Pirkimas valiuta

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Vykdant operacijas su užsienio klientais, kartais naudojamos tų šalių valiutos.

Prieš vedant valiutinį dokumentą, būtina suvesti arba suimportuoti valiutų kursus.

Vedant pirkimo operacijas, valiutos kursas automatiškai bus parenkamas pagal operacijos datą. Jeigu tai dienai nėra valiutos kurso, automatiškai parenkamas artimiausias kursas pagal operacijos datą.

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas.

Suvedama bendra pirkimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data.

Pagal lauką "Operacijos data" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, Fifo likučiai (jei perkamos prekės), kliento skola.

Pagal lauką "Dokumento data" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Vedant naują dokumentą, požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus valiuta, požymį "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Tiekėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

Reikėtų atkreipti dėmesį ar teisingai parinkta mokesčio lentelė.

Lauke "Pristatyti Kodas" turi atsirasti pristatymo kodas iš kliento alternatyvių adresų sąrašo. Jis įkrenta automatiškai arba parenkamas paspaudus mygtuką "Alternatyvių adresų sąrašas". Pagal jį bus parenkamas šalies kodas formuojant i.SAF informaciją.

po_val1

Uždedamas požymis "Valiutinis dokumentas" ir pasirenkamas valiutos kodas.

Valiutos kursas įkrenta automatiškai iš valiutos kursų sąrašo. Jis parenkamas pagal operacijos datą.

Jeigu tai dienai nėra valiutos kurso, automatiškai parenkamas artimiausias kursas pagal operacijos datą.

Operacijos

Šiame skirtuke suvedamas dokumento turinys.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Užpildomas laukas "Tipas": pasirenkama reikšmė "Prekė", "Paslauga" arba "Kodas".

Užpildomas laukas "Kodas" . Jeigu perkama prekė - jis pasirenkamas iš prekių sąrašo, jei paslauga - iš paslaugų, jei pirkimo kodas - iš kodų sąrašo. Jeigu sąrašuose tokios reikšmės nėra, jie turi būti papildyti.

Lauke "Padalinys" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Iš pirkimo dokumento įrašomas kiekis ir kaina valiuta.

po_val2

Kainos ir sumos bazine valiuta persiskaičiuoja automatiškai pagal valiutos kursą.

Patikslinamas požymis "PVM įtraukti į skolą".

Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "PVM įtraukti į skolą".

Pagal poreikį užpildomi laukai "Objektas", "Serija", "Sertifikatas", "Centras".

Jeigu sutarčių sąraše yra įvesta galiojanti sutartis, laukai "Sutartis" ir "Priedas" užsipildo automatiškai.

po_val3

Taip suvedamos visos pirkimo detalios eilutės.

Pirkimo dokumento lange matosi skola bazine valiuta ir ta valiuta, kuria buvo įvestas pirkimas.

Dokumentas sutikrinamas, išsaugomas ir perkeliamas.

Perkėlimui laukelyje "" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas" .

Po pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, Fifo likutis (jei buvo perkamos prekės) ir skola tiekėjui.

Šią informaciją galima pamatyti lange "Pirkimai" dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija".

po_val6

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.

po_val5

Skola tiekėjui susiformuoja bazine valiuta ir ta valiuta, kuria buvo vedamas pirkimas.

op_val4

FIFO likučiai susiformuoja tik perkant prekes. Paslaugos ir pirkimo kodai Fifo likučių neturi.

Perkėlus pirkimo užsakymus ar pasiūlymus, jokia analitinė informacija nesusiformuoja. Einamuosiuose likučiuose bendras perkeltų pirkimo užsakymų kiekis matomas lauke "Pirkimo užsak."