Darbo pradžia

Darbo su programa pradžioje :

 1. Susikuriama įmonė klientų sąraše.
 2. Aprašoma įmonės vidinė struktūra.
 3. Įvedamos parametrų reikšmės.
 4. Peržiūrimi modulyje "Kortelės" paruošti sąrašai.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.

1. Susikuriama įmonė klientų sąraše

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Spaudžiamas mygtuką "Naujas". Užpildomi įmonės rekvizitai.

Kliento rūšis - "Įmonė".

darbo_1

Alternatyvūs adr.

Priklausomai nuo to, ar įmonė yra vienoje vietoje, ar išsidėsčiusi per kelias vietas, tiek sukuriama alternatyvių adresų. Kiekviename jų aprašomas konkretus buveinės adresas.

Alternatyvių adresų sąraše aprašomos ir visos įmonės atsiskaitomosios sąskaitos bankuose. Kiekvienai sąskaitai sukuriamas atskiras alternatyvaus adreso įrašas. Įvedamas banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos kodas, kiti bankiniai rekvizitai. Nurodoma jai priskirta buhalterinė sąskaita.

Ties viena iš atsiskaitomųjų sąskaitų reikia uždėti požymį "Pagal nutylėjimą“. Ši sąskaita standartiškai bus spausdinama sąskaitose-faktūrose.

Iš kurios atsiskaitomosios sąskaitos bus formuojami mokėjimo pavedimai, priklauso nuo balansinės sąskaitos, aprašytos prie įmonės bankinių rekvizitų. Jeigu balansinė sąskaita, iš kurios daromas mokėjimas, niekur nenurodyta, tai parenkama ta atsiskaitomoji sąskaita, kuriai uždėtas požymis "Pagal nutylėjimą".

Importuojant mokėjimo išrašus, sumos ateis į balansinę sąskaitą, nurodytą prie konkrečios atsiskaitomosios sąskaitos.

darb2

2. Aprašoma įmonės vidinė struktūra

Įmonės vidinei struktūrai aprašyti naudojami padaliniai. Darbo pradžiai reikalingas bent vienas padalinys.

Servisas -> Kortelės -> Padaliniai

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Padaliniui suteikiamas kodas ir aprašoma visa kita informacija.

darb3

Jeigu požymis "Taikyti nuolaidas" neuždėtas, tai iš to padalinio parduoti galima tik padalinio pardavimo kainomis. Norint taikyti nuolaidas, kainynus, sutartis, būtinai turi būti uždėtas šis požymis.

3. Įvedamos parametrų reikšmės.

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Užpildomi šie parametrai:

 • Įmonės pavadinimas
 • Įmonės adresas1
 • Įmonės adresas2
 • Įmonės registracinis ir PVM Nr.
 • Įmonės kodas iš klientų sąrašo

PVZ. :

darb4

Juose aprašyta informacija naudojama ataskaitų spausdinime.

4. Peržiūrimi modulyje "Kortelės" paruošti sąrašai

Servisas -> Kortelės

Tik sukūrus duomenų bazę, modulyje "Kortelės“ yra paruošti sąrašai:

 • įmonės sąskaitų planas,
 • valiutos,
 • sąskaitų ryšys,
 • bankai,
 • mokesčiai,
 • matavimo vienetai,
 • terminai,
 • intrastato klasifikatoriai,
 • mokestinis sąskaitų planas.

Peržiūrima juose suvesta informacija. Esant poreikiui, sąrašai koreguojami ir papildomi naujais įrašais.