Nuobaudos patvirtinimo procesas

Procesas, kai informacija patvirtinimui siunčiama tiesioginiam vadovui ir pačiam darbuotojui, gali būti aprašomas bet kokio tipo personalo operacijoms.

Personalo operacijų sąraše darbuotojui įvedama operacija, kurios tipas "Nuobauda", prisegami susiję dokumentai.

Dokumentų tvirtinimo seka:
  • Apie darbuotojui skirtą nuobaudą pirmiausia informuojamas jo tiesioginis vadovas. Tvirtinama per MGAMA, tiesioginis vadovas nurodomas etato padalinyje aprašyme.
  • Jeigu tiesioginis vadovas patvirtina, tada informuojamas darbuotojas, jeigu ne - dokumentas grįžtą į pradinę būseną. Tvirtinama per MGAMA.
  • Jeigu patvirtina pats darbuotojas, tada tvirtinimo procesas užsibaigia, jeigu ne - dokumentas tvirtinimui grįžta atgal pas tiesioginį vadovą.

Kaip nurodomas tiesioginis vadovas aprašyta Etatai padalinyje.

Būsenų aprašymas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Pradinė būsena

mgamapa_01

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną. Vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Tvirtina tiesioginis vadovas

mgamanuo_02

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_TV @vad=1      

Procedūros aprašymas pateiktas RGI_MGAMA_PERS_TV.

Vartotojų leidimai - papildomai suteikti nereikia.

Tvirtina darbuotojas

mgamanuo_03

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_TV @vart=1, @rusis=1      

Procedūros aprašymas pateiktas RGI_MGAMA_PERS_TV.

Vartotojų leidimai - papildomai suteikti nereikia.

Patvirtinta

mgamanuo_04

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Darbo procesas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Sukuriama nauja personalo operacija, kurios tipas "Nuobaudos".

Užpildomi laukai "Aprašymas", "Pastabos", "Algos klasifikatorius", jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgamanuo_05

Apie algos klasifikatorių sukūrimą aprašyta čia.

Operacija pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart paspaudus pelyte ant būsenos lauko.

mgamanuo_06

Tvirtina tiesioginis vadovas

Tiesioginis vadovas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Jis savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login , sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą ir juos patvirtina arba atmeta.

mgamanuo_07

Jeigu dokumentas atmetamas, grįžtama į pradinę būseną.

Tvirtina darbuotojas

Jeigu tiesioginis vadovas dokumentą patvirtino, darbuotojas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Jis savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login , mato tvirtinimui pateiktą dokumentą, kas jį patvirtino ir komentarus. Darbuotojas dokumentą patvirtina arba atmeta.

mgamanuo_08

Jeigu darbuotojas dokumentą patvirtina, būsena pasidaro "Patvirtinta", ir dokumento tvirtinimo procesas užsibaigia.

Jeigu darbuotojas dokumentą atmeta, dokumentas tvirtinimui grįžta pas tiesioginį vadovą.

Tvirtina tiesioginis vadovas

Tiesioginis vadovas antrą kartą gauna tvirtinimui paruoštą dokumentą, kuriame mato darbuotojo atmetimą ir komentarą.

mgamanuo_09

Tiesioginis vadovas dokumentą iš naujo patvirtina arba atmeta. Jeigu dokumentas atmetamas, grįžtama į pradinę būseną. Jeigu patvirtinamas - vėl perduodamas darbuotojo tvirtinimui.

Tokiu būdu vyksta procesas kol arba tiesioginis vadovas atmeta arba abu (tiesioginis vadovas ir darbuotojas) patvirtina dokumentą.