MGAMA - vidinės apskaitos dokumentų tvirtinimas

Aprašymas

Norint naudoti MGAMA aplikaciją Rivile GAMA vidinės apskaitos modulyje įvestų operacijų tvirtinimui:

Naujai sukurtas MGAMA vartotojas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna laišką iš mano@rivile.lt apie prieigos prie MGAMA sistemos sukūrimą.
Vartotojas prisijungia nurodytu adresu ir užsiregistruoja.

Operacijos įvedimas

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

Sukuriama nauja vidinės apskaitos operacija, kurios tipas "Užsakymas".

Jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgamavid_06

Operacija išsaugoma, pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart paspaudus pelyte ant būsenos lauko.

mgamavid_02

Tvirtina

Vartotojas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgamavid_03

Atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegti dokumentai:

mgamavid_04

Dokumentai peržiūrimi. Patvirtinimui paspaudžiamas mygtukas "Patvirtinti".

Jei dokumentas atmetamas, tai spaudžiama "Atmesti" ir komentaro lauke įrašomos pastabos.

Rivile GAMA programoje vidinės apskaitos operacijos būsena pasidaro "Patvirtinta":

mgamavid_05