MGAMA - komandiruočių įsakymų formavimas ir tvirtinimas

Aprašymas

Norint naudoti MGAMA aplikaciją komandiruočių įsakymų formavimui ir tvirtinimui:

Naujai sukurtas MGAMA vartotojas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna laišką iš mano@rivile.lt apie prieigos prie MGAMA sistemos sukūrimą.
Vartotojas prisijungia nurodytu adresu ir užsiregistruoja.

  • patikrinama ar etatai padalinyje aprašymuose užpildytas laukas "Tiesioginis vadovas" (jam bus pateikiami tvirtinimui skirti dokumentai),

mgamak_11

  • personalo operacijų sąraše aprašomos būsenos su komandiruočių tvirtinimo seka personalo operacijų būsenų aprašymas ,
  • būsenoms suteikiami leidimai - kurie vartotojai turi tvirtinti kiekvieną būseną.

Komandiruočių operacijos įvedimas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Įvedama nauja operacija. Komandiruočių vedimui lauke "Operacijos tipas" parenkama reikšmė "Kita".

mgamak_01

Operacijos rūšis – "Prašymas". Patvirtinus įsakymą, prašymas automatiškai pakeičiamas į dokumentą.

Aprašymas – nurodomas komandiruotės tikslas.

Vieta – vieta, į kurią vyksta darbuotojas - parenkama iš personalo klasifikatoriaus vietų sąrašo.

Algos klasifikatorius – nuo jo aprašymo priklauso kas susiformuos algos dokumentuose.

Algos klasifikatoriaus pavadinimas tvirtinimui išsiųstuose dokumentuose matysis kaip dokumento pavadinimas.

Jei reikia, prisegami papildomi dokumentai - tam naudojami mygtukai "Dokumentas" ar "Dokumentai".

Operacija išsaugoma, pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja komandiruotės įsakymas ir būsenos tvirtinimo operacijos.

mgamak_02

mgamak_03

Tvirtina vadovas

Vadovas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Vadovas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgamak_04

Atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegtas komandiruočių įsakymas (pdf dokumentas) bei kiti dokumentai, jeigu tokie būtų prisegti prie operacijos:

mgamak_05

Vadovas dokumentą patvirtina arba atmeta.

Jeigu dokumentas buvo atmestas, toliau jokios operacijos nebesiformuoja.

Personalo operacijos būsena pasikeičia į "Tvirtina darbuotojas". Susiformuoja būsenos patvirtinimo operacija darbuotojui, įvestam komandiruočių operacijoje:

mgamak_07

Tvirtina darbuotojas

Darbuotojas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

mgamak_08

Darbuotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir atsidaro tvirtinimui paruoštą dokumentą su prisegtu įsakymu ir kitais dokumentais, jeigu tokie būtų prisegti prie operacijos:

mgamak_09

Darbuotojas dokumentą patvirtina arba atmeta.

Jei dokumentas atmetamas, tai spaudžiama "Atmesti" ir komentaro lauke įrašomos pastabos.

Personalo operacijos būsena pasikeičia į "Patvirtinta", rūšis pasikeičia į "Dokumentas" ir operacija automatiškai perkeliama:

mgamak_10