelias priėmimo operacijas, paspaudus dešinį pelės klavišą, galima pasirinkti reikalingą.

Jeigu buvo vedami atostogų grafikai, tai pasirinkus atostogų grafiką, sukrenta jame suvesta informacija. Jei atostogų duomenys keičiasi, tai pakoreguojamos iš atostogų grafiko sukritusios laukų reikšmės.

Užpildomas laukas "Atostogų tipas'' - paspaudžiamas dešinys pelės klavišas ir iš atsidariusio sąrašo parenkama tinkama reikšmė.

Pasirinkus atostogų tipą, personalo operacijoje užsipildo visi laukai, kurie buvo priskirti to atostogų tipo aprašyme: atostogų rūšis, kor. atostogų grupė, po kelintos dienos koreguoti periodą. Priklausomai nuo tipo, kai kurių laukų gali nebūti.

Tas reikšmes personalo operacijoje galima pakoreguoti. Nuo to atostogų tipo aprašymas nepasikeičia. Pakoreguotos reikšmės lieka ir galioja tik toje personalo operacijoje.

atostop_02

Labai svarbu teisingai apsirašyti atostogų tipus, nes nuo jų aprašymo priklauso ar bus paskaičiuojamos panaudotos atostogos, kada bus koreguojamas stažo periodas, ar susiformuos korektiška operacija algos dokumentuose. Atostogų tipuose aprašoma kokios rūšies algos dokumentas susiformuos, ir kaip atostogų laikotarpis turės būti pažymėtas tabelyje.

Atostogų tipo laukas yra paryškintas. Šis požymis nurodo, jog norint užpildyti laukelį, nebūtina įeiti į pilną klasifikatorių sąrašą – užtenka laukelyje paspausti dešinį pelės mygtuką ir bus parodyta atfiltruota sąrašo forma (tik su reikiamomis reikšmėmis).

Norint sąrašą papildyti, reikia jį atsidaryti pilnai. Tada spaudžiamas mygtukas "Sąrašas" arba dukart paspaudžiamas pelės mygtukas stovint laukelio viduje. Patekus į klasifikatorių sąrašą, sukuriamas trūkstamas klasifikatorius.

Lauke "Atostogų pradžia" nurodoma darbuotojo pirma atostogų diena. Įvedamas atostogų dienų skaičius arba atostogų pabaigos data. Jeigu vedama pabaigos data, tada pažymimas "v" laukas "Atostogų pabaiga", ir jis tampa aktyvus. Jame įvedama paskutinė darbuotojo atostogų diena. Tada laukas "Atostogų dienų skaičius" pasiskaičiuoja automatiškai.

Jei į nurodytą atostogų intervalą patenka parametre "Personalo sisteminis kalendorius " (SS_PER_KALS) nurodytos nedarbo dienos, jų skaičius rodomas laukelyje "Nedarbo dienų skaičius“.

atostop_03

Nedarbo dienų skaičius rodomas tik kasmetinėms atostogoms.

Tik kasmetinės atostogos įtakoja panaudotų atostogų dienų skaičių.

Perkėlus atostogų operaciją, susiformuoja įrašas algos dokumentuose - algos dokumento tipas ir tabelio koregavimo raidė paimami iš atostogų tipo aprašymo.
Norint parinkti kitokias reikšmes, nurodomas algos klasifikatorius. Algos klasifikatorius turi aukščiausią prioritetą ir, jei jis užpildytas, visada parenkamos jame nurodytos reikšmės.
Jeigu neužpildytas nei tipas, nei algos klasifikatorius, tai algos dokumentuose susiformuoja atostogų operacija su tabelio koregavimo raide "A".

Informaciją apie atostogų likučius galima pasižiūrėti įvairiose personalo analizės ataskaitose.

Servisas -> Personalas -> Personalo analizė

atostogosp2

Uždedamas požymis "Atostogos". Skirtuke "Atostogos" dedamas požymis "Priklauso atostogų (iki)". Datos laukelyje įvedama data, kuriai nagrinėjamas atostogų likutis.

Norint gauti tik dalies darbuotojų informaciją, filtruojama pagal personalo kodą.

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama reikiama ataskaita.

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.