Dokumentų formų pavyzdžiai

Sisteminės formos

Pavyzdyje pateiktas sisteminės formos "Prašymas dėl nuotolinio darbo " šablonas.

<app>
  <form>
    <!-- MGAMA_SS_F02 - Prašymas dėl nuotolinio darbo -->
    <caption>{{<!-- form_caption -->}}</caption>
    <row>
      <schema>
        <type>label</type>
        <id>vardas_pavarde</id>
        <caption_lt>Vardas Pavardė</caption_lt>
        <caption_en>Full name</caption_en>
        <width>2</width>
        <value>{{<!-- vardas_pavarde -->}}</value>
      </schema>
      <schema>
        <type>select</type>
        <id>@pareigos</id>
        <caption_lt>Pareigos</caption_lt>
        <caption_en>Job position</caption_en>
        <required>true</required>
        <width>2</width>
        <data>context:app.data.pareigos</data>
        <value>{{<!-- pareigos_value -->}}</value>
        <disabled>{{<!-- pareigos_disabled -->}}</disabled>
      </schema>
    </row>
    <row>
      <schema>
        <type>radio</type>
        <id>@k42_aprasymas1</id>
        <caption_lt>Vietos tipas</caption_lt>
        <caption_en>Location type</caption_en>
        <required>{{<!-- case when isnull(K41_APRASYMAS1,'')+isnull(K41_APRASYMAS2,'')+isnull(K41_APRASYMAS3,'')+isnull(K41_APRASYMAS4,'')<>'' then 'true' else 'false' end -->}}</required>
        <width>2</width>
        <data>context:app.data.tipas</data>
      </schema>
    </row>
    <row>
      <schema>
        <type>text</type>
        <id>@k42_aprasymas2</id>
        <caption_lt>Vietos pavadinimas / adresas</caption_lt>
        <caption_en>Location name / address</caption_en>
        <required>true</required>
      </schema>
    </row>
    <row>
      <schema>
        <type>dateRange</type>
        <id>@k42_aprasymas3</id>
        <caption>Laikotarpis</caption>
        <width>2</width>
        <required>true</required>
        <min>{{ left(convert(varchar(23),dateadd(day,3,getdate()),120),10) }}</min>
      </schema>
    </row>
    <row>
      <schema>
        <type>number</type>
        <id>@nuo_val</id>
        <caption>Nuo (val.)</caption>
        <width>2</width>
        <required>true</required>
        <min>0</min>
        <max>23</max>
        <value>8</value>
      </schema>
      <schema>
        <type>number</type>
        <id>@iki_val</id>
        <caption>Iki (val.)</caption>
        <width>2</width>
        <required>true</required>
        <min>0</min>
        <max>23</max>
        <value>17</value>
      </schema>
    </row>
    <row>
      <schema>
        <type>textArea</type>
        <id>@k42_aprasymas4</id>
        <caption_lt>Priežastis</caption_lt>
        <caption_en>Reason</caption_en>
        <rows>5</rows>
        <required>true</required>
      </schema>
    </row>
    <row>
      <schema>
        <type>label</type>
        <id>komentarai</id>
        <caption_lt>Pastaba</caption_lt>
        <caption_en>Note</caption_en>
        <value>{{ rtrim(cast(K41_PASTABOS as varchar(max))) }}</value>
      </schema>
    </row>
  </form>
  <data>
    <pareigos>
      {{(<!--
 select [id], [name] from #pareigos as [list] order by pri_data asc for xml auto,elements 
      -->)}}
    </pareigos>
    <tipas>
      {{(<!-- select '<list><id>1</id><name>'+dbo.RGI_F_XML_ENCODE(rtrim(K41_APRASYMAS1))+'</name></list>' where isnull(K41_APRASYMAS1,'')<>'' -->)}}
      {{(<!-- select '<list><id>2</id><name>'+dbo.RGI_F_XML_ENCODE(rtrim(K41_APRASYMAS2))+'</name></list>' where isnull(K41_APRASYMAS2,'')<>'' -->)}}
      {{(<!-- select '<list><id>3</id><name>'+dbo.RGI_F_XML_ENCODE(rtrim(K41_APRASYMAS3))+'</name></list>' where isnull(K41_APRASYMAS3,'')<>'' -->)}}
      {{(<!-- select '<list><id>4</id><name>'+dbo.RGI_F_XML_ENCODE(rtrim(K41_APRASYMAS4))+'</name></list>' where isnull(K41_APRASYMAS4,'')<>'' -->)}}
    </tipas>
  </data>
  <on_save>
    <params>
      <id>@k42_pav</id>
      <value>(@k42_aprasymas1.value_name) (@k42_aprasymas3.value) (@nuo_val.value):00-(@iki_val.value):00</value>
    </params>
  </on_save>
</app>