Darbuotojo ir jo tiesioginio vadovo informavimas apie padėką

Procesas, kai darbuotojui ir tiesioginiam vadovui siunčiama informacija susipažinimui, gali būti aprašomas bet kokio tipo personalo operacijoms.

Personalo operacijų sąraše darbuotojui įvedama operacija, kurios tipas "Padėka", prisegami susiję dokumentai.

Dokumentų tvirtinimo seka:
  • Apie darbuotojui skirtą padėką informuojamas jo tiesioginis vadovas. Tvirtinama per MGAMA, tiesioginis vadovas nurodomas etato padalinyje aprašyme.
  • Apie darbuotojui skirtą padėką informuojamas pats darbuotojas. Tvirtinama per MGAMA.

Kaip nurodomas tiesioginis vadovas aprašyta Etatai padalinyje.

Būsenų aprašymas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Pradinė būsena

mgamapa_01

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną. Vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Susipažįsta darbuotojas ir tiesioginis vadovas

mgamapa_02

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_TV @vad=1, @vart=1, @rusis=1     

Procedūros aprašymas pateiktas RGI_MGAMA_PERS_TV.

Vartotojų leidimai - papildomai suteikti nereikia.

Patvirtinta

mgamapa_03

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Darbo procesas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Sukuriama nauja personalo operacija, kurios tipas "Padėka".

Užpildomi laukai "Aprašymas", "Pastabos", "Algos klasifikatorius", jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgamapa_04

Apie algos klasifikatorių sukūrimą aprašyta čia.

Operacija pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart paspaudus pelyte ant būsenos lauko.

mgamapa_05

Tvirtina darbuotojas ir tiesioginis vadovas

Darbuotojas ir jo tiesioginis vadovas elektroniniu paštu informuojamas apie susipažinimui atsiųstą naują dokumentą.

Kiekvienas jų savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą ir juos tvirtina.

mgamapa_06

mgamapa_07

Po to, kai darbuotojas ir jo tiesioginis vadovas paspaudžia mygtuką "Susipažinau", Rivile GAMA programoje dokumentas tampa patvirtintas.

mgamapa_08