10 Pamoka. Alga. Personalas

Sužinosite :

 • kam skirtas personalo modulis,
 • kam skirtas algos modulis,
 • kokios operacijos vedamos personalo ir algų moduliuose,
 • kokius veiksmus reikia atlikti, norint priimti, atleisti darbuotoj, bei jį išleisti atostogų,
 • kokie veiksmai atliekami, norint paskaičiuoti ir išmokėti atlyginimą darbuotojui.

Išmoksite:

 • aprašyti etatus ir etatus padalinyje,
 • pakoreguoti algos ir personalo parametrų reikšmes,
 • atlikti darbuotojų priėmimą,
 • išleisti darbuotoją atostogauti,
 • atleisti darbuotoją,
 • susikurti ir užpildyti kalendorių,
 • susikurti ir užpildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį (tabelį),
 • paskaičiuoti iš išmokėti darbuotojo atlyginimą,
 • formuoti įvairias mokestines ataskaitas.

Įgusite:

 • aprašyti darbuotojus,
 • vesti įvairių rūšių personalo ir algos dokumentus,
 • paskaičiuoti iš išmokėti atlyginimą darbuotojams.