MGAMA - būsenų tvirtinimo principai

Medžiaga dar ruošiama. Veiks nuo 120.0000+DI Rivile GAMA programos versijos.

Būsenų tvirtinimo veikimo principai:

 • Dokumentų būsenos gali būti tvirtinamos iš Rivile GAMA programos arba iš MGAMA portalo.
 • Vartotojai, kurie tvirtins dokumentus per MGAMA portalą, aprašomi Rivile GAMA vartotojų sąraše, uždedant "v"- "MGAMA vartotojas“. Plačiau apie tai aprašyta MGAMA vartotojai.
 • Būsenų aprašyme, priklausomai iš kokios sistemos jos bus tvirtinamos, nurodoma "Naudojama programa“: "GAMA", "MGAMA“ arba „GAMA ir MGAMA“.
 • Būsenų aprašyme nurodoma "SQL procedūra“ tvirtinimo formos suformavimui. Standartiniame MGAMA variante yra paruošti 3 šablonai:
 • Jeigu užduotis būsenos tvirtinimui visada suformuojama iš Rivile GAMA programos, tai tvirtinimo formos suformavimui gali būti naudojama ne tik SQL procedūra, bet ir Fox-inė programa.
 • Būsenos aprašyme nurodoma ar, patvirtinus būseną, iš MGAMA bus išsiunčiamas elektroninis laiškas. Jei taip, tada lauke "Šablonas" parenkamas laiško šablonas. Standartiniame MGAMA variante yra 4 šablonai: "Tvirtinimas", "Tvirtinimas su nuoroda", "Informavimas", "Informavimas su nuoroda".
 • Šablonai "Tvirtinimas" ir "Tvirtinimas su nuoroda" skirti informavimui apie tvirtinimui atsiųstus naujus dokumentus. Skiriasi tik tuo, kad antruoju atveju laiške yra įdėta tiesioginė nuoroda į tvirtinimui atsiųstą dokumentą:

mgamat_13

 • Šablonai "Informavimas" ir "Informavimas su nuoroda" skirti informavimui apie pasikeitusią dokumento būseną. Skiriasi tik tuo, kad antruoju atveju laiške yra įdėta tiesioginė nuoroda į dokumentą:

mgamat_14

 • Būsenų aprašyme suteikiami leidimai vartotojams, kurie turi jas patvirtinti. Uždedamas "v" -"Formuoti tvirtinančius", kad susiformuotų būsenos patvirtinimo operacijos.
 • Jeigu būsenos bus tvirtinamos tik iš MGAMA portalo, tai vartotojų leidimų aprašyti nereikia.
 • Priklausomai nuo būsenos aprašyme nurodytos SQL procedūros ar funkcijos, būsenos patvirtinimo operacijoje užsipildo trys aprašymo laukai ir pastabų laukas. Pastabų laukas užpildomas XML struktūros informacija, pagal kurią parodomi duomenys MGAMA aplikacijoje.
  Pavyzdžiui, personalo sąraše atsistojus ant pateikto atostogų prašymo ir dukart pelyte kliktelėjus ant būsenos lauko, parodoma būsenos patvirtinimo operacija, kurią pakoregavus matomi aprašymų ir pastabų laukai:

mgamat_07

Kiekviena būsenos patvirtinimo operacija užpildoma XML informacija, skirta atvaizdavimui MGAMA aplikacijoje.

mgamat_11

 • Sprendžiant įvairius uždavinius, būsenos patvirtinimo operacijų pastabų lauke galima tiesiog įvesti tekstinę XML struktūros informaciją, arba paleisti SQL procedūrą, arba Fox-inę programą (nurodžius būsenos aprašyme, užprogramavus klavišą, importo metu ir pan.)
  Kaip būsenos patvirtinimo operacijoje užpildyti aprašymo ir pastabų laukai atvaizduojami MGAMA aplikacijoje aprašyta Tvirtinimo operacijos suformavimo taisyklės.
 • Fox-inės programos pavyzdys, kuri suformuoja ir užpildo būsenos patvirtinimo operacijos laukus pateiktas VD_TVIRT.
 • Jeigu būsenos aprašyme pažymėta, kad ji gali būti atšaukiama, tai MGAMA formoje bus rodomi du mygtukai: „Patvirtinti“ ir „Atmesti“, priešingu atveju rodomas tik vienas mygtukas „Susipažinau“.
 • Prie operacijos prisegtas "Dokumentas" arba "Dokumentai" yra matomi užduočių tvirtinimo informacijoje. Rodoma tik internetinė nuoroda arba duomenų bazėje saugomas failas.

Sąlygos, kurios reikalingos, kad būsenų tvirtinimai būtų rodomi MGAMA portale:

 • Būsenos aprašymo lauke "Naudojama programa“ turi būti parinkta "MGAMA“ arba "GAMA ir MGAMA“.
 • Turi būti užpildytas bent vienas iš trijų būsenos patvirtinimo operacijos aprašymo laukų.

mgamat_10

 • Visada matoma tik tam vartotojui priklausanti būsenos tvirtinimo operacija.
 • Matomos būsenų patvirtinimo operacijos, kurių požymis yra "Nauja“, "Patvirtinta“ arba "Atšaukta“. Operacijos su požymiu "Anuliuota“ nėra rodomos.

Tvirtinimo operacijos suformavimo taisyklės

Kaip būsenos patvirtinimo operacijoje užpildyti aprašymo ir pastabų laukai atvaizduojami MGAMA aplikacijoje?

Informacija paimama iš tvirtinimo operacijų:

mgamat_02

MGAMA formos detalizacijai suformuotas XML:

<schema>
  <type>inline</type>
  <key>Pavadinimas 1</key>
  <value>Reikšmė 1</value>
</schema>
<schema>
  <type>inline</type>
  <key/>
  <value>Reikšmė 2</value>
  <color>red</color>
</schema>
<schema>
  <type>inline</type>
  <key>Pavadinimas 3</key>
</schema>
<schema>
  <type>block</type>
  <key>Komentaras</key>
  <value>Reikšmė 3</value>
</schema>
<schema>
  <type>space</type>
</schema>
<schema>
  <type>list</type>
  <key>Sąrašas</key>
  <data>
    <schema>
      <type>inline</type>
      <key>Data</key>
      <value>2024.02.29</value>
      <color>RGB(0,160,0)</color>
    </schema>
    <schema>
      <type>inline</type>
      <key>Suma</key>
      <value>123.00€</value>
    </schema>
  </data>
</schema>

MGAMA tvirtinimų sąraše rodomi šie aprašymo laukai:

mgamat_04

MGAMA aplikacijoje atvaizduojamas XML :

mgamat_06

Pavyzdžiui:

mgamat_08

ir

mgamat_09

Prie operacijos prisegti dokumentai (Rivile GAMA programoje "Dokumentas“ ir "Dokumentai“) automatiškai matomi visose tvirtinimo formose.

Formoje mygtukai "Atmesti“ ir "Patvirtinti“ arba tik vienas jų, "Susipažinau“ rodomas remiantis būsenos aprašymu.

Šabloninės procedūros

RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas

Parametrai:

Parametras Reikšmė Naudojimas
@inf informuoti užsakovą (atostogų operacijai priskirtą personalo kodą) apie būsenos pasikeitimą @inf=1
@vad papildomai suformuoti būsenos tvirtinimo leidimą etato padalinyje aprašytam vadovui @vad=1
@rusis tvirtinant būseną pakeisti personalo operacijos rūšį (1-dokumentas, 2-prašymas) @rusis=1
@at_fil filtravimo sąlyga formuojant tuo pat metu atostogaujančius asmenis @at_fil='kodas_is=K16_KODAS_IS' -- Tik dirbantys tame pačiame padalinyje
@at_fil='kodas_0a=K16_KODAS_0A' -- Tik užimantys tą patį etato kodą
@at_fil='kodas_5a=K16_KODAS_5A' -- Tik tiems kam atitinka specialybė
@at_fil='vadovas=K12_KODAS_RS' -- Tik tiems kam nurodytas tas pats tiesioginis vadovas
@at_fil='1=0' -- Visai neformuoti kartu atostogaujančių asmenų sąrašo
@at_fil='kodas_is=K16_KODAS_IS and kodas_0a=K16_KODAS_0A and kodas_5a=K16_KODAS_5A' -- Tik dirbantys tame pačiame etate, specialybėje ir padalinyje

Procedūros naudojimo pavyzdys aprašytas Personalo operacijų būsenų aprašymas.

RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas

Parametrai:

Parametras Reikšmė Naudojimas
@vart leidimas savininkui - tvirtinimo operacija suformuojama operacijoje nurodytam vartotojui @vart=1
@rusis leidimai iš rūšies aprašymo - tvirtinimo operacijos suformuojamos visiems vartotojams, turintiems teisę dirbti su tos rūšies dokumentais @rusis=1
@visi leidimai visiems sistemos vartotojams - tvirtinimo operacijos suformuojamos visiems SQL vartotojams @visi=1

Pastaba: Tvirtinimo teisės sumuojamos – tvirtinti gali visi kam suteiktas leidimas prie būsenos ir tiems kam leidžiama pasiekti DVS rūšį. Tokiu principu galima administruoti prieigas tik pagal DVS rūšį arba tam tikrus dokumentus susipažinimui nusiųsti visiems SQL vartotojams.

Pavyzdžiui, iš DVS operacijų siunčiant atlyginimo lapelius, vartotojas turėtų būti nurodomas vartotojo lauke , o būsenos aprašyme nustatomas parametras @vart=1:

mgamat_12

Norint tam tikrus dokumentus susipažinimui nusiųsti visiems SQL vartotojams, naudojamas parametras @visi=1.

Procedūros naudojimo pavyzdžiai aprašyti: DVS operacijų (tipas "Taisyklės") būsenų aprašymas, DVS operacijų (tipas "Ataskaitos") būsenų aprašymas.

RGI_MGAMA_PIRK_TV - Pirkimo dokumentų tvirtinimas

Parametrai:

Parametras Reikšmė Naudojimas
@inf informuoti užsakovą (vartotoją, kuris sukūrė operaciją) apie būsenos pasikeitimą @inf=1

Procedūros naudojimo pavyzdys aprašytas Pirkimo operacijų būsenų aprašymas.

VD_TVIRT - Vidinės apskaitos dokumentų tvirtinimas

Pateikiamas Fox-inės programos pavyzdys, kurią galima naudoti, jeigu ji iškviečiama tik iš Rivile GAMA programos. Iš MGAMA aplikacijos gali būti vykdomos tik SQL procedūros.

VD_TVIRT atsisiuntimas:

Funkcijos naudojimo pavyzdys aprašytas Vidinės apskaitos operacijų būsenų aprašymas.