MGAMA - DVS dokumentų tvirtinimas

Medžiaga dar ruošiama. Veiks nuo 120.0000+DI Rivile GAMA programos versijos.

Aprašymas

Norint naudoti MGAMA aplikaciją Rivile GAMA DVS modulyje įvestų operacijų tvirtinimui:

Naujai sukurtas MGAMA vartotojas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna laišką iš mano@rivile.lt apie prieigos prie MGAMA sistemos sukūrimą.
Vartotojas prisijungia nurodytu adresu ir užsiregistruoja.

Prašymo pateikimas

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Sukuriama nauja DVS operacija, kurios rūšis "Įmonės vidaus tvarkos taisyklės- SS_TA01".

Užpildomi aprašymo ir pastabų laukai. Bent vienas aprašymo laukas būtinai turi būti užpildytas.

Jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgamadvs_01

Operacija išsaugoma, pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart kliktelėjus pelyte ant būsenos lauko.

mgamadvs_02

Tvirtina

Vartotojai elektroniniu paštu informuojami apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Kiekvienas vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

Screenshot_3

Kliktelėjus su pelyte ir atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegtas PDF dokumentas:

Screenshot_4

PDF dokumentas atsisiunčiamas ir peržiūrimas. Patvirtinimui paspaudžiama "Susipažinau".

Kadangi aprašant būsenos nebuvo numatyta atmetimo galimybės, tai tvirtinimui yra tik vienas pasirinkimas "Susipažinau".

Kadangi būsenos aprašyme buvo nurodyta, kad turi patvirtinti visi, tai būsena bus patvirtinta po to, kai visi vartotojai susipažins su dokumentu:

Screenshot_5