Darbas su UVS WinPOS

Eiga :

  • Informacijos įkėlimas į WinPOS (prekių ir kainų) vykdomas kasos operacijų sąraše.
  • Informacijos importas iš WinPOS (kvitai) vyksta į Rivile GAMA POS operacijas (kasų operacija „Z ataskaita“).

Svarbu :

  • Į UVS WinPOS užsiunčiamos tik tos prekės, kurios turi pagrindinį barkodą (ne 000000000000) ir kurioms aprašytos kainos padalinyje (priskirtame kasos aprašyme);
  • Rivile GAMA POS operacijų žurnale fiksuojamos tik “Pardavimo-Grąžinimo” operacijos. Pinigų “Išėmimas / Įdėjimas / Z- uždarymo / Anuliuotos” operacijos nefiksuojamos!

Barkodai

Dirbant ne tik su EAN13 tipo barkodais, svarbu juos susivesti alternatyviuose barkoduose, ir būtent tokius, kokie gaunami nuskenavus skaneriu.
Atkreiptinas dėmesys kas dirba su trumpais barkodais!

Vienam pagrindiniam barkodui gali būti daugiau kaip vienas alternatyvus barkodas.

uvs_1

Specifinius barkodus, pvz: maišelius, kitas pakavimo skenuojamas prekes, sveriamas prekes, kurių barkode yra nurodomas svoris, reikia susiderinti individualiai, ir suvesti alternatyviuose Bar koduose.

Sveriamoms prekėms, kurių barkode yra nurodomas svoris, nepamiršti nurodyti požymį „Bar kode kiekis“

uvs_2

Kainų ir prekių įkėlimas į UVS WinPOS

Dirbama standartiškai, kaip ir visose kitose kasose. Siuntimo į kasas operacijos arba įvedamos rankomis, arba automatiškai susiformuoja perkėlus perkainavimo operaciją.

Servisas -> Perkainavimas -> Perkainavimo operacijos

Suformuojama nauja padalinio pardavimo kainų perkainavimo operacija:

uvs_5

Perkėlus perkainavimo operaciją, atsiranda įrašas kasų operacijose.

Servisas -> Kasos -> Kasų operacijos

uvs_6

Siuntimo į kasas operacija gali būti tiesiogiai įvedama kasos operacijų sąraše. Operacijoje nurodomas siunčiamų Barkodų intervalas:

uvs_7

Paspaudus mygtuką "Siuntimas" , kainos bus perduodamos UVS WinPOS sistemai.

Jeigu dirbama su dideliu Bar kodų kiekiu, nerekomenduojama vienu kartu siųsti visų Bar kodų, nes toks siuntimas gali užtrukti labai ilgai.

uvs_8

Pastaba: Nepriklausomai ar kainos jau egzistuoja UVS duomenų bazėje „rdata“ lentelėje „updateplu“ į pačias kasas patenka maždaug po 5-30 min. intervalo, kurį reguliuoja UVS specialistai.

Informacijos importas į Rivile GAMA

Servisas -> Kasos -> Kasų operacijos

Norint nuimti Z-tą, sukuriama kasos operacija "Prekių Z ataskaita“:

uvs_9

Paspaudus mygtuką "Siuntimas", operacija nusiunčiama į kasą - nuimamas Z-tas ir susigeneruoja POS operacijos.

uvs_10

Servisas -> POS sistema-> POS operacijos

POS operacijose suformuojami kvitai analogiškai, kaip UVS sistemoje. Tolesnis darbas identiškas darbui su Rivile GAMA POS moduliu: kvitai perkeliami į pardavimus. POS operacijų perkėlimas aprašytas čia

Kasų ir komunikacijos klaidos

Kai tam tikros kasos Z-ataskaita nepatenka į Rivile GAMA POS operacijų žurnalą, arba kai reikia nuimti konkrečią Z-ataskaitą pagal Z-to numerį, tos kasos lauke “Aprašymas” nurodomas reikalingo Z-to numeris. Pavyzdžiui:

uvs_3

ir pakartotinai atliekama Z ataskaitos siuntimo operacija:

uvs_4

o vėliau į aprašymo laukelį grąžinamas buvusio Z-to numeris.