Testas žinių pasitikrinimui

1. Kokio tipo prekė gali būti pagaminama surinkimo operacijose?
1 - Komplektuojama
2 - Išskaidoma
3 - Komplektuojama/išskaidoma
4 - Visi atsakymai teisingi
2. Kokio tipo operacijas galima vesti gamybos modulyje?
1 - Prekių pirkimą ir pardavimą
2 - Prekių grąžinimą
3 - Surinkimą ir išbarstymą
3. Kam turi būti lygus bendras visų išskaidomų dalių išeigos procentas?
1 - 0 proc.
2 - 100 proc.
3 - bet koks.
4. Kaip sužinoti nurašomų medžiagų, reikalingų gaminiui pagaminti, ir pagaminto gaminio savikainą?
1 - Perkelti gamybos operaciją
2 - Gamybos operacijoje paspausti mygtuką "Savikainos paskaičiavimas"