POS aprašymas

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Kiekvienam POS įrenginiui suteikiamas kodas.

Iš sąrašo parenkamas įrenginio tipas.

Lauke "Aprašymas" dažniausiai įvedamas įrenginio serijinis numeris.

Lauką "Kompiuterio vardas, prie kurio prijungtas kasos aparatas" palikus tuščią, sistema jam priskiria kompiuterio, kuriame daromas aprašymas, vardą. Jei reikia, laukas pakoreguojamas. Jeigu bus dirbama per terminalą, šis laukas nepildomas.

Lauke "Mokėjimo grynais sąskaita" nurodoma, į kurią buhalterinę sąskaitą bus pajamuojami grynų pinigų mokėjimai.

Informacija

"Padalinys" - laukas privalomas, jame parenkamas padalinys, iš kurio bus vykdomi pardavimai. Jeigu pardavimai bus daromi ir iš kitų padalinių, juos reikia aprašyti POS parametruose.

"Klientas" - laukas privalomas, jame parenkamas pirkėjo kodas, kuriam bus formuojami pardavimai. Paprastai tai būna abstraktus pirkėjas - "pirkėjas iš gatvės". Parduodant konkrečiai įmonei, bus galima ją pasirinkti iš klientų sąrašo.

Už pardavimus, atliktus per POS-ą, galima atsiskaityti grynais, kreditinėm kortelėm, pavedimu, dovanų kuponais. Požymis "Galimi mišrūs atsiskaitymai" reiškia, kad už tą patį kvitą bus galima atsiskaityti mišriai, t.y. dalį sumos mokant kreditine kortele, dalį grynais.

"Nepardavinėti į minusą/Leisti pardavinėti į minusą/Pardavinėti tik į minusą" nurodo, kaip turi elgtis sistema, kai norint atlikti pardavimą per POS, trūksta prekių kiekio.

Režimas "Nepardavinėti į minusą" reiškia, jog sistema neleis parduoti prekės, jei nėra jos likučio.

Režimas "Leisti pardavinėti į minusą" reiškia, jog sistema leis parduoti prekę, jeigu ir nėra jos likučio. Jei prekės likutis yra, jis nurašomas iš einamųjų likučių kiekio, o trūkstami likučiai bus nurašomi perkeliant kvitus į pardavimo operacijas. Jeigu tuo metu nebus reikiamo likučio, kvitas nepersikels.

Režimas "Pardavinėti tik į minusą" reiškia, kad pardavimo per POS metu likučiai netikrinami ir nenurašomi. Prekės nurašomos tik perkeliant kvitus į pardavimo operacijas. Šiuo atveju, galima parduoti prekes iš padalinio, kuris yra kitos identifikacijos, todėl šis režimas taikomas, kai POS dirba autonomiškai, kvitai replikuojami į centrą ir centre perkeliami.

POS parametrai

Skirtuke "POS parametrai" aprašoma detali informacija:

  • vartotojai, kurie galės dirbti su POS,
  • padaliniai, iš kurių bus daromi pardavimai,
  • mokėjimai kreditu (nurodomos buhalterinės sąskaitos),
  • jei reikia - mokėjimo grynais, pinigų įdėjimo, pinigų išėmimo sąskaitos.

POS informacija

Skirtuke "POS informacija" parametrizuojamas POS darbas.

"Darbo režimas"- pagal nutylėjimą reikšmė "Pardavimas". Jeigu bus galima vesti ir grąžinimus, tai pasirenkama "Pardavimas-Grąžinimas" :

posn_32

"Įvedamas kiekis"- nurodoma reikšmė „Dešimtainis“, jeigu visi kiekiai, nepriklausomai kokią frakciją jie turi sistemoje, yra traktuojami dešimtainiame formate. Nurodoma reikšmė "Frakcinis“, jei kiekis bus priimamas, atsižvelgiant į frakciją, kuri aprašyta prekės kortelėje.

"Kanalas"- aprašomas kompiuterio COM kanalas, prie kurio pajungiamas fiskalinis blokas.

Pažymėjus lauką "Spausdinti kvitą realiame laike", parduota prekė iš karto siunčiama į fiskalinį bloką. Priešingu atveju, pirmiausiai suformuojamas parduotų prekių sąrašas ir, tik įvedus kvito apmokėjimą, visos prekės siunčiamos į fiskalinį bloką. Pažymėjus šį punktą nebus galima suteikti nuolaidos visam kvitui.

"Nefiskalinis variantas" - pažymėjus šį lauką, POS sistema gali dirbti be fiskalinio bloko, t.y. nevyksta siuntimas į fiskalą. Gali būti naudojamas testavimo metu.

"Maketas" - jeigu per POS parduodamos pasvertos prekės, kurių barkode bus kiekis (pvz., supakuoti mėsos, kulinarijos gaminiai ir pan.), tai aprašomas sveriamo barkodo maketas.

Sveriamas barkodas - tai barkodas, kuriame yra užkoduotas prekės barkodas bei svoris. Pvz:

image-20200915203951308

  • A - Požymis, identifikatorius, kad tai sveriamas barkodas - 2 simboliai (paprastai 21,..29)
  • B - Barkodas, makete nurodoma kiek simbolių sveriamame barkode sudaro tikrasis barkodas. Prekių sąraše tokie barkodai įvedami pradžioje vedant nulius, pvz 000000008888
  • C - Svoris (kiekis), makete nurodoma kiek skaičių po kablelio skaičiuojant nuo dešinės pusės yra tame svoryje, pvz skaičius 002315 - 3 skaičiai pavyzdyje reiškia 2,315.

Makete galima apsirašyti keletą šablonų su skirtingais požymiais, šablonus atskiriant per kabliataškį, pvz 22*4#3;23*4#2;

Prekės mato vieneto aprašyme paliekama "Vienetinė".

"Pajungtas pinigų aparatas" - POS sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina (veikia tik Aspa posams). Pažymėjus šį lauką, POS pardavimo taško atsiskaitymo lange automatiškai gaunama informacija iš pinigų priėmimo/išdavimo mašinos.

posas_1

Šie ir visi kiti parametrai nustatomi individualiai pagal kliento poreikius.

POS informacija 2

Dirbant su POS galima taikyti lojalumo sistemą. Lojalumas reiškia galimybę pagal tam tikrą algoritmą kaupti lojalumo taškus, ir po to juos realizuoti. Dažniausiai taškai realizuojami juos verčiant nuolaidos procentais, priklausomai nuo sukauptų taškų kiekio taikant skirtingas nuolaidas ir pan. Algoritmai priklauso nuo kliento poreikių, derinami ir aprašomi individualiai.

Prieš pradedant dirbti su POS sistema, būtina apsirašyti POS kvitų numerių skaitliuką.

Tai atliekama Servisas -> Administravimas ->Dokumentų skaitliukai.

Servisas -> POS sistema -> Lojalumas

Nusprendus POS sistemoje taikyti lojalumą, reikia apsirašyti lojalumo korteles.

Kiekviena lojalumo kortelė turi savo unikalų kodą. Visi kiti laukai neprivalomi, aprašomi pagal poreikius.

Lojalumo kortelių aprašyme turi būti tik tiek informacijos, kiek reikia lojalumo apskaitai.

Jei lojalumo kortelėje priskirtas klientas, tai ją pasirinkus POS operacijoje, pardavimas bus priskirtas kortelėje nurodytam klientui.

Operacijos

Skirtuke "Operacijos" bus matomos visos su šia kortele atliktos operacijos: surinkti ir panaudoti taškai.