MGAMA - DVS dokumentų tvirtinimas

Aprašymas

Norint naudoti MGAMA aplikaciją Rivile GAMA DVS modulyje įvestų operacijų tvirtinimui:

Naujai sukurtas MGAMA vartotojas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna laišką iš mano@rivile.lt apie prieigos prie MGAMA sistemos sukūrimą.
Vartotojas prisijungia nurodytu adresu ir užsiregistruoja.

DVS operacijos sukūrimas

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Sukuriama nauja DVS operacija, kurios rūšis "Raštai- SS_RA01".

Užpildomi aprašymo ir pastabų laukai.

Jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgamadvs_03

Operacija išsaugoma, pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart paspaudus pelyte ant būsenos lauko.

mgamadvs_04

Tvirtinimo operacijos susiformavo tiems vartotojams, kuriems suteiktos teisės DVS rūšiai "Raštai".

Tvirtina

Vartotojai elektroniniu paštu informuojami apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Kiekvienas vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgamadvs_05

Atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegtas PDF dokumentas:

mgamadvs_06

PDF dokumentas peržiūrimas arba atsisiunčiamas. Patvirtinimui paspaudžiama "Susipažinau".

Kadangi aprašant būsenos nebuvo numatyta atmetimo galimybės, tai tvirtinimui yra tik vienas pasirinkimas "Susipažinau".

Būsena bus patvirtinta po to, kai visi vartotojai, kuriems sukurtos būsenos tvirtinos operacijos, susipažins su dokumentu:

mgamadvs_07