Atnaujinimai

Data 2024-06-05

Nauja ADMIN versija

 • Papildytas MGAMA vartotojo registracijos laiškas, nurodant slaptažodžio keitimo nuorodos galiojimo terminą.

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • EDIT_N19 – grupės kortelės koregavimas.
  • EDIT_I61_PERK – POS operacijų perkėlimui.
  • EDIT_K42– DVS operacijų koregavimas.
  • GET_K42_LIST– DVS operacijų sąrašas.
  • Pridėti nauji MGAMA grupės metodai, skirti dirbti su Personalo modulio operacijomis.
 • Pataisyti netikslumai ir įvesta parametro RGI_ALL_EDIT kontrolė. Atkreipiame dėmesį, kad po šio pakeitimo, tam tikrais atvejais siunčiant API užklausas galite gauti klaidą „Galima koreguoti tik savo operacijas“. Tokiu atveju reiktų nustatyti jums tinkamą parametro RGI_ALL_EDIT reikšmę.

Nauja MGAMA versija

 • Tvirtinimo procedūrose pridėti du papildomi parametrai, kurių pagalba galima bus nurodyti tvirtinimus operacijos lygyje (funkcionalumas pradės veikti su Rivile GAMA 122 versija):
  • @vart_sar - nurodo, kuriam vartotojų leidimų sąrašui suformuoti leidimus.
  • @info_sar - nurodo, kurį vartotojų sąrašą informuoti apie būsenos pasikeitimą.
 • Pataisyti kiti smulkūs Rivile MGAMA netikslumai.

Nauja MSCAN versija

 • Pridėta galimybė ištrinti detalias eilutes. Tam reikia aprašyti parametrą MSCAN_DISM.
 • Pataisyta klaida, dėl kurios po MSCAN versijos atnaujinimo vietoj prisijungimo lango vartotojams buvo rodomas tuščias pilkas langas.

Data 2024-05-15

Nauja ADMIN versija

 • Pataisyta klaida, dėl kurios sukūrus MGAMA vartotoją reikdavo perkrauti MANO Rivile Gateway. Turėkite omenyje, kad MGAMA vartotojo sukūrimas vis tiek gali užtrukti iki 10 minučių, tačiau naujoje versijoje perkrauti Rivile Gateway nereikia.

Nauja API v2 versija

 • Atnaujinti metodai:
  • GET_N64_LIST– prie N64 prijungta T64 (suminė informacija).
  • GET_VIEWS_LIST– prailgintas columns parametras.
  • EDIT_N13– galima perduoti akcijas nenurodžius padalinio.
  • EDIT_I16– savikaina gamybos išbarstymo operacijose.
  • EDIT_I07– pataisytos intrastato null reikšmės.
  • EDIT_I02– įjungtas sisteminių žurnalų istorijos išsaugojimas.

Nauja MGAMA versija

 • Papildytas DVS formų funkcionalumas, leidžiantis kurti specializuotas formas pagal kiekvieno kliento individualius poreikius.
 • Pataisyti netikslumai tiesioginėje el. laiško nuorodoje atidarant tvirtinimo operaciją, kai turima daugiau nei vieną įmonę.
 • Papildytas kalendorius galimybe rodyti atostogų likučius prie darbuotojų sąrašo. Ši galimybė reguliuojama parametru: MGAMA_KA_LIK - Atostogų likučio rodymas kalendoriuje.
 • Paspartintas kalendoriaus duomenų formavimo algoritmas.
 • Pirkimo tvirtinimo procedūra RGI_MGAMA_PIRK_TV papildyta funkcionalumu, kai būsenos aprašyme pažymėjus „perkelti operaciją“, po patvirtinimo ji automatiškai perkeliama.
 • Papildyta personalo tvirtinimo procedūros RGI_MGAMA_PERS_AT, RGI_MGAMA_PERS_PRI nauju parametru:
  • @pad_pap – nurodžius parametrą tvirtinimą atlieka padalinio (-ių) vadovas (-ai).
 • Papildyta DVS tvirtinimo procedūra RGI_MGAMA_DVS_TV naujomis galimybėmis ir naujais parametrais:
  • @auto_b - į kokią būseną peršokti, kai tvirtinime dalyvauja pats asmuo sukūręs operaciją
 • Papildyta personalo tvirtinimo procedūros RGI_MGAMA_PERS_KOM, RGI_MGAMA_PERS_KOMAND, RGI_MGAMA_PERS_TV nauju parametru:
  • @auto_b – į kokią būseną peršokti, kai tvirtinime dalyvauja pats asmuo sukūręs operaciją.
  • @pad_pap – nurodžius parametrą tvirtinimą atlieka padalinio (-ių) vadovas (-ai).

Data 2024-04-10

Nauja API v2 versija

 • Atnaujinti metodai:
  • EDIT_I06_FULL– pataisyti netikslumai, optimizuotas metodo veikimas.

Nauja MGAMA versija

 • Naujas meniu punktas: Dokumentai. Suteikiama galimybė teikti įvairius prašymus naudojant Rivile GAMA DVS modulį bei atlikti pateiktų dokumentų tvirtinimus.
 • Naujas meniu punktas Nustatymai -> Dokumentų formos. Šis meniu punktas leidžia įkelti pagal klientų specialius pageidavimus sukurtas papildomas prašymų formas.
 • Papildytos visos sisteminės tvirtinimo procedūros naujais parametrais:
  • @inf=2 – nurodžius parametrą apie būsenos pasikeitimą informuojami visi asmenys dalyvavę operacijose tvirtinime.
  • @auto_tv – nurodomas būsenos kodas į kurį bus automatiškai peršokama, jei operacijos tvirtinimą atlieka asmuo, kuris jau patvirtino operaciją.
 • Papildyta tvirtinimo procedūra RGI_MGAMA_DVS_TV naujais parametrais:
  • @bukle – nurodžius parametrą po patvirtinimo bus pakeista DVS operacijos būklė (1-aktyvi, 2-archyvuota, 3-anuliuota).
  • @action_modul – naudojama tik per MGAMA Dokumentus suformuotoms DVS operacijoms. Nurodžius po patvirtinimo bus sukuriama atitinkama operacija (pavyzdžiui nurodžius @action_modul='6A' bus suformuota personalo operacija).
 • Papildytos tvirtinimo procedūros RGI_MGAMA_PERS_AT , RGI_MGAMA_PERS_KOM, RGI_MGAMA_PERS_KOMAND nauju parametru:
  • @data_op – nurodžius parametrą po patvirtinimo bus pakeista operacijos data (0-nekeičiame, 1-šiandien diena, 2-periodo pradžia).

Nauja MSCAN versija

Data 2024-03-13

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • EDIT_K42 – DVS operacijos koregavimas.
  • EDIT_I51 – Kaupiklio operacijos koregavimas.
  • EDIT_I51_FULL – Naujos kaupiklio operacijos sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis).
  • EDIT_I52 – Kaupiklio detalios eilutės koregavimas.
  • GET_K42_LIST– DVS operacijų sąrašas.
  • GET_I51_LIST – Kaupiklio operacijų sąrašas.
  • MGAMA_GET_PERS_LIK - MGAMA personalo atostogų likučių nuskaitymas. Atkreipiame dėmesį, jog šis metodas turi savo kainodarą (MGAMA grupės metodai), apibrėžtą naujoje nuomos sutarties redakcijoje (nuo kovo 13 d.)
 • Atnaujinti metodai:

Nauja MGAMA versija

 • Kalendorius papildytas galimybe rodyti atostogų grafiko operacijas.
 • Papildyta pirkimo tvirtinimo procedūra RGI_MGAMA_PIRK_TV – atsirado naujų galimybių ir nauji parametrai:
  • @men – nurodžius šį parametrą tvirtinimą atlieka operacijoje nurodytas vadybininkas (menedžeris).
  • @apr_nr – nurodžius parametrą, komentaras įvestas tvirtinimo/atmetimo metu bus patalpintas į atitinkamą operacijos aprašymo lauką.
 • Papildyta pirkimo tvirtinimo procedūra RGI_MGAMA_DVS_TV – atsirado naujų galimybių ir nauji parametrai:
  • @vad – nurodžius šį parametrą tvirtinimą atlieka tiesioginis vadovas.
  • @vad_pap – nurodžius šį parametrą tvirtinimą atlieka papildomas vadovas. Šiame parametre nurodomas etato padalinyje esančio papildomo lauko numeris, kuriame yra nurodytas papildomas vadovas.
  • @vad_pap_b - parametre nurodoma, į kurią būseną peršokti, kai papildomas vadovas nėra nurodytas.
  • @pad_pap – nurodžius šį parametrą tvirtinimą atlieka padalinio vadovas, kuris nurodomas padalinio aprašymo papildomam lauke.

Data 2024-02-14

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • EDIT_I20– Perkainavimo operacijos koregavimas.
  • EDIT_I21– Perkainavimo detalios eilutės (pardavimo kaina) koregavimas.
  • EDIT_I34– Perkainavimo detalios eilutės (kainynas) koregavimas.
  • EDIT_I14– Perkainavimo detalios eilutės (akcijos) koregavimas.
  • EDIT_I28– Perkainavimo detalios eilutės (O/S kaina) koregavimas.
  • EDIT_I29– Perkainavimo detalios eilutės (bazinė kaina) koregavimas.
  • EDIT_I20_FULL– Naujos perkainavimo operacijos sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis).
  • GET_I20_LIST– Perkainavimo operacijų sąrašas.
 • Atnaujinti metodai:
  • EDIT_I06_FULL– buvo pataisytas ir perrašytas iš pagrindų. Dėl to ženkliai padidėjo metodo greitaveika.
  • EDIT_I06– pataisytas netikslumas, kai perkėlimo į DK metu PVM buhalterinė sąskaita buvo imama iš mokesčio lentelės pagrindinio puslapio, neatsižvelgiant į tai, ar prie prekės, paslaugos, ar kodo nurodyto apmokestinimo požymio (A, B ir pan.) yra priskirta kita PVM buhalterinė sąskaita. Nuo šiol EDIT_I06 metodo perkėlimas veiks taip pat, kaip Rivile GAMA vartotojo sąsajoje, t.y. jeigu prie apmokestinimo požymio yra priskirta kita PVM buhalterinė sąskaita, ji ir bus naudojama.
  • EDIT_I06_KOP– papildytas galimybe kopijuoti mokėjimo terminus, apmokėjimus ir dimensijas, bei galimybe kopijavimą vykdyti tik tuomet, kai įmanomas visų eilučių nukopijavimas.

Nauja MGAMA versija

 • Sugriežtinta MGAMA vartotojų registravimo tvarka – vartotojų kūrimas privalo vykti iš Rivile GAMA sistemos uždedant varnelę „MGAMA vartotojas“. Vartotojai be šios varnelės negalės matyti informacijos MGAMA vartotojo sąsajoje.
 • Padaryta galimybė kalendoriuje matyti darbuotojų atostogų grafikus.
 • Pildant atostogų prašymą, personalo operacijos aprašymo laukas nuo šiol bus automatiškai užpildomas pasirinkto atostogų tipo pavadinimu.
 • Pakeistas atostogų prašymo veikimas, kai prašymą tvirtina tiesioginis vadovas. Nuo šiol tiesioginis vadovas matys tik jam priskirtų darbuotojų persikertančias atostogos, o ne visų įmonės darbuotojų.
 • Papildyta atostogų tvirtinimo procedūra RGI_MGAMA_PERS_AT – atsirado naujų galimybių ir nauji parametrai:
  • @vad_pap – nurodžius šį parametrą tvirtinimą atlieka papildomas vadovas. Šiame parametre nurodomas etato padalinyje esančio papildomo lauko numeris, kuriame yra nurodytas papildomas vadovas.
  • @vad_pap_b – parametre nurodoma, į kurią būseną peršokti, kai papildomas vadovas nėra nurodytas. Nenurodžius šio parametro bus peršokama į sekančią būseną.
  • @auto_b – parametre nurodoma, į kurią būseną peršokti, kai prašymą pateikia tas pats žmogus, kuris yra ir tvirtintojas.
 • Papildyta pirkimo tvirtinimo procedūra RGI_MGAMA_PIRK_TV – atsirado naujų galimybių ir nauji parametrai:
  • @dok1 – nurodo ar tvirtinimo informacijoje rodomas prie pirkimo prisegtas dokumentas (Rivile GAMA mygtukas Dokumentas).
  • @dok2 – nurodo ar tvirtinimo informacijoje rodomas prie pirkimo prisegti dokumentai (Rivile GAMA mygtukas Dokumentai).

Data 2024-01-17

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • EDIT_I02– DK įrašo koregavimas;
  • EDIT_I03– didžiosios knygos operacijos detalios eilutės koregavimas;
  • EDIT_I02_FULL– naujo DK įrašo sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis);
  • GET_I02_LIST– DK operacijų sąrašas.
 • Atnaujinti metodai:
  • EDIT_I07– papildyta galimybe detalioje eilutėje perduoti prekės patikslinimą;
  • EDIT_I06_FULL– papildyta galimybe detalioje eilutėje perduoti prekės patikslinimą.
 • Pataisyti netikslumai dėl didžiųjų/mažųjų raidžių tam tikrų metodų užklausose.

Nauja ADMIN versija

 • Pataisytas netikslumas, kai pervadinus duomenų bazę nustoja veikti MGAMA laiškų siuntimas.

Nauja MSCAN versija

 • Patikslintas parametro MSCAN_APPIS veikimas - jeigu parametras aprašomas taip, kad vartotojui leidžiama dirbti tik su vienu padaliniu, jam nereikės pasirinkti padalinio aplikacijos nustatymuose.
 • Įgyvendinta galimybė dirbti su zonomis - jeigu vartotojui priskirta zona, jis galės dirbti tik su savo zonos operacijomis.
 • Pataisytas netikslumas, kai keliems skirtingiems vartotojams jungiantis prie aplikacijos ir naudojant tą patį įrenginį ir naršyklę, buvo rodoma klaida „Viršytas darbo vietų skaičius“, nors darbo vietų skaičius būdavo pakankamas.

Nauja MGAMA versija

 • Įgyvendintas komandiruočių prašymų teikimas. Veikia tik su Rivile GAMA 121 versija. Esant poreikiui, naują meniu punktą galima paslėpti, kad darbuotojai nematytų.
 • Padaryta galimybė kalendoriuje darbuotojų sąrašą rodyti pagal parametro MGAMA_KA_FIL reikšmę – galima priderinti kas ir kokius darbuotojų sąrašus gali matyti.
 • Papildyta pirkimo tvirtinimo procedūra RGI_MGAMA_PIRK_TV – atsirado naujų galimybių ir nauji parametrai:
  • @pad_pap – nurodžius parametrą tvirtinimą atlieka padalinio (-ių) vadovas (-ai);
  • @suPvm – nurodo ar tvirtinimo informacijoje rodoma suma yra su PVM, ar be PVM.

Data 2023-12-06

Nauja API v2 versija

 • Atnaujinti metodai:
  • EDIT_I53– mokėjimo tipui priimami tušti neprivalomi laukai (klientas, dokumento numeris ir sąskaita).
 • Pagreitintas kai kurių *_FULL metodų veikimas.

Nauja ADMIN versija

 • Atsirado galimybė ištrinti nenaudojamą vartotoją;
 • Stiprinant saugumą patobulintas prisijungimų sesijų ribojimas.

Nauja MSCAN versija

 • Atsirado „Prisimink mane“ galimybė – ji leidžia būti nuolatos prisijungus iki 90 dienų.

Nauja MGAMA versija

 • Atsirado „Prisimink mane“ galimybė – ji leidžia būti nuolatos prisijungus iki 90 dienų;
 • Patobulintas kalendorius – greitesnis veikimas, galimybė rodyti asmenis neturinčius jokių įvykių ir kiti smulkūs pataisymai.

Data 2023-11-08

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • EDIT_N51_FULL– naujos sutarties sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis);
  • EDIT_N51– sutarčių koregavimas;
  • EDIT_N52– sutarčių priedų koregavimas;
  • EDIT_N77– dovanų čekių koregavimas;
  • EDIT_K78_FULL– naujos dovanų čekių operacijos sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis);
  • EDIT_K78– dovanų čekių operacijų dokumento koregavimas (antraštės);
  • EDIT_K79– dovanų čekių operacijos detalios informacijos koregavimas;
  • GET_K78_LIST– dovanų čekių operacijų sąrašas.
 • Atnaujinti metodai:
 • Pataisyti netikslumai pardavimų metoduose, kai naudojamas praplėstas serijos laukas.

Nauja ADMIN versija

 • Pataisytas netikslumas, kai neaktyviam raktui ADMIN portale buvo skaičiuojamos užklausos (sąskaitų išrašymui šis netikslumas įtakos neturėjo).

Nauja MSCAN versija

 • Atsirado galimybė išjungti kiekio tolerancijos parametrą.
 • Atsirado galimybė programuojant perimti standartinės sistemos valdymą prieš ir po prekės nuskanavimo, bei prieš ir po dokumento užbaigimo – tai suteikia galimybes lengviau pritaikyti sistemą specifiniams klientų poreikiams.
 • Pataisytas MSCAN detalios lentelės indeksas.

Nauja MGAMA versija

 • Pataisytas būsenų mechanizmas taip, kad leistų pereiti į reikiamą būseną, kai tvirtinimas atliekamas iš Rivile MGAMA sistemos. Pavyzdys: Pirkimo dokumentų tvirtinimo procesas, atsižvelgiantis į dokumento sumą;
 • Teikiant atostogų prašymus, nuo šiol bus automatiškai tikrinama ar darbuotojo pareigoms priskirtas tiesioginis vadovas;
 • Nauja funkcija bendrinės Personalo informacijos tvirtinimui: RGI_MGAMA_PERS_TV. Naudojimo pavyzdys: Nuobaudos patvirtinimo procesas.
 • Atsirado naujas meniu punktas: Kalendorius. Jame bus galima matyti savo arba savo tiesioginių pavaldinių darbo kalendorius (tabelius arba operacijas personalo modulyje, tokias kaip komandiruotės, atostogos, seminarai ir pan.). Taip pat kalendorius pilnai pritaikomas kliento poreikiams - galima rodyti papildomą informaciją iš kitų Rivile GAMA modulių.

Data 2023-09-01

Išleista Rivile MGAMA - internetinis portalas darbui su Rivile GAMA.

Data 2023-06-15

Nauja API v2 versija

 • Naujas metodas EDIT_N09 , kuris leidžia koreguoti vietovių korteles.

Nauja ADMIN versija

 • Atnaujinti el. laiškų šablonai – tai turėtų sumažinti tikimybę MANO Rivile siunčiamiems laiškams papulti į Spam katalogą;
 • Pakeitus vartotojo slaptažodį jis apie tai bus informuotas papildomu el. laišku;
 • Pataisyta klaida, kuri neleido atstovams keisti slaptažodžių.

Data 2023-05-04

Atnaujinta Rivile ADMIN ir MSCAN

 • Nuo šiol taikysime griežtesnę slaptažodžių politiką. Vartotojų kuriami nauji slaptažodžiai privalės būti mažiausiai 12 simbolių ilgumo, kuriame turi būti bent viena raidė ir bent vienas skaičius.

Data 2023-04-05

Nauja API v2 versija

 • Išskirti nauji atsakymų kodai, kurie integratoriams ir klientams palengvins kasdienių sutrikimų diagnozavimą:
  • HTTP 502 Bad Gateway - grąžinamas tuo atveju, jeigu MANO Rivile Gateway yra nepaleistas, arba kitaip sutrikusi jo veikla;
  • HTTP 504 Gateway Timeout - grąžinamas tuo atveju, jeigu MANO Rivile Gateway yra paleistas, tačiau laiku nebuvo gautas Rivile API užklausos atsakymas, pavyzdžiui, apkrauta GAMA duomenų bazė.

Nauja ADMIN versija

 • Atsiranda įmonės pavadinimo laukas prie duomenų bazės aprašymo;
 • Apžvalgoje išskirtas bankinių išrašų naudojamų užklausų kiekis.

Data 2023-01-24

Nauja API v2 versija

 • Atnaujinti metodai:
  • EDIT_I61_FULL - galimybė rezervuoti likučius kvito sukūrimo metu, valdoma per Rivile GAMA įrenginių parametrą (Leisti pardavinėti į minusą).

Nauja MSCAN versija 2.6.3

 • Naujas parametras MSCAN_KS_FIL – galimybė filtruoti klientus/tiekėjus.

 • Naujas parametras MSCAN_PS_FIL – galimybė filtruoti prekes.

Data 2022-12-06

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.5

Data 2022-11-28

Nauja API v2 versija

Data 2022-10-11

Nauja API v2 versija

 • Naujas metodas EDIT_BUS - būsenų koregavimas

Data 2022-04-27

Nauja MSCAN versija 2.6.1

 • Naujas parametras MSCAN_KOMP – Automatinis komponenčių įtraukimas naujose gamybos operacijose iš komplektuojamų prekių kortelių kalkuliacijų.
 • Naujas parametras MSCAN_KOMPP – Komponentų parinkimas pagal serijas ir likučius gamybos operacijose.

Data 2022-03-24

Nauja MSCAN versija 2.6.1

 • Naujas vartotojo nustatymas – Paieškos laukas dokumente, kuris įjungia galimybę vartotojui dokumento viduje vykdyti paiešką tarp detalių eilučių.
 • Naujas parametras MSCAN_ATR_GT – galimybė nurodyti, ar atrinkimo operacijos metu bus taikoma griežta tolerancija. Tolerancijos procentas nurodomas naudojant parametrą MSCAN_ATR_TO.
 • Naujas parametras MSCAN_PAJ_GT – galimybė nurodyti, ar pajamavimo operacijos metu bus taikoma griežta tolerancija. Tolerancijos procentas nurodomas naudojant parametrą MSCAN_PAJ_TO.

Data 2022-02-17

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:

  • EDIT_K45– rinkinio kortelės koregavimas;
  • GET_I17_LIST_TIME– prekių likučių sąrašas filtruojant informaciją pagal likučių informacijos pasikeitimo datą.

Nauja MSCAN versija 2.6.0

 • Naujas parametras MSCAN_SKYR – Barkodo / objekto / serijos skyriklis. Galimybė nurodyti pasirinktą simbolį, kuriuo bus atskiriamas barkodo lauke vedamas šablonas barkodas + objektas + serija. Pavyzdžiui, jeigu pasirinktas simbolis „/„, ir aplikacijoje barkodo lauke bus įvestas tekstas 123456789012/CENTRAS/RAUDONA, aplikacija šį tekstą išskirs į barkodą (123456789012), objektą (CENTRAS) ir seriją (RAUDONA)..
 • Nauja galimybė vartotojui kurti gamybos operacijas naudojant MSCAN aplikaciją . Tam gamybos moduliui turi būti aprašytas parametras MSCAN_DOKTIP , nurodantis leistinus kurti dokumentų tipus – S (Surinkimas), SU (Surinkimo užsakymas), I (Išbarstymas) ir IU (Išbarstymo užsakymas).
 • Optimizuotas didelių sąrašų rodymas. Dokumentai su dideliu eilučių kiekiu bus užkraunami greičiau.
 • Pakoreguotas netikslumas dirbantiems su Sybase duomenų bazėmis ir naudojantiems parametrą MSCAN_HRUS – rūšiavimui leidžiama nurodyti laukus iš lentelių n08, n15.
 • Pakoreguotas netikslumas, kai aplikacijoje pasirinkus parametrą „Praplėsti eilutę priklausomai nuo turinio“ eilutės būdavo praskleidžiamos nepakankamai.
 • Pakoreguotas netikslumas, kai aplikacijoje pasirinkus operaciją „Baigti koreguojant“ buvo koreguojamos ir pilnai atrinktų eilučių sumos. Po pakeitimų koreguojama bus tik tos eilutės, kurių dokumento kiekis nesutaps su atrinktu kiekiu.

Data 2022-01-11

Nauja API v2 versija

 • Atnaujinti metodai:

  • EDIT_I61_FULL– naujas parametras i06_kodas_po, kurio pagalba galima POS operaciją susieti su Pardavimo operacija.

Data 2021-12-20

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.4

 • Išspręsta saugumo problema dėl naudojamos log4j core bibliotekos.

Data 2021-12-15

Nauja API v2 versija

Data 2021-11-30

Nauja MSCAN versija 2.5.1

 • Naujas parametras MSCAN_NAUEIL – galimybė kaupiklių modulyje skenuojant brūkšninius kodus nesumuoti eilučių, t. y. kiekvieną kartą nuskenavus prekę į operaciją ji įkris kaip nauja eilutė.

Nauja API v2 versija

 • Galimybė pirkimo, pardavimo, vidinėse, atsargų operacijose naudoti dimensijas.
 • Optimizuotas metodų veikimas.

Data 2021-11-19

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.3

 • Naujas parametras aprašant Sybase duomenų bazę db.timestampFormat=YYYY-MM-DD HH:NN:SS.SSS - galimybė pakeisti datos formatą.

Data 2021-10-13

Nauja MSCAN versija 2.5.0

 • Naujas parametras MSCAN_PAGVNT – Darbas tik pagrindiniu mato vienetu. Atsiranda galimybė prekes skenuoti bet kuriuo mato vienetu, o įskaitoma bus pagrindiniu. Aktualu klientams, kurie dirba pagrindiniu mato vienetu, o atliekant užsakymo atrinkimą nori naudoti stambesnius mato vienetus.
 • Naujas parametras MSCAN_APPIS - galimybė vartotojui MSCAN aplikacijoje rinktis padalinį su kuriuo bus dirbama. Pagal pasirinktą padalinį bus filtruojamos operacijos moduliuose, rodomi likučiai, kuriami nauji dokumentai.
 • Pakoreguota paieška dokumentų sąraše. Paieška bus vykdoma pagal visą matomą eilutėje dokumento informaciją.
 • Pakoreguota sąrašinių laukų paieška. Bus vykdoma ne tik pagal kodą, bet ir pagal pavadinimą.

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.2

 • Ištaisytos klaidos dėl užklausų išduodamo atsakymo formato, kai naudojama Sybase 10 versija.
 • Sustiprinta patikra aprašant duomenų bazės properties failą. Failo vardas turi sutapti su duomenų bazės vardu įrašytu faile.

Data 2021-09-15

Nauja MSCAN versija 2.4.0

 • Galimybė brūkšninius ir QR kodus skenuoti naudojant įrenginio kamerą (Naudojant Android sistemą veikia su naršyklėmis: Chrome, Firefox, Edge, Opera. Naudojant iOS – Safari. Naudojant PC/Mac - Firefox, Chrome, Safari, Opera, Edge);
 • Pakoreguotas klientų sąrašo traukimas iš duomenų bazės. Kuriant pardavimo ar pirkimo dokumentus per MSCAN aplikaciją, klientų sąrašas užkraunamas dalimis, taip pagerinant aplikacijos greitaveiką.

Nauja API v2 versija

 • Atnaujinti metodai:
  • EDIT_I06_FULL, EDIT_I07 – naujas parametras obj_ser_order, leidžiantis prekę nurašyti kitu objektu ir serija, nei buvo paduota. Perdavus reikšmę pirmiausiai tikrinamas prekės kiekis su perduotu objektu ir/ar serija. Jeigu toks kiekis nepakankamas, nurašomi likučiai su kitais objektais ir serijomis išlaikant parametre nurodyta rūšiavimo tvarką.

Nauja ADMIN versija

 • Galimybė API raktą priskirti Operatoriui.

Data 2021-07-01

Nauja MSCAN versija 2.3.0

 • Naujas modulis – Gamyba - galimybė atrinkti gaminio komponentes pagal iš anksto sukurtą gaminio gamybos operaciją.
 • Naujas parametras – MSCAN_GAMIN – galimybė koreguoti gaminio kiekį, ir esant poreikiui, proporcingai perskaičiuoti gaminio komponenčių kiekį.
 • Naujas funkcionalumas - galimybė peržiūrėti informaciją apie dokumentą.
 • Naujas parametras MSCAN_HPAP – informacijos apie dokumentą papildymas laukais iš lentelių – N08_KLIJ, N15_MEN, o gamybos modulyje ir iš N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI.

Nauja API v2 versija

Data 2021-06-01

Nauja MSCAN versija 2.2.0

 • Galimybė MSCAN aplikacijoje aprašyti papildomus laukus skenavimui, nurodant lauko pavadinimą ir tipą – skaitmeninis, simbolinis, loginis, datos ar sąrašinis.

Data 2021-05-04

Nauja MSCAN versija 2.1.4

 • Naujas nustatymas - “Serija – kopijuoti reikšmę” - atmintyje saugoma paskutinė nuskenuota reikšmė. Skenuojant naują prekę ši reikšmė išlieka.
 • Naujas nustatymas - “Objektas – kopijuoti reikšmę” - atmintyje saugoma paskutinė nuskenuota reikšmė. Skenuojant naują prekę ši reikšmė išlieka.
 • Galimybė objekto reikšmę parinkti iš sąrašo, jeigu Rivile GAMA sistemoje įvestas parametras – SS_FIL_OS Objektų filtras.

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • GET_I53_LIST – Mokėjimų operacijų sąrašas.
  • EDIT_I53_LIST – Mokėjimų operacijų koregavimas.
  • EDIT_I61_OPT – neperkelto kvito parametrų koregavimas pagal kvito numerį. Galimybė pakeisti klientą, asmenį arba Sąskaitos faktūros numerį.

Data 2021-04-06

Nauja MSCAN versija 2.1.2

 • Naujas nustatymas “Dalinai automatinis rėžimas”, kai prekės skenavimas bus fiksuojamas klavišu ant paskutinio lauko.

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • GET_N15_LIST – menedžerių sąrašas.
  • GET_N72_LIST – automobilių sąrašas.
  • GET_I06_DOCS - Pirkimų/pardavimų operacijoje prikabintų dokumentų ir/nuorodų gavimas. (Mygtukas „Dokumentai“ Rivile GAMA programoje).
  • EDIT_I06_DOC - Pirkimų/pardavimų operacijoje prikabinto dokumento koregavimas. (Mygtukas „Dokumentas“ Rivile GAMA programoje).
  • EDIT_I06_DOCS - Pirkimų/pardavimų operacijoje prikabintų dokumentų koregavimas. (Mygtukas „Dokumentai“ Rivile GAMA programoje).
 • Koreguoti metodai:
  • EDIT_I06 – nauja galimybė pridėti / koreguoti internetinę nuorodą, bei nuorodą į katalogą ar failą. (Mygtukas „Dokumentas“ Rivile GAMA programoje).
  • EDIT_I06_FULL – nauja galimybė pridėti / koreguoti internetinę nuorodą, bei nuorodą į katalogą ar failą. (Mygtukas „Dokumentas“ Rivile GAMA programoje).
  • GET_I06_LIST – gaunama informacija papildyta požymiais – , ir . Požymiai ir nurodo prisegtų dokumentų skaičių. Požymis - prie dokumento prisegta internetinė nuoroda, nuoroda į failą ar katalogą.
  • GET_I06_LIST_EXT – naujas parametras – „dokumentai“. Jeigu parametro reikšmė lygi 1, gaunama informacija papildoma požymiais – , ir . Požymiai ir nurodo prisegtų dokumentų skaičių. Požymis - prie dokumento prisegta internetinė nuoroda, nuoroda į failą ar katalogą. Pagal nutylėjimą parametro reikšmė 0.

Data 2021-03-17

Nauja MSCAN versija 2.1.0

Naujas modulis PREKĖS INFORMACIJA:

 • Galimybė gauti informaciją apie prekę nuskenavus jos brūkšninį kodą.
 • Galimybė rodyti prekės nuotrauką papildomai aprašius klientui procedūrą.

Galimybė pasikeisti vartotojo slaptažodį paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį“ prisijungimo lange.

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • EDIT_I09_FULL - Naujo vidinio dokumento sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis).

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.1

Nauja admin.manorivile.lt versija

Galimybė pasikeisti vartotojo slaptažodį paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį“ prisijungimo lange.

Data 2021-02-15

Nauja MSCAN versija 2.0.0

 • Galimybė MSCAN aplikacijoje kurti dokumentus pirkimuose, pardavimuose ir vidinio judėjimo operacijose.
 • Galimybė bet kuriame modulyje įtraukti prekę, kurios nebuvo pirminiame dokumente.
 • Galimybė prekes įtraukti tiesiai į Rivile GAMA operaciją.
 • Nauji parametrai MSCAN_PADFIL, MSCAN_ITRAUK, MSCAN_PASTAB ir MSCAN_DOKTIP.

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • GET_I09_LIST_EXT - Vidinių operacijų sąrašas su papildomais laukais iš padalinių, prekių kortelių.

Data 2021-01-25

Nauja MSCAN versija 1.4.1

 • Išduodamas klaidos pranešimas, jeigu skenuojama per ilga serija ar objekto kodas.
 • Apribotas kiekio įvedimo laukas – maksimali reikšmė 9 999 999.9999.

Nauja API v2 versija

 • Koreguoti metodai:
  • EDIT_I12 – pataisymas: prailgintas serijos laukas;
  • EDIT_N08 – pataisymas: klaidos panešimas, kai neteisingai aprašytas kodo skaitliukas.

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.0

 • Papildomas parametras global.properties faile - response.returnStrings=false. Jeigu parametro reikšmė true, visi JSON formatu grąžinamo atsakymo laukai yra string tipo. Pagal nutylėjimą šio parametro reikšmė false. Manorivile-Gateway atnaujinimo instrukcija

Data 2021-01-11

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • GET_I06_LIST_EXT - skirtas pirkimų / pardavimų išplėstinei informacijai ištraukti, su galimybe prisidėti N17, N08, N07 duomenis.
 • Pakoreguoti metodai:
  • GET_N08_LIST - pataisymas, kai gaunama neteisinga informacija su adresais (List=A) ;
  • GET_VIEWS_LIST - optimizuota greitaveika. Pataisymas veiks tik nuo SQL2012 ir Sybase11 versijų bei keisis gražinamas rezultatas - nebebus gražinama Row_number laukas!
  • EDIT_I06_FULL – galimybė paduoti lauko I07_MOKESTIS_P reikšmę lygią 0 (prieš tai paduodant 0, buvo traktuojama, kaip nepaduota reikšmė)
  • EDIT_I07 – galimybė paduoti lauko I07_MOKESTIS_P reikšmę lygią 0 (prieš tai paduodant 0, buvo traktuojama, kaip nepaduota reikšmė)

Nauja admin.manorivile.lt versija

 • Pakoreguotas informacijos rodymas vartotojo profilyje.

Data 2020-12-22

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.1.8

Data 2020-12-14

Nauja MSCAN versija 1.4.0

 • Nauja galimybė valdyti prekių su tara apskaitą. Įtraukiant prekę, kuri turi aprašytą tarą automatiškai įkris ir atitinkama tara. Galimybė valdyti parametru MSCAN_TARA.
 • Papildomas klaidos apdorojimas, kai per klaidą įvedamas barkodas į kiekio lauką

Nauja API v2 versija

 • Nauji normatyvinės informacijos metodai
  • GET_N45_LIST valiutų sąrašas
  • GET_N18_LIST mato vienetų sąrašas
 • Nauji metodai prekės informacijos pasikeitimams gauti ( prekė, matai, kainos, barkodai ). Tam reikalingas specialus įjungimas (daugiau informacijos prie metodų aprašymų)
  • GET_PROD_BY_BARCODE_TIME
  • GET_PROD_BY_CODE_TIME
  • GET_PRICES_TIME

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.1.7

 • Papildoma apsauga kai neteisingai naudojamas tas pats global.properties failas skirtinguose kliento serveriuose.

Nauja admin.manorivile.lt versija

 • Galimybė matyti įmonių (DB) sąraše matyti kiek yra MSCAN licencijų ir kiek panaudota
 • Galimybe matyti įmonių (DB) sąraše matyti kuri Gateway versija naudojama
 • Galimybė pakoreguoti įmonės (DB) jungtį, jeigu sukuriant buvo suklysta - tam reikia kreiptis į administratorių.

Data 2020-11-30

 • MSCAN (v1.3.0) pasikeitimai:

  • Nauja galimybė skanuojamai pozicijai įvesti pastabą (galimybė valdyti pastabų sąrašą parametru MSCAN_DPAS)
  • Nauja galimybė skanuojamai pozicijai įvesti kiekį (galimybė valdyti teises atskiru parametru MSCAN_KIEKOR)
  • Nauja galimybė užbaigiant dokumentą įvesti pastabą (galimybė valdyti pastabų sąrašą parametru MSCAN_HPAS)
  • Nauja informacija kas ir kada užbaigė dokumentą
  • Naujas funkcionalumas – esant klaidos pranešimui papildomai įjungiamas telefono suvibravimas
 • API v2 pasikeitimai:

  • pataisymas metoduose EDIT_I07, EDIT_I10, EDIT_I12, EDIT_I13, EDIT_I16 kai koreguojamas neegzistuojantis įrašas
  • pataisymas metode EDIT_N06 kai kuriamas egzistuojantis įrašas
  • pataisymas metoduose EDIT_PAP, GET_PAP_LIST, EDIT_I10 dėl senesnės Sybase versijos

Data 2020-11-25

 • MSCAN (v1.2.1) pasikeitimai:
  • Pataisymas dėl problemos su SYBASE DB, kai kiekiai yra mažiau nei 1 (0.5, 0.1...), išmesdavo klaidą.

Data 2020-11-16

Data 2020-10-01

 • Nauja Manorivile-Gateway versija 1.1.6 - pataisyta problema, tam tikrais atvejais kai servisas pakimba ir nustoja veikti API v2 ar MSCAN. Atnaujinimo instrukcija čia.

Data 2020-09-24

 • Pasikeitimas: EDIT_N08 – kuriant naują kliento kortelę galimybė valdyti įmonės kodo unikalumą parametru RGI_N08_UNIK.

 • Padalinių informacijos API:

  • Naujas metodas (GET_N07_LIST) – Padalinių sąrašo gavimas.
  • Naujas metodas (EDIT_N07) – Padalinių kortelės koregavimas/sukūrimas.

Data 2020-09-09

 • Pataisymas Manorivile-Gateway servise - pataisyta problema dėl serviso nulūžimo ir "dump" failų kūrimo esant Java versijos ir Windows nesuderinamumo. Išleista nauja versija v1.1.5, atnaujinimo instrukcija čia.

Data 2020-08-31

 • Pasikeitimas: EDIT_I06, EDIT_I06_FULL – keičiasi I06_VAL_POZ pildymo logika jeigu jis nepaduodamas, kuriant naują dokumentą (oper=I). Jeigu perduodamas valiutos kodas skirtingas nuo bazinės, bet nenurodomas, kad tai valiutinis dokumentas, tuomet automatiškai priskiriama kad tai valiutinis dokumentas
 • Pasikeitimas: EDIT_I07 – koreguojant įrašą (oper=U) jeigu yra paduodamas kiekis (I07_ALT_KIEKIS arba kiekis_u) ir nepaduodama nei kainos, nei sumos, nei pvm (I07_KAINA_BE, I07_KAINA_SU, I07_SUMA, I07_SUMA_VAL, I07_PVM , I07_PVM_VAL), tuomet sumos yra perskaičiuojamos pagal paduodamą kiekį ir esamas kainas.
 • Pasikeitimas: EDIT_I07 - naujas parametras suma_val_su - Valiutinė suma su PVM. Jei įvedant naują įrašą (oper=I) perduodama ši reikšmė, tai viskas perskaičiuojama atsiremiant į šią reikšmę. Kainos, PVM, suma be PVM, valiutinė informacija.
 • Papildomų laukų informacijos API:
  • Naujas metodas (GET_PAP_LIST) – Papildomų laukų gavimas.
  • Naujas metodas (EDIT_PAP) – Papildomų laukų koregavimas
 • Personalo modulio API: Svarbu: personalo API metodai yra išjungti pagal nutylėjimą ir norint juos įjungti turite kreiptis į jus aptarnaujantį Rivilės atstovą kad įjungtų reikiamam API raktui!
  • Naujas metodas (GET_K14_LIST) - Personalo kortelių informacija
  • Naujas metodas (GET_K16_LIST) - Personalo operacijų sąrašas
  • Naujas metodas (EDIT_K14) - Personalo kortelės koregavimas
  • Naujas metodas (EDIT_K24) - Personalo vaikų koregavimas
  • Naujas metodas (EDIT_K34) - Personalo išsilavinimo informacijos koregavimas
 • Importo operacijų API:
  • Naujas metodas (GET_B00_LIST) - Importo/eksporto operacijų sąrašas
  • Naujas metodas (B00_EDIT) - Importo/eksporto operacijų koregavimas
 • Turintiems senas Windows platformas, kurios nepalaiko naujausios Java versijos, galimybė įsidiegti senesnės versijos 32-bit ManoRivile Gateway komunikatorių, kuris palaiko senesnes Java versijas. Dėl poreikio kreipkitės rivile@rivile.lt

Data 2020-05-19

 • Pataisymas Manorivile-Gateway servise - pataisyta problema dėl didelio atminties (RAM) naudojimo. Išleista nauja versija v1.1.3, atnaujinimo instrukcija čia.
 • Naujas papildomas metodas (GET_K56_LIST) – CRM operacijų sąrašo nuskaitymas.
 • Naujas papildomas metodas (EDIT_K56) – CRM operacijų sukūrimas/koregavimas.
 • Nauja papildoma API galimybė koreguoti kitų vartotojų operacijas (aktualu pardavimo, pirkimo, vidinių, atsargų operacijose), valdoma Rivile Gama parametru RGI_ALL_EDIT.
 • kiti pataisymai

Data 2020-04-22

 • Galimybė GETLIST metodus panaudoti integruojant Microsoft PowerBI įrankį (išspręsta header Expect="100-continue" problema).
 • Naujas papildomas metodas (GET_VIEWS_LIST) – dinamiškas ir universalus sprendimas norint patiems valdyti gaunamus duomenis per API, tiesiog sukuriant tam skirtus reikiamus duomenų rinkinius panaudojant SQL View'us - ir jie bus pasiekiami per API.
 • Naujas papildomas metodas (GET_I06_DOC) – Pardavimų/pirkimo operacijų prikabinų dokumentų (pvz PDF, DOCX ar pan.) gavimas per API base64 formatu. Plačiau apie dokumentų prikabinimo galimybę Rivile GAMA programoje - dokumentų prisegimas.
 • Naujas papildomas metodas (EDIT_I06_KOP) – Pardavimo/pirkimo operacijų keitimo ar kopijavimo galimybė.
 • Papildytas EDIT_I06_FULL metodas nauja galimybe valdyti ką daryti, jeigu įvyksta klaida importuojant dokumentą, pvz jeigu trūskta likučio. Naujas parametras "errorAction": ROLLBACK (default), CONTINUE, EXIT
 • Naujas papildomas metodas (GET_N19_LIST) – grupių sąrašas.
 • Papildoma apsauga vykdant GETLIST metodus (SQL injection validation)

Data 2020-04-07

 • Visuose GET LIST metoduose galimybė nurodyti puslapiavimą nauju parametru „pageNumber“.
 • Papildyta galimybė likučių sąraše (GET_I17_LIST) nurodyti gražinamus likučius pasumuotus norimu pagrupavimu - nauju parametru „group“.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N51_LIST) – sutarčių sąrašas.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N52_LIST) – sutarčių priedų sąrašas.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N09_LIST) – vietovių sąrašas.
 • Pridėta galimybė administruoti API raktui teises, kuriuos metodus leisti vykdyti, kuriuos ne. Jeigu aktuali tokia galimybė kreipkitės į savo atstovą arba rivile@rivile.lt .

Data 2020-03-18

 • Visuose metoduose nauja galimybė grąžinti rezultatą JSON formatu, nurodant HEADER parametrą Accept=application/json. (būtina atsinaujinti Manorivile-Gateway-1.1.x ar naujesnę versiją)
 • fix: Pakoreguoti metodo GET_USER_PROC parametrai
 • fix: Pataisytas netisklumas, kai EDIT metoduose perduodamas "self-closing" tagas, pvz <N08_PASTAS\>
 • fix: Patisklinta gaunama klaida "502 Server Error", kai blogai sukonfigūruota DB prisijungimai

Data 2020-03-01

 • Įdiegti nauji Rivile API v2 (REST web servisai).
 • Visuose EDIT metoduose koreguojant įrašus (oper=U) nėra privalomi nurodyti visų laukų - koreguojami tik tai kas paduodama.
 • Visuose EDIT metoduote kuriant įrašus (oper=I) nėra privaloma nurodyti visus laukus - jeigu paduodami raktiniai laukai - kiti yra užpildomi automatiškai.

  Esminiai skirtumai palyginant su Rivile API v1 (SOAP):

  • Greitaveikos problema išspręsta - ženklus pagreitėjimas x10.
  • Duomenų formatas tiek XML, tiek JSON.
  • Diegiant klientinę dalį nėra būtinas serverio statinis IP - nauji web servisai veikia iš bet kur.
  • Diegiant klientinę dalį nėra reikalingi PORT forward'ing nustatymai
  • Prisijungimas prie SQL DB ne per ODBC o tiesiogiai per TCP/IP protokolą (gali prireikti papildomo administravimo)
  • Nauji REST web servisai gali veikti lygiagrečiai kartu su SOAP web servisais, kol atliekami reikalingi pakeitimai.