Langų struktūra

Langų struktūra

Langai (formos) programoje yra kelių tipų: sąrašo, medžio, koregavimo.

Dažniausiai sutinkamas lango tipas - sąrašas. Taip pateikta informacija nesudėtingai ir patogiai peržiūrima.

Stulpeliai sąrašiniame lange gali būti sudėlioti pagal kiekvieno vartotojo poreikį. Jie gali būti praplėsti arba susiaurinti, gali būti pakeistas jų eiliškumas.

lan_str1

Atsistojama ant stulpelio, kuris perkeliamas į kitą vietą, pavadinimo. Paspaudžiamas peltė mygtukas ir, neatleidus klavišo, stulpelio pavadinimas traukiamas į reikiamą vietą.

Norint, kad kitą kartą įėjus į programą, matytųsi pakeista sąrašo forma, ją būtina išsaugoti. Paspaudžiamas eilutės ir stulpelio sankirtoje esantis sąrašo formato išsaugojimas. Į klausimą "Ar išsaugoti sąrašo formatą?" atsakoma "Taip".

Norint atstatyti standartinį formatą, ši pozicija spaudžiama su dešiniu pelės klavišu. Į klausimą "Ar atstatyti standartinį sąrašo formatą?" atsakoma "Taip". Po to reikia iš naujo nuskaityti informaciją.

lang_str12

Paspaudus su dešiniu pelės klavišu, atsiranda dar du funkcionalumai:

  • informacijos eksportas į Excel ir
  • informacijos eksportas į Exel/OpenOffice

Pasirinkus vieną iš šių galimybių, visa ekrane matoma informacija išsaugoma atitinkamai Exel ar Exel/OpenOffice formato failuose.

Paspaudus ant stulpelio pavadinimo, įrašai surūšiuojami pagal to stulpelio reikšmes didėjimo arba mažėjimo tvarka. Jeigu stulpelyje yra skaičiai, tai dažniausiai dukart paspaudus su pele ant to stulpelio pavadinimo, jo reikšmės susumuojamos, ir viršuje dešiniajame kampe parodoma gauta suma.

Medžio tipo sąrašai patogūs hierarchinei informacijai atvaizduoti. Sąraše yra grupiniai elementai ir jiems priklausantys detalūs elementai. Grupinių elementų gali būti keli lygiai. Taip atvaizduojami sąskaitų plano, grupių, vietovių, menedžerių, logistikos kodų sąrašai.

lan_str2

Koregavimo forma naudojama informacijos įvedimui ir koregavimui.

lan_str3

Didesnė dalis koregavimo formų yra dalomos į loginius vienetus - "skirtukus". PVZ.: "Informacija", "Operacijos", "Apmokėjimas" ir kt.

Yra galimybė išsaugoti lango padėtį ir dydį.

Langai padidinami ir sudėliojami pagal vartotojo poreikį.

lang_str13

Spaudžiamas mygtukas HELP"Pagalba" dešiniu pelės klavišu. Iš išskleisto sąrašo pasirenkamas meniu "Išsaugoti lango padėtį ir dydį".

Kiekvieno lango padėtis ir dydis išsaugoma atskirai.

Kiekvienas vartotojas tai gali susidėlioti pagal savo poreikius.

Kitą kartą atsidarius tokį langą, jis bus toje ekrano vietoje ir tokio dydžio, koks buvo išsaugotas.

Norin atstatyti standartinį formatą, pasirenkama "Atstatyti lango padėtį ir dydį".

Papildomi elementai

Kiekvieną langą sudaro papildomi elementai.

  • Sąrašo laukelis.

lan_str4

Į tokį laukelį informacija įkeliama tik iš sąrašų. Spaudžiamas mygtukas COPY "Sąrašas" arba stovint laukelyje du kartus paspaudžiama pele . Atsidaro atitinkamas sąrašas, nuskaitomas, iš sąrašo pasirenkama reikiama informacija - pasirinkimas įvyksta ant reikšmės paspaudus du kartus pele arba klaviatūros "Enter" mygtuku.

  • Išskleidžiamas sąrašo laukelis. Leidžia pasirinkti vieną iš pateiktų variantų.

lan_str5

  • Žymėjimo laukelis. Suteikia galimybę pažymėti kelis siūlomus variantus vienu metu. Kartais pažymėjus pasirodo keli nauji tekstiniai ar sąrašiniai laukeliai.

lan_str6

Atsidarius langą ar nustačius filtravimo sąlygas, informacija nuskaitoma paspaudus mygtuką "Informacijos nuskaitymas".

Jei tekstiniame, sąrašiniame ar žymėjimo laukelyje įvesta informacija yra ne baltame, o pilkame fone, jo koreguoti negalima.

Pagal lange esančius elementus galima filtruoti informaciją. Duomenų filtravimas - tai reikalingų duomenų išrinkimas iš sukauptos informacijos. Svarbu tiksliai žinoti, kokių duomenų reikia, pagal tai pažymėti filtruojamus elementus ir nurodyti jų reikšmes.

PVZ.1.: reikia atfiltruoti konkrečiam klientui įvestas rezervavimo operacijas:

lan_str7

PVZ.2.: reikia atfiltruoti visas perkeltas pardavimų operacijas iš 02 padalinio už nurodytą periodą:

lan_str8