Specialybės

Esant poreikiui analizuoti etatų užimtumą ar kitą informaciją pagal specialybių medį, suvedamas specialybių sąrašas.

Servisas -> Personalas -> Specialybės

Specialybių sąrašas yra medžio struktūros, t.y. specialybės yra skirtingo lygio - nuo aukščiausio (suminio tipo), apjungiančio žemesnio lygio specialybių kodus, iki žemiausio (detalaus tipo).

spec_01

Specialybės kodas parenkamas ir yra vienas iš raktinių laukų tvirtinat etatų padalinyje kiekį.

Specialybių sąrašas nėra privalomas, jo naudojimas priklauso nuo įmonės apskaitos specifikos.

Rivile GAMA programoje personalo operacijų sąraše yra sisteminė ataskaita "Personalo ataskaita (fiziniai asmenys ir etatai) Nr.3 - sveikata "(SYSTEM000804), kurioje duomenys surenkami pagal specialybių medį:

spec_02

spec_03