EDIT_I07

Aprašymas

Pirkimų, pardavimų dokumento detalios informacijos sukūrimas, koregavimas, trinimas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_I07
 • params :
  • oper :
   • I - naujo dokumento sukūrimas
   • U - dokumento koregavimas
   • D - dokumento ištrinimas
 • data: perduodami duomenys:
  • I07 - Detali eilutė, parduodamos prekės, paslaugos informacija (i07)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

Koreguoti galima tik to paties API vartotojo sukurtas operacijas. Teisės valdomos parametru RGI_ALL_EDIT

Jei naudojate du tagus <KIEKIS_U> ir <BAR_KODAS>, tuomet nereikia naudoti šių tagų: <I07_KODAS_US>, <I07_KIEKIS>, <I07_FRAKCIJA>, <I07_KODAS_US_P>, <I07_KODAS_US_A>, <I07_ALT_KIEKIS>, <I07_ALT_FRAK>

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_I07</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <I07>
      <I07_KODAS_PO>010R00000008</I07_KODAS_PO>
      <I07_TIPAS>1</I07_TIPAS>
      <I07_KODAS_IS>01</I07_KODAS_IS>
      <I07_KODAS>004</I07_KODAS>
      <I07_KAINA_BE>1000.0000</I07_KAINA_BE>
      <I07_PVM>210.00</I07_PVM>
      <I07_SUMA>1000.00</I07_SUMA>
      <I07_KODAS_US>VNT</I07_KODAS_US><!--Pagrindinio matavimo vieneto kodas-->
      <I07_KIEKIS>1</I07_KIEKIS><!--Kiekis pagrindiniu matavimo vienetu-->
      <I07_FRAKCIJA>1</I07_FRAKCIJA><!--Pagrindinio matavimo vnt. frakcija-->
      <I07_KODAS_US_P>VNT</I07_KODAS_US_P><!--Pajamavimo alternatyvus matavimo vieneto kodas-->
      <I07_KODAS_US_A>VNT</I07_KODAS_US_A><!--Pardavimo alternatyvus matavimo vieneto kodas-->
      <I07_ALT_KIEKIS>1</I07_ALT_KIEKIS><!--Alternatyvaus matavimo kiekis-->
      <I07_ALT_FRAK>1</I07_ALT_FRAK><!--Alternatyvaus kiekio frakcija-->
    </I07>  
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_I07",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I07": {
      "I07_KODAS_PO": "010R00000008",
      "I07_TIPAS": "1",
      "I07_KODAS_IS": "01",
      "I07_KODAS": "004",
      "I07_KAINA_BE": "1000.0000",
      "I07_PVM": "210.00",
      "I07_SUMA": "1000.00",
      "I07_KODAS_US": "VNT",
      "I07_KIEKIS": "1",
      "I07_FRAKCIJA": "1",
      "I07_KODAS_US_P": "VNT",
      "I07_KODAS_US_A": "VNT",
      "I07_ALT_KIEKIS": "1",
      "I07_ALT_FRAK": "1"
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I07>
    <I07_KODAS_PO>010R00000008</I07_KODAS_PO>
    <I07_EIL_NR>1</I07_EIL_NR>
    <I07_TIPAS>1</I07_TIPAS>
    <I07_KODAS>004</I07_KODAS>
    <I07_PAV>Kompiuteris</I07_PAV>
    <I07_KODAS_TR></I07_KODAS_TR>
    <I07_KODAS_IS>01</I07_KODAS_IS>
    <I07_KODAS_OS></I07_KODAS_OS>
    <I07_KODAS_OS_C></I07_KODAS_OS_C>
    <I07_SERIJA></I07_SERIJA>
    <I07_KODAS_US>VNT</I07_KODAS_US>
    <I07_KIEKIS>1</I07_KIEKIS>
    <I07_FRAKCIJA>1</I07_FRAKCIJA>
    <I07_KODAS_US_P>VNT</I07_KODAS_US_P>
    <I07_KODAS_US_A>VNT</I07_KODAS_US_A>
    <I07_ALT_KIEKIS>1</I07_ALT_KIEKIS>
    <I07_ALT_FRAK>1</I07_ALT_FRAK>
    <I07_VAL_KAINA>0.0000</I07_VAL_KAINA>
    <I07_SUMA_VAL>0.00</I07_SUMA_VAL>
    <I07_KAINA_BE>1000.0000</I07_KAINA_BE>
    <I07_KAINA_SU>0.0000</I07_KAINA_SU>
    <I07_NUOLAIDA>0.00</I07_NUOLAIDA>
    <I07_ISLAIDU_M>1</I07_ISLAIDU_M>
    <I07_ISLAIDOS>0.00</I07_ISLAIDOS>
    <I07_ISLAIDOS_PVM>0.00</I07_ISLAIDOS_PVM>
    <I07_MUITAS_M>1</I07_MUITAS_M>
    <I07_MUITAS>0.00</I07_MUITAS>
    <I07_MUITAS_PVM>0.00</I07_MUITAS_PVM>
    <I07_AKCIZAS_M>1</I07_AKCIZAS_M>
    <I07_AKCIZAS>0.00</I07_AKCIZAS>
    <I07_AKCIZAS_PVM>0.00</I07_AKCIZAS_PVM>
    <I07_MOKESTIS>1</I07_MOKESTIS>
    <I07_MOKESTIS_P>21.00</I07_MOKESTIS_P>
    <I07_PVM>210.00</I07_PVM>
    <I07_SUMA>1000.00</I07_SUMA>
    <I07_PAR_KAINA>0.0000</I07_PAR_KAINA>
    <I07_PAR_KAINA_N>0.0000</I07_PAR_KAINA_N>
    <I07_MOK_SUMA>1.00</I07_MOK_SUMA>
    <I07_SAVIKAINA>0.00</I07_SAVIKAINA>
    <I07_GALIOJA_IKI>3999-01-01T00:00:00</I07_GALIOJA_IKI>
    <I07_PERKELTA>1</I07_PERKELTA>
    <I07_ADDUSR>B1NOONQ</I07_ADDUSR>
    <I07_USERIS>B1NOONQ</I07_USERIS>
    <I07_R_DATE>2020-02-29T21:53:09</I07_R_DATE>
    <I07_SERTIFIKATAS></I07_SERTIFIKATAS>
    <I07_KODAS_KT></I07_KODAS_KT>
    <I07_KODAS_K0></I07_KODAS_K0>
    <I07_KODAS_KV></I07_KODAS_KV>
    <I07_KODAS_VZ></I07_KODAS_VZ>
    <I07_ADD_DATE>2020-02-29T21:53:09</I07_ADD_DATE>
    <I07_APSKRITIS></I07_APSKRITIS>
    <I07_SANDORIS></I07_SANDORIS>
    <I07_SALYGOS></I07_SALYGOS>
    <I07_RUSIS></I07_RUSIS>
    <I07_SALIS></I07_SALIS>
    <I07_MATAS></I07_MATAS>
    <I07_SALIS_K></I07_SALIS_K>
    <I07_MASE>0.000</I07_MASE>
    <I07_INT_KIEKIS>0.000</I07_INT_KIEKIS>
    <I07_PVM_VAL>0.00</I07_PVM_VAL>
    <I07_KODAS_KS></I07_KODAS_KS>
    <i07_pvm_skol>1</i07_pvm_skol>
  </I07>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.985e6bc0.1584207405894</id>
  <durationMs>115</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;I07>&lt;I07_KODAS_PO>010R00000026&lt;/I07_KODAS_PO>&lt;I07_KODAS_US>VNT&lt;/I07_KODAS_US>&lt;I07_KIEKIS>1&lt;/I07_KIEKIS>&lt;I07_TIPAS>1&lt;/I07_TIPAS>&lt;I07_KODAS_US_P>VNT&lt;/I07_KODAS_US_P>&lt;I07_FRAKCIJA>1&lt;/I07_FRAKCIJA>&lt;I07_ALT_KIEKIS>1&lt;/I07_ALT_KIEKIS>&lt;I07_KAINA_BE>1000.0000&lt;/I07_KAINA_BE>&lt;I07_ALT_FRAK>1&lt;/I07_ALT_FRAK>&lt;I07_KODAS>004&lt;/I07_KODAS>&lt;I07_SUMA>1000.00&lt;/I07_SUMA>&lt;I07_KODAS_US_A>VNT&lt;/I07_KODAS_US_A>&lt;I07_KODAS_IS>01&lt;/I07_KODAS_IS>&lt;I07_PVM>210.00&lt;/I07_PVM>&lt;/I07></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>I07_KODAS_PO</tag>
          <code>16064</code>
          <message>Galima koreguoti tik savo operacijas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir trinimas

Koregavimas, trynimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_I07</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <I07>
      <I07_KODAS_PO>010R00000008</I07_KODAS_PO>
      <I07_EIL_NR>1</I07_EIL_NR>
      <I07_KAINA_BE>800.0000</I07_KAINA_BE>
    </I07>  
  </data>
</body>

pvz trinimas:

<body>
  <method>EDIT_I07</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <I07>
      <I07_KODAS_PO>010R00000008</I07_KODAS_PO>
      <I07_EIL_NR>1</I07_EIL_NR>
    </I07>  
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "EDIT_I07",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I07": {
      "I07_KODAS_PO": "010R00000008",
      "I07_TIPAS": "1",
      "I07_KODAS_IS": "01",
      "I07_KODAS": "004",
      "I07_KAINA_BE": "1000.0000",
      "I07_PVM": "210.00",
      "I07_SUMA": "1000.00",
      "I07_KODAS_US": "VNT",
      "I07_KIEKIS": "1",
      "I07_FRAKCIJA": "1",
      "I07_KODAS_US_P": "VNT",
      "I07_KODAS_US_A": "VNT",
      "I07_ALT_KIEKIS": "1",
      "I07_ALT_FRAK": "1"
    }
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I07

Pirkimo/Pardavimo dokumentų detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
I07_KODAS_PO C(12) Operacijos numeris Privalomas (metode EDIT_I06_FULL neaktualus)
I07_EIL_NR N(6) Eilutės numeris operacijoje Privalomas tik EDIT_I07 metode, kai oper=U,D
I07_TIPAS N(1) Tipas:1-prekė,2-paslauga,3-kodas,4-pranesimas,5-aprašym Privalomas
I07_KODAS C(12) Prekės,paslaugos,... kodas Privalomas***
I07_PAV C(40) Prekės,paslaugos,... pavadinimas Privalomas***
I07_KODAS_TR C(12) Transporto dokumento numeris
I07_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas Privalomas
I07_KODAS_OS C(12) Objekto kodas
I07_KODAS_OS_C C(12) Pardavimo centro kodas
I07_SERIJA C(12) Serija
I07_KODAS_US C(12) Pagrindinio matavimo vieneto kodas Privalomas***
I07_KIEKIS N(14) Kiekis pagrindiniu matavimo vienetu Privalomas***
I07_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo vnt. frakcija. Mūsų sistemoje matavimo vienetas turi frakciją, t.y. į kiek dalių galima smulkinti kiekį. PVZ: KG i07_kiekis=1000, i07_frakcija=1000 dešimtainėje išraiškoje, tai yra 1,000Kg(vienas kilogramas), t.y. frakciinis kiekis dalinamas iš frakcijos. Privalomas***
I07_KODAS_US_P C(12) Pardavimo alternatyvus matavimo vieneto kodas Privalomas***
I07_KODAS_US_A C(12) Pajamavimo alternatyvus matavimo vieneto kodas Privalomas***
I07_ALT_KIEKIS N(14) Alternatyvaus matavimo kiekis Privalomas***
I07_ALT_FRAK N(4) Alternatyvaus kiekio frakcija Privalomas***
I07_VAL_KAINA N(18,4) Kaina valiuta Pildomas tik valiutinio dokumento atveju
I07_SUMA_VAL N(18,2) Valiutos suma Pildomas tik valiutinio dokumento atveju
I07_KAINA_BE N(12,4) Kaina be PVM Privalomas
I07_KAINA_SU N(12,4) Kaina su PVM
I07_NUOLAIDA N(6,2) Nuolaidos procentas
I07_ISLAIDU_M N(1) Ar skaičiuoti nuo išlaidų PVM:0-ne,1-taip
I07_ISLAIDOS N(12,2) Išlaidos
I07_ISLAIDOS_PVM N(12,2) PVM nuo išlaidų
I07_MUITAS_M N(1) Ar skaičiuoti nuo muitų PVM:0-ne,1-taip
I07_MUITAS N(12,2) Muito suma
I07_MUITAS_PVM N(12,2) PVM nuo muito
I07_AKCIZAS_M N(1) Ar skaičiuoti nuo akcizo PVM:0-ne,1-taip
I07_AKCIZAS N(12,2) Akcizas
I07_AKCIZAS_PVM N(12,2) PVM nuo akcizas
I07_MOKESTIS N(1) Ar skaičiuoti PVM:0-ne,1-taip
I07_MOKESTIS_P N(6,2) PVM procentas
I07_PVM N(12,2) PVM suma Privalomas
I07_SUMA N(12,2) Suma be PVM Privalomas
I07_PAR_KAINA N(12,4) Pardavimo kaina sistemoje
I07_PAR_KAINA_N N(12,4) Nauja pardavimo kaina
I07_MOK_SUMA N(12,2) Eilė
I07_SAVIKAINA N(12,2) Savikainos suma
I07_GALIOJA_IKI T(8) Prekės galiojimo terminas
I07_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta
I07_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I07_USERIS C(12) Kas koregavo
I07_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I07_SERTIFIKATAS C(12) Sertifikato kodas
I07_KODAS_KT C(12) Sutarties numeris
I07_KODAS_K0 C(12) Sutarties priedas
I07_KODAS_KV C(12) Krovinio kodas
I07_KODAS_VZ C(12) Vežimo kodas
I07_ADD_DATE T(8) Eilutės sukūrimo laikas
I07_APSKRITIS C(3) Apskritis
I07_SANDORIS C(3) Sandoris
I07_SALYGOS C(3) Pristatymo sąlygos
I07_RUSIS C(3) Rūšis
I07_SALIS C(3) Šalis gavėja
I07_MATAS C(3) Mato vnt.
I07_SALIS_K C(3) Kilmės šalis
I07_MASE N(14,3) Intrastate masė
I07_INT_KIEKIS N(14,3) Intrastate kiekis
I07_PVM_VAL N(18,2) PVM valiuta Pildomas tik valiutinio dokumento atveju
I07_KODAS_KS C(12) Tiekėjo kodas
I07_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I07_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I07_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
I07_KODAS_KL C(12) PVM klasifikatoriaus kodas
I07_PVM_SKOL N(1) PVM traukti į skolą tik nuo v113
kiekis_u N(12,4) Alternatyvus kiekis dešimtainėje išraiškoje
bar_kodas C(12) Barkodas

** jeigu naudojami laukai bar_kodas ir kiekis_u, tuomet eilutės kodas yra automatiškai užpildomas pagal barkodą ir kiekis išverčiamas iš dešimtainio kiekio į kiekius ir frakcijas. Jeigu naudojamas bar_kodas*, tuomet laukai I07_KODAS, I07_PAV, I07_KODAS_US nebūtina nurodyti - jie randami pagal barkodo informaciją.