Testas žinių pasitikrinimui

1. Kokia buhalterinė sąskaita naudojama metų uždarymui?
1 - Pajamų
2 - Sąnaudų
3 - Bet kokia pasirinkta sąskaita
4 - Sąskaitos, turinčios požymį "Pinigų sąskaita"
5 - Griežtai ne pajamų, ir ne sąnaudų
  Atsakymas

5

2. Kur galima atsispausdinti kasos knygą?
1 - Atsiskaitymo dokumentuose
2 - Modulio "Atsiskaitymai" įplaukų ir išmokų operacijose
3 - Modulyje "Didžioji Knyga"
  Atsakymas

3

3. Kokias operacijas galima atlikti DK operacijose ?
1 - Priskaičiuoti mokesčius
2 - Suvesti klientų skolas
3 - Vesti išmokas tiekėjams
4 -Suvesti prekių likučius
5 - Visos operacijos galimos
  Atsakymas

1

4. Kur geriausia pasižiūrėti buhalterinių sąskaitų likučius ?
1 - "Didžioji knyga"-> "Informacija apie sąskaitą"
2 - "Didžioji knyga"-> "Bandomasis balansas"
3 - "Didžioji knyga"-> "Sąskaitos judėjimo ataskaita"
4 - Sąskaitų plano sąraše
5 - Didžiosios knygos operacijų sąraše
  Atsakymas

1, 2, 3

5. Ar operacijų vedimui DK modulyje galima naudoti sisteminius žurnalus ?
1 - Galima
2 - Negalima , sisteminiai žurnalai skirti operacijoms, kurios atsiranda informacijos perkėlimo metu
  Atsakymas

2

6. Atlikus metų užbaigimą, buvo pakoreguotos pajamų ir sąnaudų sąskaitos .Ar galima dar kartą atlikti metų užbaigimo operaciją ?
1 - Taip, užsidarys tik naujai atsiradusios sumos
2 - Ne, ankstesnes operacijas reikia išmesti, ir tada pakartoti procesą
3 - Ne, nes informacija susidvigubins
  Atsakymas

1

Jeigu mokymosi metu iškilo klausimų ar neaiškumų, rašykite akademija@rivile.lt
Šiuo adresu teikiamos konsultacijos besimokantiems pagal Rivile akademija programą.
Kreipiantis prašome patikslinti, kurioje vietoje iškilo klausimas: kuri pamoka, kuri užduotis, kas toje temoje ar užduotyje neaišku.