EDIT_I08

Aprašymas

Pirkimų,pardavimų dokumento atidėjimų koregavimas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_I08
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • I08 - dokumento atidėjimų lentelė (i08)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

Koreguoti galima tik to paties API vartotojo sukurtas operacijas. Teisės valdomos parametru RGI_ALL_EDIT

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_I08</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
   <I08>
    <I08_KODAS_PO>010R00001041</I08_KODAS_PO>
    <I08_MOK_D>30</I08_MOK_D>
   </I08>  
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_I08",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I08": {
      "I08_KODAS_PO": "010R00000008",
      "I08_MOK_D": 30
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I08>
     <I08_KODAS_PO>010R00001041</I08_KODAS_PO>
     <I08_EIL_NR>1</I08_EIL_NR>
     <I08_NUOL_D>0</I08_NUOL_D>
     <I08_NUOL_P>.00000</I08_NUOL_P>
     <I08_MOK_D>30</I08_MOK_D>
     <I08_MOK_P>.00000</I08_MOK_P>
     <I08_SUMA_PLK>.00</I08_SUMA_PLK>
     <I08_R_DATE>2019-10-29 14:56:22.000</I08_R_DATE>
     <I08_USERIS>3 </I08_USERIS>
     <I08_ADDUSR>3 </I08_ADDUSR>
     <I08_MOK_S>.00</I08_MOK_S>
     <I08_PLK_P>.00000</I08_PLK_P>
     <i08_kodas_ks> </i08_kodas_ks>
   </I08>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;I08>&lt;I08_KODAS_PO>010R00001041&lt;/I08_KODAS_PO>&lt;I08_MOK_D>30&lt;/I08_MOK_D>&lt;/I08></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>I08_KODAS_PO</tag>
          <code>21001</code>
          <message>Nėra operacijos</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir trinimas

Koregavimas, trynimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_I08</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
   <I08>
    <I08_KODAS_PO>010R00001041</I08_KODAS_PO>
    <I08_EIL_NR>1</I08_EIL_NR>
    <I08_MOK_D>30</I08_MOK_D>
   </I08>   
  </data>
</body>

pvz trinimas:

<body>
  <method>EDIT_I08</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
   <I08>
    <I08_KODAS_PO>010R00001041</I08_KODAS_PO>
    <I08_EIL_NR>1</I08_EIL_NR>
   </I08>  
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I08

Pardavimų/Pirkimų informacijos mokėjimo dienų informacija

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
I08_KODAS_PO C(12) Operacijos Numeris Privalomas tik koreguojant ar ištrinant įrašą, kai oper=U,D (metode EDIT_I06_FULL neaktualus)
I08_EIL_NR N(6) Eilės numeris Privalomas tik koreguojant ar ištrinant įrašą, kai oper=U,D
I08_NUOL_D N(5) Diskontų dienos
I08_NUOL_P N(10,5) Diskontų procentas
I08_MOK_D N(5) Mokėjimo dienos
I08_MOK_P N(10,5) Mokėjimo procentas
I08_SUMA_PLK N(12,2) Palūkanų suma
I08_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I08_USERIS C(12) Kas koregavo
I08_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I08_MOK_S N(12,2) Mokėjimo suma
I08_PLK_P N(10,5) Palūkanų procentas
I08_KODAS_KS C(12) Kliento kodas