Ataskaitų paketo suformavimas į DVS

Kiekvieną mėnesį suformuojamas tam tikras paketas ataskaitų ir išsaugomas DVS operacijoje.
Automatiškai susikuria CRM užduotis kitam mėnesiui.
Ataskaitos vartotojams pasiekiamos per MGAMA aplikaciją.

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

Pagrindiniai žingsniai:

  1. CRM operacijos su užduotimi "Ataskaitų suformavimas" sukūrimas (vieną kartą) ir datų intervalo, kada užduotis turi būti įvykdyta, nustatymas.
  2. CRM Užduoties perkėlimas - susiformuoja DVS operacija
  3. DVS operacijos pradinės būsenos patvirtinimas ir MGAMA tvirtinimo operacijų sugeneravimas

1. CRM operacijos su užduotimi "Ataskaitų suformavimas" sukūrimas

CRM operacijų sąraše sukuriama nauja operacija su užduotimi "Ataskaitų suformavimas ".

Joje nurodoma kada planuojama formuoti ataskaitas (planuojama pradžios data ir pabaigos data).

crm_a01

Ši operacija įvedama tik patį pirmąjį kartą. Kitiems mėnesiams ji susigeneruos automatiškai.

2. CRM operacijos perkėlimas

Pažymima "v" ir perkeliama CRM operacija su užduotimi "Ataskaitų suformavimas".

crm_a02

Perkeliant operaciją:

  • sugeneruojamos užduotyje aprašytos ataskaitos,
  • sukuriama DVS operacija (rūšis SS_AT05), kurioje išsaugomos sugeneruotos ataskaitos

crm_a03

  • suformuojamas ryšys tarp CRM ir DVS operacijų, todėl jos surandamos paspaudus mygtuką "Analitinė operacija"

crm_a04

  • sugeneruojama nauja CRM operacija su užduotimi "Ataskaitų suformavimas", skirta kitam mėnesiui.

3. DVS operacijos būsenos patvirtinimas ir MGAMA tvirtinimo operacijų sugeneravimas

DVS operacijose iš anksto aprašomas ataskaitų tvirtinimo procesas. Pavyzdžiai pateikti DVS operacijų (tipas "Ataskaitos") būsenų aprašymas.

DVS operacijoje galima peržiūrėti suformuotas ataskaitas. Patvirtinama DVS operacijos pradinė būsena.

Tvirtinant būseną "Nurodyti tvirtinančius" parenkami ir pažymimi "v" vartotojai, kurie tvirtins dokumentą.

Vartotojai el. paštu gauna žinią apie paruoštas ataskaitas ir prisijungę per MGAMA aplikaciją gali jas peržiūrėti:

crm_a06

Kitais mėnesiais vykdomi tik 2 ir 3 žingsniai.

Pagal klientų pageidavimą galima priderinti DVS operacijų formavimą - generuoti kitokias ataskaitas, naudoti kitokią DVS rūšį, iškart priskirti vartotoją ir pan.
Visais klausimais kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus.

Konsultantams ir atstovams: .