Integracijos diegimas

Pagrindiniai diegimo žingsniai:

  • Integracijai reikalingų programų įrašymas
  • ODBC aprašymas
  • Sinchronizavimo parametrų nustatymas
  • Kasos aprašymas RIV_GAMA programoje
  • Siuntimo programos s_raso.prg aprašymas
  • Z ataskaitų nuskaitymo programos a_raso.prg aprašymas

Integracijai reikalingų programų įrašymas.

Darbus atlieka UAB "Rivile" konsultantai ar atstovai.

Į RIV_GAMA\ALL katalogą įrašomos s_raso ir a_raso programos, į RIV_GAMA katalogą įrašomas Raso_export.exe .

Programų atsisiuntimas (Konsultantams ir atstovams).

Aprašomi ODBC prisijungimui prie Raso duomenų bazės (tam reikalingą informaciją pateikia Raso atstovai) ir prie kliento duomenų bazės.

Sinchronizavimo parametrų nustatymas.

Duomenų sinchronizavimui leidžiama programa Raso_export.exe su parametrais:

Parametras Aprašymas
Raso_ODBC odbc vardas prisijungimui prie Raso serverio
Raso_user prisijungimo prie Raso serverio vartotojas
Raso_pasword prisijungimo prie Raso serverio slaptažodis
Raso_DB Raso duomenų bazė
Riv_ODBC odbc vardas prisijungimui prie RIV_GAMA kliento duomenų bazės
Riv_user prisijungimo prie RIV_GAMA kliento duomenų bazės vartotojas
Riv_pasword prisijungimo prie RIV_GAMA kliento duomenų bazės slaptažodis
Riv_DB RIV_GAMA kliento duomenų bazė
p_nuol reikšmė NUOL - nuolaidų sinchronizavimui, jei siunčiamos tik nuolaidos. Jos gali būti siunčiamos, tarkime, vieną kartą naktimis. Jei nėra nuolaidų to parametro neperdavinėjame.
p_test reikšmė .T. , - jei nurodome šį parametrą, siuntimas nevyksta, o xml failai formuojami ant disko (kad būtų galima pasižiūrėti kas formuojama - jų struktūrą).

Sinchronizavimo metu pardavimo kainos nenusisiunčia.

Pavyzdys 1. Siunčiamos prekės/paslaugos, klientai, padaliniai, prekių grupės, akcijos.

raso_export.exe Raso IE_USER pass17IE63 MS3IMG mano user pasw im_002

Pavyzdys 2. Siunčiamos nuolaidų informacija. Siunčiama visada viskas.

raso_export.exe Raso IE_USER pass17IE63 MS3IMG mano user pasw im_002 NUOL

Pavyzdys 3. Siunčiamos prekės/paslaugos, klientai, padaliniai, prekių grupės, akcijos ir formuojami XML failai, bet informacija niekur nesiunčiama.

raso_export.exe Raso IE_USER pass17IE63 MS3IMG mano user pasw im_002 .F. .T.

Šiuo atveju duomenys į Raso duomenų bazę nebus nusiunčiami, tačiau prisijungimo prie Raso parametrai vis tiek turi būti nurodyti.

Programos paleidimas gali būti aprašytas .bat faile. Pvz., paleidimas.bat

Pavyzdys 1

c:
cd \
cd RIV_GAMA
raso_export.exe Raso IE_USER pass17IE63 MS3IMG mano user pasw im_002

Pavyzdys 2

.bat failo paleidimas gali būti aprašytas ir dažnumas nureguliuotas per Windows užduočių tvarkyklę ("Task scheduller"). Tada prieš pakartojant paleidimą, turi būti uždaryta prieš tai buvusi užduotis.

 taskkill /f /im raso_export.exe
 c:
 cd \
 cd C:\RIV_GAMA
 raso_export.exe Raso IE_USER pass17IE63 MS3IMG mano user pasw im_002
 exit

Kasos aprašymas RIV_GAMA programoje

Servisas -> Kasos -> Kasų aprašymas

raso_2

Kasų aprašyme galima pasirinkti bet kokią kasą. Siūloma rinktis SA-97, kad žinotume, jog tai Raso kasų sistema.

Pasirenkama kasos sąskaita, padalinys, kasos klientas, nurodomas maksimalus prekių kiekis kasoje (maksimalus PLU numeris).

Nurodoma programa siuntimui s_raso ir programa po Z a_raso.

Siuntimo programos s_raso.prg aprašymas

Programoje s_raso.prg reikia surasti eilutę:

hcon_raso=SQLConnect("Raso","IE_USER","pass17IE63")

ir pakoreguoti prisijungimą prie RASO serverio. Pakoregavus, programa sutransliuojama. Programa įrašoma į RIV_GAMA\ALL subkatalogą.

Siuntimo programa raso_s.prg siunčia prekių grupes, prekių korteles, kainas, kainynus, akcijas į Raso Retail kasas.
Informacija formuojama XML struktūroje ir dedama į MS SQL Raso duomenų bazę.
Prisijungimas prie bazės yra pačioje siuntimo programoje.

Prekių grupės - siunčiamos tik tos grupių šakos, kurių prekės dalyvauja kainų siuntime. Grupių šakos siunčiamos iki aukščiausios tėvinės grupės.

Prekių kortelės - siunčiamos tik tų prekių, kurios dalyvauja kainų siuntime.

Nekintamos prekių kainos (Alkoholis, Tabakas, Tara...) siunčiamos pagal požymį i33_poz_pos=6:

raso_1

Sveriamos prekės - atskiriamos pagal požymį "Bar kode kiekis".

raso_3

Jei kasos aprašyme kasos kliento kortelėje nurodytas kainynas, jis yra siunčiamas į Raso sistemą.
Raso sistemoje to kainyno kainos interpretuojamos kaip mažmeninės kainos, priklausomos nuo kiekio.
Jei sekantis kainynas yra užpildytas, jis taip pat siunčiamas į Raso sistemą, ir to kainyno kainos interpretuojamos kaip didmeninės kainos priklausomos nuo kiekio.

Pvz.: Kasos kliente nurodytas kainynas C. Tada bus siunčiamos C ir D kainynų kainos. C kainyno kainos bus interpretuojamos kaip mažmeninės kainos, priklausomos nuo kiekio, o D kainyno kainos, kaip didmeninės kainos, priklausomos nuo kiekio.

Į Raso Retail kasą bus siunčiamos prekės, esančios perkainavimo operacijos skirtuke "Pardavimo kaina".
Todėl, norint nusiųsti tik akcijas ar tik kainynus, prekės būtinai turi būti išvardintos ir skirtuke "Pardavimo kaina" (paliekant tą pačią pardavimo kainą, jeigu ji nekito).

Pardavimo metu kainas parenka RASO RETAIL sistema iš tos informacijos, kuri buvo užsiųsta iš Rivile GAMA programos. Kaip konkrečiai vyksta kainų ir nuolaidų parinkimas, kokie taikomi algoritmai, kada taikoma mažmeninė ir kada didmeninė kainos - visais su tuo susijusiais klausimais gali pakomentuoti tik RASO RETAIL atstovai.

Z ataskaitų nuskaitymo programos a_raso.prg aprašymas

Programoje a_raso.prg reikia surasti eilutę:

hcon_raso=SQLConnect("Raso","IE_USER","pass17IE63")

ir pakoreguoti prisijungimą prie RASO serverio. Pakoregavus, programa sutransliuojama. Programa įrašoma į RIV_GAMA\ALL subkatalogą.

Z ataskaitų nuskaitymo programa nuskaito Z-tus, kuriuos suformuoja Raso Retail kasų sistema.

RASO RETAIL sistemoje ir Rivile GAMA programoje naudojamos tam tikros skirtingos sąvokos.

Z ataskaitos RASO RETAIL sistemoje gali būti keturių tipų :

  • 0 – SALES – prekių pardavimai ir apmokėjimai (išskyrus pardavimus su sąskaitomis-faktūromis),
  • 1 – SALESINVOICES – prekių pardavimai su sąskaitomis-faktūromis,
  • 2 – SALESTARA – taros supirkimai,
  • 3 – SALESRETURN – grąžinimai kasoje (struktūra analogiška SALES).

Priklausomai nuo tipo, Rivile GAMA sistemoje automatiškai susigeneruoja skirtingos operacijos.

0 - Rivile GAMA generuoja pardavimus kasos klientui.

1 - Rivile GAMA generuoja pardavimą klientui, kuris nurodytas Raso sistemoje. Rivile GAMA tokio kliento gali nebūti, tada jis yra sukuriamas. Visi apskaitos parametrai (sąskaitos ryšio, mokesčių lentelės kodai) bus paimti pagal kasos kliento kodą. Kliento kodas sutaps su įmonės kodu. Jei kliento kodas yra Rivile GAMA, bet jo tipas yra tiekėjas, jis bus pakeistas į Pirkėjas-Tiekėjas, o jei pirkėjo mokesčio laukas bus neužpildytas, jis bus paimtas iš kasos kliento mokesčio kodo lauko.

2 - Rivile GAMA generuoja pirkimą iš kasos kliento. Todėl kasos klientas turėtų būti Pirkėjas-Tiekėjas.

3 - Rivile GAMA generuoja pardavimų grąžinimą kasos klientui.

Rivile GAMA programoje vykdant prekių Z ataskaitą, informacija automatiškai formuojama EIP formatu, dedama į B00_IMP lentelę, iš kurios ir paleidžiamas importas. Pardavimuose importuojamai informacijai uždėtas požymis, kad galima importuoti į minusą, todėl dokumento detalios eilutės turi formuotis net jei trūksta prekių likučio.

Pagal galimybę, nuo vartotojo, kuris importuoja informaciją, reikia maksimaliai nuimti visus apribojimus (Kredito limito, kainų sutikrinimus ir t.t.) , nes tada gali suveikti apribojimai ir tam tikra informacija nesusiimportuoti.

Importas vyksta iš B00_IMP lentelės, todėl, jei yra klaidos, jas galima pažiūrėti Vidinio Importo informacijoje.

Importo metu tikrinama ar buvo klaidų (B00_perkelta<>2) ir, jei buvo klaidos, pasirodo pranešimas nukreipiantis jas pažiūrėti (Servisas -> Statistika->Imp./Eks.operacijos).

Reikia atkreipti dėmesį, kad importo metu formuojasi ir pardavimo dokumento apmokėjimų informacija (i13_pamo). Raso sistema paduoda apmokėjimo sąskaitas pagal kliento sąskaitų planą, ir jos suimportuojamos apmokėjimų skirtuke. Todėl sąskaitos turi būti suderintos su Raso - kitaip importas neįvyks, nes atsiras pranešimas, kad nėra sąskaitos arba sąskaita ne pinigų.