Didžioji knyga

Didžioji knyga apima visas ūkines operacijas. Kai kurios operacijos vedamos tiesiogiai Didžiosios knygos modulyje, bet pagrindinė dalis operacijų čia formuojasi automatiškai, informacijos perkėlimo metu. Detaliau apie informacijos perkėlimą aprašyta čia.

Didžiosios knygos modulyje :

  • sukuriami vartotojo DK žurnalai,
  • vedamos tokios netipinės operacijos, kaip PVM sudengimas, būsimų laikotarpių sąnaudų nurašymas, muito, akcizų paskaičiavimas, pelno (nuostolio) iškėlimas,
  • vykdomas Didžiosios knygos sąskaitų perskaičiavimas,
  • atliekamas metų užbaigimas,
  • analizuojamas Didžiosios knygos sąskaitų judėjimas,
  • formuojamos finansinės atskaitomybės ataskaitos.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.