10 Pamoka. Alga. Personalas

Sužinosite :

 • kas apskaitoma personalo ir kas algų moduliuose,
 • kokia informacija iš personalo persikelia į algų modulį,
 • kokie pagrindiniai algos ir personalo parametrai, ir kaip juos apsirašyti,
 • kas yra kalendoriai ir tabeliai, kaip suimportuoti sisteminio kalendoriaus reikšmes,
 • kokie yra standartiniai priskaitymai/ atskaitymai ir kaip galima pasipildyti jų sąrašą,
 • kaip suformuoti ataskaitų failus VMI ir SAM.

Išmoksite:

 • priimti naujus darbuotojus - aprašyti korteles, įvesti priėmimo operaciją, suformuoti darbo sutartį,
 • įvesti atostogų įsakymą, paskaičiuoti ir išmokėti atostoginius,
 • paskaičiuoti nedarbingumo pašalpą, suformuoti NP_SD formą,
 • fiksuoti darbuotojo atleidimą ir atlikti pilną atsiskaitymą su juo,
 • susikurti ir užpildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį (tabelį),
 • darbuotojams išmokėti avansą,
 • darbuotojams paskaičiuoti ir išmokėti atlyginimą,
 • suformuoti atlyginimo išmokėjimo failus, skirtus eksportui į banką,
 • formuoti įvairias mokestines ataskaitas.

Įgusite:

 • aprašyti darbuotojų korteles, priskirti jiems priskaitymus/ atskaitymus ir kintamųjų reikšmes,
 • vesti įvairių rūšių personalo ir algos dokumentus,
 • atlikti įvairius skaičiavimus mėnesio bėgyje ir atlyginimų paskaičiavimą pasibaigus mėnesiui,
 • formuoti įvairias valstybinėms įstaigoms bei įmonės viduje privalomas ataskaitas .