Importas / Eksportas

Rivile GAMA sistemoje daugumoje modulių ir kortelių galimas importas ir eksportas.

Importas

Importas Importas

Paspaudus importo mygtuką dešiniu pelytės klavišu, galimi 4 pasirinkimai:

importas1

Išorinis importas - tai importas iš diske išsaugotų EIP tipo formato failų. Jį pasirinkus sistema užklausia nurodyti failą, iš kurio bus importuojama.

Vidinis importas - tai importas iš duomenų bazėje išsaugotų ir importui paruoštų duomenų. Jį pasirinkus, atsidaro langas "Imp.Eks.operacijos".

importas2

Nuskaitomos importo operacijos, pažymima "v" operacija, kuri bus importuojama ir paspaudžiamas mygtukas APA_P "Informacijos perkėlimas".

Pasibaigus importui susikuria nauja operacija, informacija apie klaidas parodoma pranešimų loge ir išsaugoma pačios importo operacijos viduje.

importas3

Vidinio importo analizė - jeigu operacija buvo sukurta įvykdžius vidinį importą, tai atidaromas langas "Imp./Eksp ryšio lentelė", kuriame matomas susiformavęs ryšys tarp gautos operacijos ir importo operacijos.

Paspaudus mygtuką analitika "Analitinė operacija" patenkama į Importo / Eksporto operacijų langą, kuriame parodoma importo operacija, iš kurios buvo atliktas importas.

WEB importas - tai importas iš Rivile serverio. Jeigu yra importui paruoštų duomenų, jį paspaudus atsiranda pranešimas:

importas4

Pasirinkus "Taip" dokumentas susiimportuoja ir susikuria nauja importo operacija, kurioje išsaugomi importuojami duomenys ir klaidų pranešimai. Kaip ir vidinio importo atveju, ją galima pamatyti pasirinkus vidinio importo analizę.

WEB importas naudojamas pirkimo ir pardavimo operacijų importui iš Rivile EDI sistemos Rivile EDI, valiutų kursų importui Valiutos, valiutų kursas, sisteminio kalendoriaus importui Kalendorius ir kitais atvejais.

Aprašius parametrą "Importas" (Servisas-> Administravimas -> Parametrai ), galima vienu kartu suimportuoti visus importui paruoštus naujus duomenis arba paleisti importą cikle.

Plačiau apie tai aprašyta Importas SS_IMP_CIKL.

Galima užprogramuoti funkciją prieš importą (Servisas-> Administravimas-> Parametrai-> parametras SS_IMP_PROGR), kuri atliktų tam tikrus pakeitimus EIP faile, prieš jį suimportuojant į Rivile GAMA. Funkcijų aprašymas ir pavyzdžiai pateikti: Funkcijos darbui su EIP failais.

Importo klaidų apdorojimas

Jeigu importo metu atsirasdavo klaidos (nėra kodo, neaktyvi sutartis, trūksta likučio ir pan.), tai sistema parodydavo pranešimą apie tokias klaidas, ir klaidingų duomenų nesuimportuodavo.

117.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje išplėstos pirkimo ir pardavimo dokumentų importo galimybės.
Importuojant pirkimo ir pardavimo dokumentus, suimportuojama visa importo faile esanti informacija.
Jei importo metu atsiranda klaidos, tos eilutės pažymimos kaip klaidingos, tuo pačiu ir visas dokumentas pažymimas kaip klaidingas.

Esant poreikiui, galima atsisakyti šio funkcionalumo ir neimportuoti klaidingų pirkimo ar pardavimo dokumento eilučių arba paties dokumento (grįžti prie ankstesnio funkcionalumo). Kaip tai užprogramuoti, aprašyta čia: pirkimo dokumentams ir pardavimo dokumentams.

Klaidingame dokumente pažymėtos klaidos turi būti iškoreguotos - tik tada jį bus galima perkelti.

Klaidingą dokumentą arba klaidingas eilutes galima išmesti.

Klaidingų dokumentų perkėlimo požymis yra "L".

importas5

Atsidarius klaidingą dokumentą, matosi mygtukas imp_inf1 Importo informacija , kurį paspaudus parodomos klaidos, gautos importuojant tą dokumentą.

importas6

Jeigu klaidos yra detaliose eilutėse, tai klaidingoms detalioms eilutėms rodomas perkėlimo požymis "L", o jų viduje matosi mygtukas imp_inf1 Importo informacija .

importas7

Klaidos parodomas tik kai buvo vykdomas vidinis arba WEB importas.

Ištaisius klaidas, dokumentas pasidaro neperkeltas, ir jį galima perkelti.

importas8

Ištaisius klaidas ir dokumentą perkėlus, informacija apie buvusias klaidas išlieka - esant poreikiui ją galima pasižiūrėti ir analizuoti.

Importuojant pardavimo (pirkimo grąžinimo) dokumentus, jeigu yra ne visas reikalingas prekės kiekis, standartiškai nurašomas esamas kiekis ir apie tai pranešama importo loge.
Galima užsiprogramuoti, kad, jei importo metu nėra viso reikalingo prekės kiekio, likutyje esantis kiekis nenusirašytų, ir importas baigtųsi su klaida. Tai aprašyta čia.

Eksportas

Eksportas Eksportas

Paspaudus eksporto mygtuką dešiniu pelės klavišu, galimi 5 pasirinkimai:

eksportas1

Eksporto šablonai - tam, kad būtų galima atlikti eksportą, pirmiausia sukuriamas vienas arba keli skirtingi eksporto šablonai.

Eksporto šablonuose atžymimi lentelių laukai, kurių reikšmės bus išeksportuojamos.

Paspaudus mygtuką "Naujas" atsidaro langas, kuriama matosi lentelės ir jų laukai. Priklausomai nuo programos modulio (pirkimai, pardavimai, prekės, klientai ir pan.) , tos lentelės yra skirtingos.

Pažymimi laukai, kurių reikšmės bus eksportuojamos, šablonui įvedamas pavadinimas, ir jis išsaugomas.

Įvedus vartotoją ar vartotojų grupę, šabloną galės naudoti tik nurodyti vartotojai.

eksportas4

Šablonus sukurti gali tik sistemos administratorius.

Jeigu pirkimo / pardavimo operacijų eksporto šablone pažymimas laukas "Dešimtainis kiekis", o programoje naudojami matavimo vienetai yra ne tik dešimtainiai (pvz., valandos su frakcija 60), tai i07 eksporto lange turi būti nurodyta programa EKSP_TAG() .

eksportas5

Kliento kortelės alternatyviuose adresuose galima nurodyti koks bus naudojamas pirkimo ar pardavimo šablonas išeksportuojant jam skirtus dokumentus.
Tai ypač patogu tada, kai skirtingiems klientams naudojami skirtingi eksporto šablonai.
Nurodytas šablonas klientui bus naudojamas visada, nepriklausomai kokiu būdu jam išeksportuojami dokumentai.

eksportas6

Išorinis eksportas - eksporto metu sukuriamas EIP formato failas ir išsaugomas diske pasirinktoje vietoje.

Vidinis eksportas - sukuriamas įrašas importo/ eksporto operacijose ir užpildomas eksportuojama informacija.

Vidinio eksporto analizė - jeigu buvo atliktas vidinis eksportas, tai atlikus šį pasirinkimą, atidaromas langas "Imp./Eksp ryšio lentelė", kuriame matomas susiformavęs ryšys tarp išeksportuotos operacijos ir susikūrusios eksporto operacijos.

Paspaudus mygtuką analitika "Analitinė operacija" patenkama į Importo / Eksporto operacijų langą, kuriame parodoma eksporto metu sukurta operacija.

eksportas2

Paspaudus mygtuką "Koreguoti" pasimato eksporto operacijos duomenys:

eksportas3

WEB eksportas - tai duomenų eksportas per Rivile serverį.

WEB eksportas naudojamas pirkimo ir pardavimo operacijų eksportui į Rivile EDI sistemą Rivile EDI, Viešųjų pirkimų sąskaitų teikimui elektroniniu būdu E. Sąskaita, pardavimo sąskaitų siuntimui naudojant WEB eksportą ir kitais atvejais.

Sistemos INIT-e galima užprogramuoti, kad WEB eksporto metu automatiškai būtų parenkamas tinkamas eksporto šablonas. Tai aprašyta čia.

WEB patvirtinimas - tai duomenų, gautų per Rivile serverį, gavimo patvirtinimo išsiuntimas. Naudojamas keičiantis duomenimis per Rivile EDI sistemą Rivile EDI.